Accueil

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Selon l'organisation Wild life  qui s'occupe de la vie sauvage et des animaux non moins sauvages qui y vivent, l'espèce féline appelée "cougar" se serait malheureusement éteinte l'an dernier. Ce bel animal fragile a été trop chassé et il a du mal à se reproduire en captivité.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Lawonn Yol Matinik 2016 (2)
par Jean-Laurent Alcide

Lafédérasion té sanblé lé-patron, lé-prézidan asosiasion yol ek lapres pou bokanté asou Lawonn-yòl 2016-la bonmaten-an.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
par Jean-Laurent Alcide

Jean-Laurent Alcide ké suiv Lawonn-lan lanné-tala. Dépi aprézan i ka koumansé épi an bilan sézon-an. Apré, i ké ban nou prézantasion létap, lékipaj, sa ka pasé, ….

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   An tan lontan, men lè ou fè tan gadé, pa ni sitelman tan ki sa pis ti krak-la nou ka'y ba zot la woulé nan mitan siek-la ki fini pasé a kivédi 20è la.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

Dékatiyaj

 

Manmay, atè Matnik si nou pa véyatif dlo ka dépasé farin vit-vit. Ka ki ka pasé lakay nou ?

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

  Mitan lanné-a sé lè pié-mango-basiyak ka koumansé pòté ek ti lodè wonm sé mango-a ka anni flitijé toupatou atravè tout lakanpay péyi-a.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Ti Sonson sé an boug ka rété bò lakay-mwen, atè Mòn Lapo Fig, é ki pa jenmen désann an vil plis ki twa fwa adan tout lavi'y abo i za ni plis ki swasann-douz lanné anlè tet zékal-koko sek li a. Misié toujou viv di ti jaden kréyol li asou an mòso téren i pwan asou an laforé ki ta Léta.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Lanné-tala, yo ka fété 70è lanniversè Lwa Départèmantalizasion an éti Aimé CESAIRE té prézanté douvan Lasanblé Nasional fwansé an 1946. Kon anlo moun sav, yon sel dépité lakay-nou té lévé-doubout kont lwa-tala : an dépité gwadloupéyen yo ka kriyé Paul VALENTINO.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Dépi an lanmod kouyon sòti Lot Bò Dlo, tout Neg ka kouri-pwan'y pou ta yo. Kontel "Halloween", an lafet méritjen ki ni mas Djab adan'y ki fet épi an gwo jiwomon. Sé sipermaché lakay-nou an chaché enpozé nou sa, mé erez-di-bonnè, sa kalpaté.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Antiyé toujou enmen migannen adan bagay ki pa ka gadé yo olié yo otjipé di pwop zafè-yo. Kontel sé jou-tala, yo lé mété nen-yo adan mofwazaj lòtograf éti gouvelman fwansé désidé fè konsidiré fwansé té lang-yo.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent Alcide

On peut s’interroger à juste titre. D’abord, lorsqu’on lit la déclaration du Pdt Marie-Jeanne, lors de sa rencontre avec le Premier Ministre de France : « Je veux juste faire un état des lieux. Mais j’ai du mal à avoir des chiffres tant au niveau des actifs que du passif.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
par Jean-Laurent Alcide

Atravè tout Matinik, moun cho pou yo kouri kannaval lanné-tala apré défet PPM adan dènié éleksion mwa désanm-lan. Sé konsidiré kannaval-la ké kontel an libérasion, an respirasion apré 5 lanné toufaj épi vèglaj. Pou sav ki kalté model Wa kannaval yo ké fè, moun ni an patjé chwa.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Fon-Zonbi sé an koté ki nan fondok bwa, sa moun lontan té ka kriyé pou fè lafet "ti zendwa". Kifè sel model rad sa ki ka viv la té konet sé chimiz manch kout, shot oben pontalon.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Dépi éleksion mwa désanm-lan ki fini pasé a bout, zié tout observatè politik koré anlè sa ka woulé atè la Kows.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Vous avez oublié que plus de 6 millions de Gaulois ont voté pour Marie LE PEN ! Vous avez oublié que le Front National est devenu le premier parti de France devant les Républicains et le PS !

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Ni an ti esprésion gran-lamatè mwen, ki monté nan Galilé lè zot wè i trapé 99 lanné anlè tet-li, té enmen di : "rété pou lapléré". Lè man té jenn tibray, man pa té ka konpwann sa sa té lé di, men anmizi-anmizi man vini gran, man dékouvè belté esprésion-tala.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Après les déclarations de Raphaël Vaugirard
par Jean-Laurent Alcide

Tout le monde a entendu la déclaration de Raphaël Vaugirard qui explique avec une franchise désarmante et une balourdise affligeante que les fonctionnaires du Conseil général sont de qualités inférieures à ceux du Conseil Régional.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent Alcide

   An plis ki Fesbouk sé pli gran lizin makrélaj asou latè, i sé an manniè pou sèten moun valorizé kò-yo tou. Soutou fanm. Ek pou sa, yo ka sèvi épi an lanmod yo ka kriyé « selfie », an mo anglé ki lé di an foto ou ka fè di pwop fidji’y oben pwop kò’w épi téléfòn powtab ou.