Accueil

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Après les déclarations de Raphaël Vaugirard
par Jean-Laurent Alcide

Tout le monde a entendu la déclaration de Raphaël Vaugirard qui explique avec une franchise désarmante et une balourdise affligeante que les fonctionnaires du Conseil général sont de qualités inférieures à ceux du Conseil Régional.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent Alcide

   An plis ki Fesbouk sé pli gran lizin makrélaj asou latè, i sé an manniè pou sèten moun valorizé kò-yo tou. Soutou fanm. Ek pou sa, yo ka sèvi épi an lanmod yo ka kriyé « selfie », an mo anglé ki lé di an foto ou ka fè di pwop fidji’y oben pwop kò’w épi téléfòn powtab ou.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   An tan moun té sa palé kréyol adan ti péyi Matinik tala, ki malérezman vini dimi-fwansé dimi-Neg-méritjen, lè ou wè ou pa té ni lajan, ou té ka di kanmarad-ou kon sa : « Aaa, monchè, man débantjé kon sa yé a ! » oben « Poch-mwen ni kourandè sé tan-tala ».

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Gran lanmod sé fanm lakay-nou a dépi yonn-dé tan, sé sa yo ka kriyé chivé « nappy ». Sé pa ayen yo envanté pis an kréyol yo ka kriyé sa « grennen » ek an fwansé « crépu ».

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Ni an tan, sé té anni lè kannaval té ouvè nonm ek fanm té ka mété lachè-yo déwò. Dayè chous mo fwansé « carnaval »-la li-mem, « carne », lé di « viann ». Mé dépi an tjenzenn lanné, dépi Tou Yol Matinik vini popilè, ni an déziem moman éti moun, soutou fanm, ka espozé viann-yo. Jik ni plis viann déwò anlè Tou Yol la ki adan vidé kannaval !

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Nan tan éti poko té ni nouvel lamétéo anlè lé-média, moun té konnet òbsèvé lanati pou chaché sav es tjek mové katastrof té ka paré kò’y pou rivé asou Matinik. Yo té ka gadé lanmanniè dé sèten zibié té ka volé, zafè van-an té ka anni sispann blip oben es fey dé sèten gran piébwa té ka anni tounen lanvè.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Lavey Tou yol Matinik, an évènman ki si-telman pòtalan ba péyi-a, nou wè mè an komin fè lestonmak anlè sé òganizatè-a pou di yo kon sa i pé ké ba yo sibvansion 40.000 éwo-a i té pwonmet yo a. Poutji sa ? Davwa yo pa té prévwè pasé an koté nan lanmè-a éti Misié Li-Mè té lé yo pasé a tout fos !!!

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

  Sé jou-tala, adan tout jounal, radio ek télé fwansé, moun ka vréyé labou davwè lafanmi Wa l’Arabi séoudit pou otijpé an plaj li-sid la Fwans pou’y yonn pannan yon mwa. Sé Vallauris ki non plaj-tala, an vié kalté plaj tou piti ek led, ki ni an patjé woch alantou’y !

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Anlo moun ka wouklé sé jou-tala, soutou fanm, pa rapot a an mes ki sòti jis l’Anmérik : « car wash » ki non sa an anglé kivédi pwoptaj loto. Jenn fanm an fom ka mété kò-yo an bikini ek ka fè wol pwopté an loto épi dlo ek savon toupannan an gwo mizik (méritjen oben janmayiken) ka woulé.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Kidonk Tribinal administratif Fodfwans fini rijété, jou vandrédi 24 juiyé tala, an « référé » ki sé dé ex-met-a-manyok CEREGMIA a, Fred Célimène ek Kinvi Logossah, té dépozé douvan’y lasimenn pasé.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Brésil 2014
Jean-Laurent Alcide

Si les équipes africaines, hormis la Côte d’Ivoire, (Nigeria, Ghana) n’ont pas entamé le tournoi de manière flamboyante, il était permis d’espérer que l’Algérie redresserait l’honneur du continent.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Brésil 2014
Jean-Laurent Alcide

Dans le chaudron du stade flambant neuf de Manaus, en plein cœur de l’Amazonie, stade dont il a fallu repeindre la pelouse en vert parce qu’elle avait été prématurément jaunie à cause du climat équatorial, se sont affrontés les coéquipiers de l’enfant terrible du football anglais, Mike Rooney, et cette de l’impassible Andrea Pirlo.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Brésil 2014
Jean-Laurent Alcide

On attendait l’immense Cristiano Ronaldo ! Le fabuleux ballon d’or portugais à la gueule d’ange et aux démarrages fulgurants suivis de dribbles quasiment innarrêttables. On se réjouissait à l’avance du spectacle.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Brésil 2014
Jean-Laurent Alcide

Le match d’ouverture de la Coupe du monde de football s’est donc déroulé dans le grand stade de Sao-Paolo, au Brésil, devant plus de 60.000 spectateurs. 1 milliard de spectateurs à travers le monde ont regardé l’événement qui…n’en fut pas un.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Adan ti péyi Matinik-nou an, moun ki sipozé lévé faché, lévé mouch wouj kon nou ka di an bon grenn kréyol-la, sé Chaben. An chaben toujou paré pou vréyé lavwa, lévé ladjè oben goumen épi moun lè zot wè i pa dakò épi an bagay. Sé an kalté model ras ki pa ka fè lafet menm-menm-menm.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent Alcide

Afos fè kalibantjo, afòs fè gwo-koko, ti Sarko trapé an model solibo anlè zékal do. Pannan senk lanné, Sanndopi-a ba moun gaz kon sa ka ékri. I té ka fè djez ba moun épi an Rolex, i té ka ponmnen abò bato miliardè, i té ka jouré moun (« Casse-toi, pauv’ con ! »), i té ka fè imigré pran taksi, i té ka pèmet kanmarad-li plen poch-yo etc…

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE