Accueil

Chaben désann la Dominik pou sa pòté solidarité Matinik

Chaben désann la Dominik pou sa pòté solidarité Matinik

   Met-a-manyok la-CTM kivédi Alfred MARIE-JEANNE, ki tout moun ka kriyé "CHABEN", pa fè ni yonn ni dé : i batjé abò an élikoptè pou ay nan péyi la Dominik ki an bidim siklòn, MARIA, fini dépotjolé. Kon nou sav atjelman, pres 80% sé kay-la krazé, lawout dékalfonsé ek jik lopital kapital-la, Wozo, ki pèdi fétay-li palakoz sé van-an. Pli red ankò : fétay kay primié minis-la li-menm, Roosevelt SKERRIT, raché é i té blijé chapé-alé lakay an zanmi'y pannan lannuit-la

   Lémetjwas kivédi lézotorité la Dominik poko sav ekzaktiman konmen moun ki mò, mé an primié chif za sòti déwò : 25. Malérezman, asiré-pa-pétet, adan sé jou-a ka vini a, lè soukou ké débaré lawout pou ay nan mòn, yo ké bité asou dot moun-mò ankò. Kantapou Salibia, rézev karayib la, siklòn-la anni mété'y tjou-pou-tet toubannman. Kidonk Alfred MARIE-JEANNE pa té pé rété bra balan douvan an dézas kon sa, li ki toujou édé sé lézot pep la Karayib la lè yo trapé tjek poblem. Advèsè politik li ka kritiké'y pou sa, mé sa pa opozé'y ay rann R. SKERRIT an vizit pou di'y ki Kolektivité Teritorial Matinik la épi'y ek ké fè sa i pé pou ba Dominik an pal pou sa viré doubout.

   Sa ki pa kontan, toufé !...

Commentaires

Véyative | 21/09/2017 - 20:59 :
J'espère que " l'école" a tenu bon et peut par exemple recueillir des sinistrés. Hein, les esprits chagrin, ?
jean-michel caraibes | 21/09/2017 - 22:25 :
Quel homme extraordinaire !!!Bien sûr ,aucun autre président de la CTM ,n'aurait fait comme Lui.
jean-michel caraibes | 21/09/2017 - 22:30 :
"pres 80% sé kay-la krazé",.."Pli red ankò : fétay kay primié minis-la li-menm, Roosevelt SKERRIT, raché " Ah bon!!!! la destruction du toit de Skerrit est plus grave que la destruction de 80% des maisons?
Véyative | 22/09/2017 - 04:56 :
Non, moi je traduis autrement: celui qui dirige doit être protégé, bénéficier à minima d'un toit pour continuer sa mission

Pages