Accueil

Zélev ka goumen épi met-lékol atjèman

Zélev ka goumen épi met-lékol atjèman

   Adan ki kalté lavi nou rivé a ? Pèsonn pa ka respekté ayen ankò ek pèsonn pa ni respektasion ba pèsonn ankò. Kon nou pé wè anlè vidéo-a ki pli ba-a, an met-lékol ka chaché opozé an zélev terbolizé an lot, mé ti boug-la pa fè ni yonn ni dé, i lévé lanmen anlè met-la ! Pli mové : olié sé lézot zélev-la té mandé kanmarad-yo a sispann fè vakabonnajri, yo koumansé ka ri ek ka djélé konsidiré yo té kontan wè goumen-tala.

   Pli mové ankò : lè jenn ti sakaboy-la fouté met-lékol la atè, ni pliziè zélev ki batjé adan ladjè-a ek ki koumansé ba met-la kou tou. San menm palé di sé tala ki té ka filmé ispektak-la épi téléfòn powtab-yo. Dayè, sé yonn adan sé gran sinéas-tala ki difizé vidéo-a nou pé wè a. Jòdi-jou, fè lékol vini konsidiré sé karaté oben laboks ou ka fè. Fok ou atann kò'w ki nenpot lè an zélev pé bouré'w oben fouté an kout tjok.

   Ki sa ladministrasion lékol-la ké fè zélev-tala ek sé ti konplis-li a ? Pétet yo ké ba yo dé jou déwò, men sé ti misié-tala dwet bien sanfoutépanmal pis pa menm paran'y, i dwet pa ka respekté non pli. Dèmen bomaten, yo ké ladjé lékol ek sé yo nou ké wè anlè jounal oben latélé, ponyet-yo maré épi minot, davwè yo konmet tjek salopté. Sé tout sosiété-a ki ka pati tjou-pou-tet, ki ka kalpaté nan razié toubannman es pies nonm oben fanm politik pa ni tjek solision pou sa rézoud poblenm-tala...

Commentaires

Véyative | 25/11/2017 - 18:55 :
C'est affreux , horible. Je n'en crois pas mes yeux. Cela se passe en martinique? Malheureusement des enfants viennent au monde sans garantie de recevoir une certaine éducation, celle de leur parents étant elle même défaillante.

Pages