Accueil

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent Alcide

On peut s’interroger à juste titre. D’abord, lorsqu’on lit la déclaration du Pdt Marie-Jeanne, lors de sa rencontre avec le Premier Ministre de France : « Je veux juste faire un état des lieux. Mais j’ai du mal à avoir des chiffres tant au niveau des actifs que du passif.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
par Jean-Laurent Alcide

Atravè tout Matinik, moun cho pou yo kouri kannaval lanné-tala apré défet PPM adan dènié éleksion mwa désanm-lan. Sé konsidiré kannaval-la ké kontel an libérasion, an respirasion apré 5 lanné toufaj épi vèglaj. Pou sav ki kalté model Wa kannaval yo ké fè, moun ni an patjé chwa. La-Riviè-Pilot, sé anlè do Miss Katou yo yé.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Fon-Zonbi sé an koté ki nan fondok bwa, sa moun lontan té ka kriyé pou fè lafet "ti zendwa". Kifè sel model rad sa ki ka viv la té konet sé chimiz manch kout, shot oben pontalon. Mé lè zot wè Bozambo, an zabitan Fon-Zonbi, vini monté an grad, lè i fè tan désann lavil, misié anni bokanté manniè abiyé adan an bat-zié.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Dépi éleksion mwa désanm-lan ki fini pasé a bout, zié tout observatè politik koré anlè sa ka woulé atè la Kows. Primié bagay ki ka konyen lespri moun, sé ki sé nasionalis kows la désidé vréyé lang-yo douvan ek yo pa paré moli ba pèsonn asou sa.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Vous avez oublié que plus de 6 millions de Gaulois ont voté pour Marie LE PEN ! Vous avez oublié que le Front National est devenu le premier parti de France devant les Républicains et le PS !

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Ni an ti esprésion gran-lamatè mwen, ki monté nan Galilé lè zot wè i trapé 99 lanné anlè tet-li, té enmen di : "rété pou lapléré". Lè man té jenn tibray, man pa té ka konpwann sa sa té lé di, men anmizi-anmizi man vini gran, man dékouvè belté esprésion-tala.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Après les déclarations de Raphaël Vaugirard
par Jean-Laurent Alcide

Tout le monde a entendu la déclaration de Raphaël Vaugirard qui explique avec une franchise désarmante et une balourdise affligeante que les fonctionnaires du Conseil général sont de qualités inférieures à ceux du Conseil Régional.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent Alcide

   An plis ki Fesbouk sé pli gran lizin makrélaj asou latè, i sé an manniè pou sèten moun valorizé kò-yo tou. Soutou fanm. Ek pou sa, yo ka sèvi épi an lanmod yo ka kriyé « selfie », an mo anglé ki lé di an foto ou ka fè di pwop fidji’y oben pwop kò’w épi téléfòn powtab ou.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   An tan moun té sa palé kréyol adan ti péyi Matinik tala, ki malérezman vini dimi-fwansé dimi-Neg-méritjen, lè ou wè ou pa té ni lajan, ou té ka di kanmarad-ou kon sa : « Aaa, monchè, man débantjé kon sa yé a ! » oben « Poch-mwen ni kourandè sé tan-tala ».

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Gran lanmod sé fanm lakay-nou a dépi yonn-dé tan, sé sa yo ka kriyé chivé « nappy ». Sé pa ayen yo envanté pis an kréyol yo ka kriyé sa « grennen » ek an fwansé « crépu ».

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Ni an tan, sé té anni lè kannaval té ouvè nonm ek fanm té ka mété lachè-yo déwò. Dayè chous mo fwansé « carnaval »-la li-mem, « carne », lé di « viann ». Mé dépi an tjenzenn lanné, dépi Tou Yol Matinik vini popilè, ni an déziem moman éti moun, soutou fanm, ka espozé viann-yo. Jik ni plis viann déwò anlè Tou Yol la ki adan vidé kannaval !

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Nan tan éti poko té ni nouvel lamétéo anlè lé-média, moun té konnet òbsèvé lanati pou chaché sav es tjek mové katastrof té ka paré kò’y pou rivé asou Matinik. Yo té ka gadé lanmanniè dé sèten zibié té ka volé, zafè van-an té ka anni sispann blip oben es fey dé sèten gran piébwa té ka anni tounen lanvè.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Lavey Tou yol Matinik, an évènman ki si-telman pòtalan ba péyi-a, nou wè mè an komin fè lestonmak anlè sé òganizatè-a pou di yo kon sa i pé ké ba yo sibvansion 40.000 éwo-a i té pwonmet yo a. Poutji sa ? Davwa yo pa té prévwè pasé an koté nan lanmè-a éti Misié Li-Mè té lé yo pasé a tout fos !!!

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

  Sé jou-tala, adan tout jounal, radio ek télé fwansé, moun ka vréyé labou davwè lafanmi Wa l’Arabi séoudit pou otijpé an plaj li-sid la Fwans pou’y yonn pannan yon mwa. Sé Vallauris ki non plaj-tala, an vié kalté plaj tou piti ek led, ki ni an patjé woch alantou’y !

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Anlo moun ka wouklé sé jou-tala, soutou fanm, pa rapot a an mes ki sòti jis l’Anmérik : « car wash » ki non sa an anglé kivédi pwoptaj loto. Jenn fanm an fom ka mété kò-yo an bikini ek ka fè wol pwopté an loto épi dlo ek savon toupannan an gwo mizik (méritjen oben janmayiken) ka woulé.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Kidonk Tribinal administratif Fodfwans fini rijété, jou vandrédi 24 juiyé tala, an « référé » ki sé dé ex-met-a-manyok CEREGMIA a, Fred Célimène ek Kinvi Logossah, té dépozé douvan’y lasimenn pasé.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Brésil 2014
Jean-Laurent Alcide

Si les équipes africaines, hormis la Côte d’Ivoire, (Nigeria, Ghana) n’ont pas entamé le tournoi de manière flamboyante, il était permis d’espérer que l’Algérie redresserait l’honneur du continent.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Brésil 2014
Jean-Laurent Alcide

Dans le chaudron du stade flambant neuf de Manaus, en plein cœur de l’Amazonie, stade dont il a fallu repeindre la pelouse en vert parce qu’elle avait été prématurément jaunie à cause du climat équatorial, se sont affrontés les coéquipiers de l’enfant terrible du football anglais, Mike Rooney, et cette de l’impassible Andrea Pirlo.