Accueil

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Adan ti péyi Matinik-nou an, moun ki sipozé lévé faché, lévé mouch wouj kon nou ka di an bon grenn kréyol-la, sé Chaben. An chaben toujou paré pou vréyé lavwa, lévé ladjè oben goumen épi moun lè zot wè i pa dakò épi an bagay. Sé an kalté model ras ki pa ka fè lafet menm-menm-menm.

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent Alcide

Afos fè kalibantjo, afòs fè gwo-koko, ti Sarko trapé an model solibo anlè zékal do. Pannan senk lanné, Sanndopi-a ba moun gaz kon sa ka ékri. I té ka fè djez ba moun épi an Rolex, i té ka ponmnen abò bato miliardè, i té ka jouré moun (« Casse-toi, pauv’ con ! »), i té ka fè imigré pran taksi, i té ka pèmet kanmarad-li plen poch-yo etc…

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
par Jean-Laurent Alcide
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent Alcide
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Conseil Général de Martinique
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Par Jean-Laurent Alcide
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE