Accueil

Zot pa ka las fè makakri ba Blan ?

 Zot pa ka las fè makakri ba Blan ?

   Tout moun ka chonjé jenn boug malien an ki kouri-monté pliziè chanmot (étage/floor) pou sa sové an tibolonm fwansé ki té pann anlè an balkon éti té ka riské chapé-tonbé. Asiré-pa-pétet, ti sirè-tala té ké tjwé kò'w oben i té ké rété dikapé pou tout lèrestan lavi'y. Non Malien-tala ki pòté'y soukou-a fè lantoun tout lé média : Mamoudou GHASSAMA.

   Sel bagay, misié sé an moun-vini (migrant) kivédi i antré an Fwans anbafey, san pies viza ni ayen. Davwè i aji kon SPIDERMAN (Nonm-Zagriyen) toubannman, met-a-manyok la Fwans, Emmanuel MACRON, désidé régilarizé'y ek i jis nonmen'y ponpié adan konpanyi ponpié lavil Pari.

   Men, sa ki komik la, sé ki menm jou-a, met-a-manyok Mali, misié Ibrahim Boubakar KEITA, téléfonen GHASSAMA pou ba'y lafélisitans ek pou di'y déviré lakay-li, i ké ba'y an pos adan larmé malien an. Jenn boug-la té simié (préférer/to prefer) rété fè ponpié Pari, men sé jou-tala, i fè an won Mali pou sa wè lafanmi'y ek met-a-manyok péyi-a, kidonk, misié KEITA, risivwè'y adan Palé'y. I rimèsié Mamoudou GHASSAMA davwè i sové an tibolonm fwansé ek i déklaré sé an lonnè ba péyi Mali.

   Nou pa sav es fok ri oben fok pléré douvan ispektak-tala.

   An jenn boug blijé kité péyi'y davwè i ka pwan fè, i ka travèsé dézè Sahara a ki danjéré kité danjéré ka alé. I ka rivé adan tjek péyi arab éti yo ka malmennen'y. I ka janbé lanmè Méditérané koté i sé pé néyé kò'y. I ka rivé an Fwans ek i ka séré pou manblo (police) pa pongné'y toupannan i ka chèché an travay pou sa viv. Ki moun ki reskonsab tout lo tribil-tala ? La Fwans dabò-pou-yonn pis sé'y ki ka kolonizé Mali toujou, mé dézienm reskonsab-la sé pa dot ki sé moun-lan ki ka mennen Mali a. Kivédi prézidan, minis, dépité, mè kisasayésa...

   Sé palakoz sé moun-tala si zot wè dé jenn nonm kontel Mamoudou GHASSAMA blijé ladjé péyi-yo ek mi jòdi-jou, prézidan-an ka risivwè'y kon an met-pies (héros/heroe) toubannman !!! Ki tan sé moun-tala ké sispann fè makakri ba Blan ?.... 

Pages