Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

Chabine LAMONTAY

Chabine LAMONTAY
WOCH-LANMÈ MWEN-AN, MAN PA LÉ WÈ'W CHIMÉRIK KON SA
Chabine Lamontay

Woch-lanmè mwen-an,

 

Man vini wè'w men

Abo ou pa di mwen ayen

Man santi konsidiré dlo té anvi sòti 

Adan kokozié'w kon an timanmay yo té fini pichonnen

Ki sa ki pasé, lanmou-mwen ? 

Mèyè ou pa anvi di mwen ayen

Mèyè sé dékourajé ou dékourajé

Chabine LAMONTAY
RAVIN-AN TÉ SEK ABO MAN TÉ FINI TANN DLO TÉ KA KOULÉ ADAN'Y
Chabine Lamontay

   Man té ka ponmnen lakanpay ek soley-la té ka pété anlè tet-mwen an manniè anrajé épi man anni swef toubannman.

Chabine LAMONTAY
TI MABWOUYA-A SÈVI ANASTAZI KONPANY PANNAN ANKAZAJ-LA
Chabine Lamontay

   Lè ankazaj-la rivé, malè pou Anastazi, mari'y té fini-pati an Frans pou alé opéré lopital pou an zafè katarak. Kidonk, i rété blotjé la pas i pa té pé pran avion lè metamanniok la Frans désidé koré tout moun-an lakay-yo.

Chabine LAMONTAY
KOUT TONNÈ-A ANNI TJWÉ VIZIO-A NET ANLÈ NOU !
Chabine Lamontay

   Zot tout-la sav atjolman nou près blijé djoubaké ek fè réinion-travay anlè Entènet palakoz kovid-la. Men, kon di granmanman-mwen : "Sé san ayen ki pa bon."

Chabine LAMONTAY
BIDIM ZAGRIYEN-AN TÉ KA SANM AN DÉKORASION AN FÈ NWÈ-A !
Chabine Lamontay

   An sonmey té za ka chayé mwen yè-oswè ek man chonjé fok man té alé mété lérestan jigo-a adan frijidè-a.

Chabine LAMONTAY
BALAN DOUSÈ'W ANNI FÈ TJÈ-MWEN CHALVIRÉ
Chabine Lamontay

   Man konnet an moun ki pa ka palé anpil. Men lè dé zié'y ka menyen sé ta-mwen an, sé konsidiré i té ka antouprann voyé an déchaj-lanmou wouj san pawol ba mwen. Annou aprann-gadé ek risouvwè sé bonnè-tala avan nou di nou pa ni pies trézò asou latè-a.

Chabine LAMONTAY
"TATIE !  TATIE !  IL Y A UNE ARMÉE DE GROSSES FOURMIS DANS LA CUISINE ET ELLES ONT DES AILES !"
Chabine Lamontay

   Yè oswè, an kouzin-mwen kité yich-li ba mwen pas i té bizwen alé otjipé di an granmoun ki malad.

Chabine LAMONTAY
PIDZA KOKOTIÉ A TÉ NI FEY ANLÈ'Y KON VWASI DIMANCH !
Chabine Lamontay

   Man fini chonjé an bagay atjelman-an. Man té épi an zanmi-mwen yo ka kriyé Kokotié adan an péyi ek an mové bagay rivé'y. Men, man pé pa di zot ki koté sa fet la.

Chabine LAMONTAY
MANMAN, MANMAN, MAN OUVÈ FÈ'Y-LA AN DÉ POU AN DÉ EK LET SÒTI ADAN'Y !
Chabine Lamontay

   Lè ou toupiti, primié moun ou ka mandé an bagay lè ou pa ka rivé konprann kéchoy, sé Maman'w. Ba'w, i kon an lanp-laviej adan nwèsè lannuit ti chanbret-ou a.

Chabine LAMONTAY
MÒN BLAN, RITJILÉ SELMAN 4/4 ESTEFAN-ADALBÈ A KA RITJILÉ
Chabine Lamontay

   Estéfàn-Adalbè sé an boug ki ni madanm-li, men dépi ankazaj-la, i té ka espéré an sel bagay : ritounen pomnen toupatou épi ti-madigwàn-li an.

Chabine LAMONTAY
LAPLI-A VIRÉ-KOUMANSÉ FÈ ZWEL-SÉRÉ ÉPI NOU !
Chabine Lamontay

  Yè bonmaten, lè man lévé, man ouvè sé finet lakay-mwen an kon dabitid pou kité soley-la ek van-an dousiné lapo-mwen.

Chabine LAMONTAY
ÉREZDIBONNÈ, SISI-A FINI CHANTÉ EK I POTÉ LAJWA ADAN TJÈ-MWEN
Chabine Lamontay

   Man té la ka pozé kò-mwen épi man chonjé an bagay ki fè mwen katjilé titak. 

   Jòdi-a sé an jou lafèt pòtalan atè Matinik. Épi dézankazaj-la, fanmi ek zanmi key pé wè kò-yo bò lanmè-a oben lakay-yo pou manjé an bon ti manjé kon dabitid.

Chabine LAMONTAY
REVEILLÉE PAR UNE ODEUR DE CAFÉ ANCESTRAL
Chabine Lamontay

Samedi soir, comme à ton habitude, tu nous as offert une soupe de pied de boeuf magique qui a nécessité des heures de cuisson

Chabine LAMONTAY
ANASTAZI ENMEN MARAKOUDJA EK BETLONG  !

   Sa ka fè pres trant lanné Anastazi asepté mayé épi Ektò. Men, Anastazi élivé lakanpay ek Ektò élivé lan bouk.

Chabine LAMONTAY
SONMEY-LA RIVÉ CHAYÉ'W ABO OU TÉ ADAN BRA-MWEN
Chabine Lamontay
  Fout fok an moun obijoul adan bra an lot pou sonmey-la rivé chayé'y kivedi sé pa rédi chez bò tab.
                                                      ***
Chabine LAMONTAY
À TOUS NOS HÉROS SILENCIEUX
Chabine Lamontay

 Après le week-end que nous venons de vivre, il nous semble indispensable de mettre en avant toutes les personnes qui permettent à notre population de ne pas sombrer dans le désespoir au quotidien.

Chabine LAMONTAY
SITWONNEL-LA KEY TIJÉ'W MONTÉ NAN SIEL
Chabine Lamontay

 Sitwonnel-la key ba nou an pal pou nou rivé ouvè kokozié-nou grandè La Matinik. Kidonk, nou key pé wè tout zafè-nou, kivedi douvan nou ek anlè tet-nou.

Chabine LAMONTAY
ESTATI-A VIRÉ APARET BÒ SENMITIÈ-A !
Chabine Lamontay

  Bonmaten-yan, Izidò désann achté pen'y kay Man Soso. I rivé kay Man Soso, i pran lablag épi moun i jann la épi apré sa, i pran chimen'y pou viré-monté pabò kay-li.

Chabine LAMONTAY
LANMOU-SOLEY LÉVÉ !
Chabine Lamontay

 Lè dé moun ka migannen lavi-yo, délè ka ni chiraj, men sa toujou ka rivé ranjé an manniè oben an lot...

Chabine LAMONTAY
MOUCH-AN-MIEL LA KA PITJÉ FÒ MENM
Chabine Lamontay

 Si ou fè malè terbolizé Mouch-an-miel la, asirépapétet an malè key rivé'w.