Accueil

Yo té a..7 anployé minisipal Foyal bomaten-an douvan la-CTM !

Yo té a..7 anployé minisipal Foyal bomaten-an douvan la-CTM !

   Anni gadé foto-a ki ka ilistré artik-tala ! I ka montré sanblaj sé anployé minisipal Fodfwans lan ki swédizan (silon mè-a, misié LAGUERRE) té mété kò-yo an grev jòdi-a pou soutienn sé grévis Pak Natirel Matinik la (grévis ki yo menm sé 22 moun asou...149 !). Ni pasé 3.500 anployé Fodfwans, mé koté yo pasé ? Ola yo té yé ? Yo garé chimen  oben yo rété lakay-yo ka bwè ti dlo-yo ?

  Yon sel sendika té déklaré i té kay fè lagrev : CGTM. Viré-gadé foto-a ek konté konmen moun ka tjenbé an drapo wouj ki matjé "CGTM" anlè'y ! Yo a 7 moun, pa plis. Lézot-la sé lé sendikalis pwofésionel ki za latritret dépi nanni-nannan ek yonndé makout PPM ek NOU PEP LA. Antouléka, lo bankoulélé-tala ka démontré an bagay : zafè Pak Natirel sé an leskiz sé mésié ka chèché pou fouté bowdel nan péyi-a ek fè GRAN SANBLE POU BA PEYI-A AN CHANS chalviré.

   Yo lé pwan tet Louis BOUTRIN dapré yo, mé an réyalité, sé tet CHABEN, sé tet Alfred MARIE-JEANNE yo bizwen koupé davwè yo pa janmen asepté dal-la i té ba yo a an désanm 2015. Dayè, yo za anonsé yo ké monté laéwopò oswè-a an tjou CHABEN ki té an Fwans é ki ka viré Matnik. Adan ki péyi ou za wè sa ? Konmen tan pep Matinik la, soutou sa ki voté ba GRAN SANBLE POU BA PEYI-A AN CHANS (GSPBPAC), ké asepté ki sé mésié malélivé sitiasion-an kon yo ka fè a ?

   Nan mwa désanm 2015, 54% élektè Matinik ba GSPBPAC majorité pou i sa mennen Kolektivité Téritorial la jik nan lanné 2021. Sé tala ki ped éleksion-an, kivédi PPM/EPMN, blijé respekté désizion pep-la, sof si yo sé an bann makout...

Pages