Accueil

Kréyolad

Matinik
Vié dlo
Kréyolad 710
JId

Tout lariviè ek dlo lasous polié épi pestisid. Sé pa té selman épi klordékòn, anlo fanmiy kòn ka sali dlo-a, kontel kurlòn, képòn, glifozat épi kisasayésa.

Matinik
Zéwo klordékòn
Kréyolad 709
Jid

Sanmdi pasé dret douvan Neg mawon Lanmanten-an, anlo sendika té mandé an voum moun sanblé. Tout sé moun an té dakò pou an sel bagay. Pa ni pies klordékòn adan sa nou ka manjé. Lapréfekti ni lentansion ba lod ni an pousantaj klordékòn adan adan sa nou ka manjé.

Matinik
An lanmè sargas
Kréyolad 708
Jid

Tout jan Ofanswa pa koté Lapreskil ka pran bon fè. Lanmè-a chanjé fidji, sé anni an savann wawet ki la. Romil an péchè, ki té alé kouché bien chajé, lè i wè sa i konprann i té ka révé. Misié alé wè Jozef, dot moun épi anlo za las kriyé an mwé. Lè yo wè sa, préfé-a, sou-préfé a jik déplasé. Préfé-a jik di i ké ékri minis-la.

Matinik
«Pé bouch dit»
Kréyolad 707
Jid

Ann asosiasion fanm éti lé an kilti kantékant épi nonm, té sanblé sanmdi douvan Lakou Périnon. Yo té lé matjé Jounen 8 mas, pa pou fè mas, menmsi sé té mi-karenm, mé réklamé respé lit dwa fanm.

Matinik
Kwaziè matnitjé
Kréyolad 706
Jid

Atjelman tout moun lé pati an vakans asou bato an kwaziè. Avan sé grotjap té ka pé fè sa, mé sa vini pli fasil. Yo di sa démokratizé. Sé gran lanmod tout moun lé fè an kout kwaziè, menmsi yo pa ka sipòté lanmè. Pas lanmè pa bagay tout moun.

Matinik
Labou Préchè
Kréyolad 705
Jid

Dépi yonndé tan, pa koté Péchè, lariviè-a lévé méchan. I ka anni ladjé an boul labou volkan désann. Lé siantifik jik bay an non, yo kriyé sa: Lahars.

Matinik
Vié dlo
Kréyolad 704
Jid

Dépi an simenn, manmay Gran-Riviè pa ni dlo. Sa vré yo ni labitid alé lariviè lavé lenj, lavésel ek benyen tou. Mé sa red kanmenm pou yonndé sel koté Matinik éti ou pé alé lariviè ek ou pa ni an tak dlo an robiné’w.

Matinik
Fanm ek nonm politik
Kréyolad 703
Jid

Ni an poveb ka di «si ou pa krapo pa tonbé an ma». Si nou gadé sa sé politik-la ka sibi sé tan-tala, sa pa djè bel pou yo. Sirtou an périod kannaval-la.

Matinik
Kannaval épi bakannal
Kréyolad 702
Jid

Lasimenn pasé, pa koté Loren parad-la té bel ek i sanblé aprochan dimil moun. Sanmdi jistiman sé léswè yo fè la Bètafé parad. Limié anlo moun té ka limen, menmsi sé an sel group ki trapé pri-a.

Matinik
Kou pa soup
Kréyolad 701
Jid

Jédi oswè an boul moun té sanblé Dikos, pa pou alé lajol, menmsi té ni lagrev, mé pou té kriyé anmwé, ja ni trop moun mò anba violans.

Matinik
Kannaval-la bien pati
Kréyolad 700
Jid

Toupatou an péyi-a, dimanch pasé ou pa té sav koté pou alé pou wè kannaval.

Matinik
TCSP
Kréyolad 699
Jid

Transpò Cho Sé Pou le tjenz janvié, sé sa Loulou té anonsé. Bagay-tala pa djè fè moun plézi pies toubannman ek lapopilasion ka vréyé pié. Mi sa man tann di:

Matinik
DLO
Kréyolad 698
Jid

Toupandan pabò Senpiè dlo té ka néyé moun épi an lavalas, dépi yonndé tan jan Lanmanten pa ni dlo, moun ka soufè di sa. Man pé ké fè kon an malpalan pou di yo pa ka djè benyen. Kisiswa Mawo, moun bien maré, Akajou dépi douvan jou robiné-a pa ni dlo.

Matinik
Mèsi
Kréyolad 697
Jid

Lanné 2017 dit épi yonndé nouvel pa fasil. Mé akondi pawol-la: Es lavi pa kon an pies senfran? épi an dé fas, yonn ki penn épi koulè lajwa ek lot-la épi koulè lapenn?

Matinik
Lariviè–dé-Pè
Kréyolad 696
Jid

Lariviè dé Pè, dimanch aprémidi bien fè moun pè. Ni an boug ki pasé anlè glasi-a, ek ki mantjé ped ta’y la. Bagay éti yo sé pé mété a  laglas dan an chanm-fwad.

Matinik
DJO NI...
Kréyolad 695
Jid

Djo, ni bon poblem sé jou-tala. Tout moun an komin-lan ka zagalé’y, pas latélé kouwi lanmò Johnny Haliday épi li Djo, ni lavi douvan’y toujou.

Matinik
MANJÉ NOU
Kréyolad 694
Jid

Tout sé jou-tala, ni chanté nowel toupatou. Sel bagay nou ka konsaté, non selman yo ka mandé moun péyé douvan-douvan, mé fok yo vini épi an manjé nwel.

Matinik
KANTIK
Kréyolad 693
Jid

Tout moun ka fè kantik sé jou-tala, mé fok ou péyé alavans. Asiparé délè fok ou pasé pa Entènet pa Monipas.com.

Matinik
Chadron «béni»
Kréyolad 692
Jid

Pandan an simenn, lapèch chadron viré wouvè. Fok sé péchè-a té an reg kidonk fok yo té pasé vizit médikal pou sav si yo ni dwa plonjé. Sé dépi katrè’d maten yo pati asou lanmè pou plonjé chadron-an.

Matinik
G M Z
Kréyolad 691
Jid

Vandrèdi pasé Ladilon té plen zoukè éti té ka chonjé PSE. Tout labann red Kassav té la épi dot envité. Pandan twazè, moun chanté, zouké vréyé monté anlè istad Alikè-a.

Pages