Accueil

Yo pa ka fè ganm épi an owdinatè douvan yo

Yo pa ka fè ganm épi an owdinatè douvan yo

   Atè Matinik, pli piti ti réinion moun ka fè, toujou ka ni an latilié (profusion) owdinatè sé partisipan-an ka mété déwò. Chak moun-lan asiz dèyè owdinatè powtab li ki gran wouvè ek moun-lan ka pwan an poz grangrek (intellectuel/intellectual), ka kouté sa lézot ka di toupannan i ka pianoté anlè klavié'y. Neg Matinik konpwann davwè (parce que/because) yo séré dèyè aparey-tala, sa ka ba yo tjek pòtalans (importance), yo ka santi kò-yo modèn, alapaj, sipériè pasé lézot. Kifè adan sé réinion-an, sé tala ki ni yenki an fey papié blan épi an pwennbik anba lanmen-yo, ka santi kò-yo kouyon, moudong (arriéré/backward) menm, ek yo pa noz djè wouvè bouch-yo oben dékontwolé (contredire/to kontradict) sa sé tala ki ni owdinatè-a ka di sitelman sé mésié ka fè ganm.

   Sa komik toubannman davwè anni gadé foto-a ki ka ilistré artik-tala ! Nou pé wè sé dé nonm-lan ki met-a-manyok(chef/chief) 5è bidim-pouvwè (grande puissance/super power) asou latè kivédi péyi la Fwans. Ki sa nou ka konstaté ? Ki sé boug-tala pa ka séré dèyè pies kalté owdinatè aloski yo sé jenn moun (Emmanuel MACRON poko menm ni 40 lanné anlè tet-li). Yo ni fey papié épi estilo, sé tout ek sé anni (seulement/only) sa yo bizwen pou diskité asou zafè léta ek pwan désizion ki nésésè. Pèsonn pé ké pé di ki sé dé mésié-tala pa modèn ek lè ou ka gadé yo djoubaké (travailler/to work), ou ka rimatjé lamenm sériozité-a ki matjé anlè fidji-yo. Sériozité-tala pa bizwen séré dèyè pies kalté model owdinatè powtab.

   Neg Matinik ni an mes koutja (péquenaud/bumpkin) an kò-yo ki komik kité komik ka alé. Granpapa-yo té ka maché pié ni oben asou do milé, papa-yo té kay lékol épi an sel chimiz i té ka pwopté chak jou-oswè, mé yo, yo konpwann yo adan an tan. Dépi ni an réinion, fok wè yo ralé owdinatè-yo pou sa montré lanmanniè yo antélijan, lanmanniè yo konpétan kisasayésa(etc.).

   Arété fè komik titak, ébé Bondié !...

Image: