Accueil

Zot pa ka las fè nou wont ?

 Zot pa ka las fè nou wont ?

 

   Ou sé di sel bagay Neg-la sa fè sé brennen bonda'y ek djélé anmwé adan an mikwo pou sa fè Blan plézi. Sa tris !! Sa led ! Kontel yè, pou Banboch Lanmizik, ki ka woulé chak 22 jwen, Palé L'Elizé té envité yonndé dansè ek chantè neg ki vréyé kò-yo monté anlè douvan pa lapot palé-a an manniè vilgè. An manniè vakabonnajri toubannman !

   Ki kalté zimaj sé moun-tala ka ba di pep neg la lè yo ka ni konpowtasion-tala ?

   Toupannan frè-zot ek sésé-zot ka néyé tou lé jou andidan lanmè Méditérané, zot ka soukwé douvan Blan ki reskonsab lanmizè ek soufwans sé migran-an ka sibi a pis sé mes kolonialis ek enpérialis sé Ewopéyen-an ki mété l'Afrik an banbanm kon i yé a. Zot pa wont gadé fidji-zot adan an miwè lè zot ka lévé lé bomaten ?

   Davwè lè moun ka fè tan gadé zot latélé, konklizion yo ka tiré di konpowtasion-zot sé ki kilti neg la sé kilti soukwé bonda ek djélé anmwé. Epi apré zot ké vini chigné konmkwa Blan rasis, Blan pa enmen zot, Arab rasis kont zot, Chinwa rayi zot kisasayésa...Tout moun kont zot swédizan ! Men es zot pa ka wè zot ni an gwo reskonsabilité adan lanmanniè lézot pep ka wè Neg ?

   Mésié, fout sa red ...

Pages