Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Dépi éleksion mwa désanm-lan ki fini pasé a bout, zié tout observatè politik koré anlè sa ka woulé atè la Kows. Primié bagay ki ka konyen lespri moun, sé ki sé nasionalis kows la désidé vréyé lang-yo douvan ek yo pa paré moli ba pèsonn asou sa. Abo politisien fwansé kon Valls oben Chevènement ka vréyé bon labou, sé Kows-la sanfoutépamal ek apré sé dé prézidan-a, TALAMONI ek SIMEONI, té fè plodari-yo adan zépon natirel yo jou envestiti lasanblé-a, yè, TALAMONI prézanté vé bon lanné'y an kows tou. Sa té dwol wè transbòday fwansé a pasé asou an bann anlè ékran télévizion-an konsidiré fwansé té an lang ki étranjè.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Mi sa vié tonton-mwen ki ni 87 lanné anlè tet-li di mwen. Fok padonnen'y davwè pétet i pres Alzaymè :
   Arété fè nou wont kon sa, ébé Bondié ! Zot pa sav ni etsétéra ek etsétéra ispektatè ka véyé zot ? Zot pa sav zot pa ni dwa fè pies kalté model lérè adan lèmonn-tala éti sé Blan ki met-pies toujou ? Si zot wè i ka ba zot an ti chans fè ganm, sé davwa i pé pa fè diféranman, mé i ka véyé zot kon an malfini ka véyé an ti poul ka kouri an mitan an baskou.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Vous avez oublié que plus de 6 millions de Gaulois ont voté pour Marie LE PEN ! Vous avez oublié que le Front National est devenu le premier parti de France devant les Républicains et le PS ! Tout cela signifie qu'une personne sur trois que vous croisez dans la rue, dans le métro, dans le train, dans les cafés et restaurants, dans les administrations etc..ne peut pas voir en peinture votre tronche de Noir ou d'Arabe (ça, c'est pour nos "chaben" et mulâtres).

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent ALCIDE

   Ni an ti esprésion gran-lamatè mwen, ki monté nan Galilé lè zot wè i trapé 99 lanné anlè tet-li, té enmen di : "rété pou lapléré". Lè man té jenn tibray, man pa té ka konpwann sa sa té lé di, men anmizi-anmizi man vini gran, man dékouvè belté esprésion-tala. Lè ou ka transbòdé'y an lang fwansé a, i pa bidjoul kon sa : "laisser pour compte".

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Ni apipré 30 lanné di sa, Sent-Lisi té ni an Primié minis yo té ka kriyé John Compton. Nan lépok-tala, moun Sent-Lisi té ka palé anchay fwa plis kréyol ki jòdi-jou ek sitiasion-tala té ka terbolizé lespri Compton. Dé sèten moun nan péyi-a té ka di fo té ké mété kréyol andidan lékol ek ofisializé'y, mé pou Primié Minis la, sa ki té ké bon, sé ki Sent-Lisien té ladjé kréyol...pou fwansé. Pou apwann fwansé ek palé fwansé !

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Après les déclarations de Raphaël Vaugirard
par Jean-Laurent Alcide

Tout le monde a entendu la déclaration de Raphaël Vaugirard qui explique avec une franchise désarmante et une balourdise affligeante que les fonctionnaires du Conseil général sont de qualités inférieures à ceux du Conseil Régional. Ce qui est totalement et définitivement faux et ne mérite même pas d’être relevé et en plus discrédite celui qui sort de telles inepties.

Ce qui est plus grave, gravissime même, c’est que  lui,  un conseiller général, qui plus est  président de la Commission qui était chargée de défendre les intérêts du Conseil général dans cette histoire de CTM sorte ça…. C’est dire le peu de cas qu’il fait des centaines de fonctionnaires de sa propre collectivité qu’il ravale à la condition de piétaille de la CTM !

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent Alcide

   An plis ki Fesbouk sé pli gran lizin makrélaj asou latè, i sé an manniè pou sèten moun valorizé kò-yo tou. Soutou fanm. Ek pou sa, yo ka sèvi épi an lanmod yo ka kriyé « selfie », an mo anglé ki lé di an foto ou ka fè di pwop fidji’y oben pwop kò’w épi téléfòn powtab ou. Ou pé fè an selfi épi an moun ki séleb tou : an chantez, an politisien, an gran foutbalè kisasayésa. Lè ou wè ou mété sa anlè masonn Fesbouk ou, sa ka ba’w dé fwa plis valè ankò. Déziem kalté selfi-tala mwen grav ki primié-a pis sé plis moun séleb la ou fè foto-a épi’y la ou ka mété an valè ki wou menm.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   An tan moun té sa palé kréyol adan ti péyi Matinik tala, ki malérezman vini dimi-fwansé dimi-Neg-méritjen, lè ou wè ou pa té ni lajan, ou té ka di kanmarad-ou kon sa : « Aaa, monchè, man débantjé kon sa yé a ! » oben « Poch-mwen ni kourandè sé tan-tala ». An tan lontan, sé pa té an sitiyasion ki té si-telman red pis ou toujou té ka jwenn tjek bon zig pou ba’w an ti pal ek vréyé an lanmonné-prété anlè’w.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Gran lanmod sé fanm lakay-nou a dépi yonn-dé tan, sé sa yo ka kriyé chivé « nappy ». Sé pa ayen yo envanté pis an kréyol yo ka kriyé sa « grennen » ek an fwansé « crépu ». Si fok kouté yo, « nappy-grennen » sé an bidim révolision adan lanmanniè Nègres ka penyen kò-yo, bagay ki pé fè nenpot ki istorien pété ri, mé kon an gran nonm té enmen di « Au royaume des couyonnes, les dimi-couyonnes sont reines ».

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Ni an tan, sé té anni lè kannaval té ouvè nonm ek fanm té ka mété lachè-yo déwò. Dayè chous mo fwansé « carnaval »-la li-mem, « carne », lé di « viann ». Mé dépi an tjenzenn lanné, dépi Tou Yol Matinik vini popilè, ni an déziem moman éti moun, soutou fanm, ka espozé viann-yo. Jik ni plis viann déwò anlè Tou Yol la ki adan vidé kannaval !

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Nan tan éti poko té ni nouvel lamétéo anlè lé-média, moun té konnet òbsèvé lanati pou chaché sav es tjek mové katastrof té ka paré kò’y pou rivé asou Matinik. Yo té ka gadé lanmanniè dé sèten zibié té ka volé, zafè van-an té ka anni sispann blip oben es fey dé sèten gran piébwa té ka anni tounen lanvè.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Lavey Tou yol Matinik, an évènman ki si-telman pòtalan ba péyi-a, nou wè mè an komin fè lestonmak anlè sé òganizatè-a pou di yo kon sa i pé ké ba yo sibvansion 40.000 éwo-a i té pwonmet yo a. Poutji sa ? Davwa yo pa té prévwè pasé an koté nan lanmè-a éti Misié Li-Mè té lé yo pasé a tout fos !!! Nan menm balan-an, an sanblaj mè menm réjion-an déklaré konmkwa yo pé ké vèsé an patat lajan non pli. Final-di-kont, yo rivé touvé an lakòday ek Tou Yol koumansé, mé sa ki fet la ka viré lévé an bidim poblenm nan péyi-a : poblenm sé mè-a ki ka pwan kò-yo pou dé Wa neg.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

  Sé jou-tala, adan tout jounal, radio ek télé fwansé, moun ka vréyé labou davwè lafanmi Wa l’Arabi séoudit pou otijpé an plaj li-sid la Fwans pou’y yonn pannan yon mwa. Sé Vallauris ki non plaj-tala, an vié kalté plaj tou piti ek led, ki ni an patjé woch alantou’y !

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Anlo moun ka wouklé sé jou-tala, soutou fanm, pa rapot a an mes ki sòti jis l’Anmérik : « car wash » ki non sa an anglé kivédi pwoptaj loto. Jenn fanm an fom ka mété kò-yo an bikini ek ka fè wol pwopté an loto épi dlo ek savon toupannan an gwo mizik (méritjen oben janmayiken) ka woulé. Tanzantan, yo ka trapé an tiyo pou vréyé dlo anlè teg loto-a, men pi souvan ki rarman, sé anlè sé lézot kanmarad-yo a. Sa ka pèmet tout moun wè bout tété-yo oben pwel kokot-yo. Pep-la ki ka gadé espektak-tala anlè ! Laplipa adan yo sé jenn nonm ki za ni bon alkol anlè yo oben bon zeb nan tet-yo.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

   Kidonk Tribinal administratif Fodfwans fini rijété, jou vandrédi 24 juiyé tala, an « référé » ki sé dé ex-met-a-manyok CEREGMIA a, Fred Célimène ek Kinvi Logossah, té dépozé douvan’y lasimenn pasé. Référé-tala, ki Met Philippe Edmond-Mariette té ka défann, sé té pou kasé an désizion sispansion ki prézidant Linivèsité lé Zantiy, Man Corinne Mencé-Caster, té pwan kont yo.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Brésil 2014
Jean-Laurent Alcide

Si les équipes africaines, hormis la Côte d’Ivoire, (Nigeria, Ghana) n’ont pas entamé le tournoi de manière flamboyante, il était permis d’espérer que l’Algérie redresserait l’honneur du continent.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Brésil 2014
Jean-Laurent Alcide

Dans le chaudron du stade flambant neuf de Manaus, en plein cœur de l’Amazonie, stade dont il a fallu repeindre la pelouse en vert parce qu’elle avait été prématurément jaunie à cause du climat équatorial, se sont affrontés les coéquipiers de l’enfant terrible du football anglais, Mike Rooney, et cette de l’impassible Andrea Pirlo.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Brésil 2014
Jean-Laurent Alcide

On attendait l’immense Cristiano Ronaldo ! Le fabuleux ballon d’or portugais à la gueule d’ange et aux démarrages fulgurants suivis de dribbles quasiment innarrêttables. On se réjouissait à l’avance du spectacle.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Brésil 2014
Jean-Laurent Alcide

Le match d’ouverture de la Coupe du monde de football s’est donc déroulé dans le grand stade de Sao-Paolo, au Brésil, devant plus de 60.000 spectateurs. 1 milliard de spectateurs à travers le monde ont regardé l’événement qui…n’en fut pas un.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Dépi pasé 10 jou, maren-péchè ka goumen pou Léta fwansé rikonnet ki yo ka pwan bon fè apré zafè yo entèdi moun péché palakoz kolowdékòn. Sa ka fè pres dé lanné atjelman ki Lapréfekti pibliyé an kominiké pou di fok pa pwan ki pwéson ki langous adan an réjion ki ka pati dépi Trinité pou rivé jik Voklen. Kifè sé tout sektè lapech Matinik ki ka touvé kò’y anba dlo aloski i pa ni pies kalté model reskonsabilité adan pwézonnaj lanmè-a.