Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

Chabine LAMONTAY

Chabine LAMONTAY
ESCAPADE DANS LE NORD CARAÏBE
Chabine Lamontay

 Je me suis enfin décidée à aller faire une balade dans le Nord Caraibe après avoir entendu l'annonce de la réouverture des plages en Martinique. 

Chabine LAMONTAY
DLO-KOKO, TANN POU KONPRANN !
Chabine Lamontay
 
  Délè, ni dé bagay ki ka vini mantjé nou abo sé bagay-tala, nou ni labitid jwenn yo oben trapé yo tou lé jou...
 
                                                                ***
Chabine LAMONTAY
EWNESTO FÈ AN MODEL VIÉ-REV...
Chabine Lamontay

 Ewnesto, an ti kouzen-mwen ki ni pa koté ven lanné anlè tet-li, sonnen mwen pou rakonté mwen an rev i fè.

Chabine LAMONTAY
ACHTÉ CHAT AN SAK SÉ AN MOVÉ BAGAY BA POTFEY
Chabine Lamontay

 Abo man té za tann anlo moun rakonté dé bagay kon sa, man pa té janmen konprann sa té key rivé mwen an jou adan lavi-mwen.

Chabine LAMONTAY
RESPEKTÉ JENN FANM TIBWEN !
Chabine Lamontay

 An jenn tifi, ki dot ni pa koté dizuit lanné anlè tet-li, rakonté mwen an matant-li yo ka kriyé Man Fifi vréyé'y lapos pou pran an ti lanmonnen ba'y. 

Chabine LAMONTAY
AN LOTO SÉ PA AN AVION, TONNEDIDIÉ !
Chabine Lamontay

 An jou adan primié simenn dézankazaj-la, i té pasé sizè-di-swè ek man té alè pa koté Lanmanten pou man trapé déotwa bagay adan an boutik.

Chabine LAMONTAY
KI TAN TI SERI MWEN-AN KEY VIRÉ LATELÉ ?
Chabine Lamontay

   Yè, mi sa an granmadanm mandé mwen : "Ki tan ti séri mwen-an key viré latélé ?".

   Fok di ki i ka viv li-yonn ek, tou léswè, dépi pliziè lanné, i té ni labitid gadé sa i batizé : "Sé moun mwen-an". Lè i ka palé di sé aktè seri'y la, man toujou ka wè i ni anlo lanmou anlè fidji'y pas tjè'y kontan.

Chabine LAMONTAY
LÈ OU KA OUVÈ WOBINÉ-A EK DLO PA KA SOTI ADAN'Y...
Chabine Lamontay

 Sé jou-tala, sé pa mwen ki key aprann zot sa, ni délè ou ka lévé lebonmaten, ek ou ka rann ko'w kont yo koupé dlo-a anlè'w.

Chabine LAMONTAY
MAN NI YAN LANVI DESANN LASAVANN !
Chabine Lamontay
 
 Pannan omwens pwes dé mwa, sel koté nou té pé alé, sé té adan sé boutik-la pou achté manjé ek pou fè dé bagay ki irjan.

                                                               ***

Chabine LAMONTAY
ANFINALDIKONT, AN OWDINATÈ BIEN POTALAN
 
 Matinik, anchay moun ki poko sitelman vié jodijou pa wè jou épi an owdinatè oben an powtab adan lanmen-yo.

                                                           ***

Chabine LAMONTAY
MAN PRAN AN BIDIM PAPAY JON POU AN JIWOMON
Chabine Lamontay

 Man ka mò ri dépi yè oswè padawè man pran an bidim papay jòn pou an jiwomon ! Men ki manniè man rivé pran an sis pou an nef kon sa ?

Chabine LAMONTAY
LANNÉ 2020 : VIRIS, CHALÈ ÉPI SAB ?
Chabine Lamontay

 Pa menm ni senk mwa di sa, nou té ka vwéyé kò-nou monté ba joudlan. Nou té paré ek fardé kò-nou an manié obidjoul pou fè ganm épi matébis.

Chabine LAMONTAY
MI SÉ SA KI LANMOU !
Chabine Lamontay

 Sé tan-tala, anlè radio-bwa-patat, nou tann ki anlo moun anni désidé rété viv lakay sé granmoun malad-la yo ka otjipé a

Chabine LAMONTAY
KOVID-19 : FOUT NOU PWAN FE EPI CHIVE-NOU !
Chabin Lamontay

 Dépi ou palé épi an moun sé jou-tala, famn kon nonm, jenn kon granmoun, yo ka di'w kon sa ki yo ka pran bon fè épi chivé-yo davwè yo pé pa alé kay ti kwafez-yo kon avan. 

Chabine LAMONTAY
LANNE-TALA, SE KEY "PUNTA SALINES"
Chabine Lamontay

 Chak lanné, sé menm sik-la. Lè ou ka pran tan alé adan an boutik voyaj pa koté jwen, ek ou ka mandé pou pati Punta Kana, pa janmen rété plas ! Sé toujou kon sa sa ka pasé Matinik.

Chabine LAMONTAY
Confinement ou pas, le repas créole est sacré en Martinique
Chabine Lamontay

   Au début du confinement, nous avons été plusieurs à craindre quelque chose en particulier: ne pas pouvoir se nourrir correctement.

Chabine LAMONTAY
Comment le cyclone Dean avait déjà préparé certains au confinement
Chabine Lamontay

  En août 2007, alors que les grandes vacances se déroulaient à merveille en Martinique, un étrange visiteur s'est mêlé à la fête. Il est arrivé brutalement, et il a définitivement gâché l'ambiance festive.