Accueil

Oti dépité-nou ek sénatè-nou ?

Oti dépité-nou ek sénatè-nou ?

   Zot dwet rimatjé an bagay dépi yonndé tan adan ti péyi Matinik tala : nou pa ka tann dépité-nou ek sénatè-nou pies ankò. Disparet anni pwan yo akwèdi zonbi éti gran jou baré ! Yo pa ka bavadé laradio oben latélé ankò ; yo pa ka ba France-Antilles entèviou ankò ; yo ka séré lè yo adan sé gran manifestasion-an kontel Lantou siklis Matinik oben Lantou yol.

   Sa ki pasé ?

   Davwè lè ou fè tan koki zié'w asou léta Matinik, ou ka wè ki péyi-a ka pati an banbanm, tjou-pou-tet menm : wawet ka fè siwawa bod lanmè ; klowdékòn ka kontinié pété tjou moun ; chonmaj pa ka désann pies ; jennes ka foukan lot botsay kisasayésa...Kidonk ki manniè nou pé espitjé ki dépité-nou ek sénatè-nou ka gadé bouch-yo koud red-é-dri ?

   Sel lesplik nou ka wè sé ki sé madanm ek sé mésié-tala ka bwè ti dlo-yo. Yo ka pwofité di 7.000 éwo a ki Léta fwansé ka ba yo a chak mwa ek yo bien sanfouté di lo Neg-la ki ka éséyé tjenbé labriz épi an vié ti 700 éwo pa mwa. Dé sèten adan sé parlèmantè-tala pa menm Matinik ! Yo ka ponmnen nan péyi-andéwò épi fanmi-yo, konpè-yo oben fanm/nonm-déwò yo.

   Lavi-a bidjoul menm ba sé dépité ek sénatè Matinik la !

   Men kon tipawol-la ka di, la pli bel anba labay...

Image: 

Commentaires

Véyative | 02/08/2018 - 05:32 :
Oui! Depuis un certain temps j'ai remarqué ce vide, au point d'oublier leur nom. Quant à la dernière à occuper le fauteuil , suite au retour du maire de Ste Marie, c'est silence radio. En outre, j'ai la conviction que pour certain/certaines, le costume est trop grand.

Pages