Accueil

Le Bloc-notes de Jid

Le Bloc-notes de Jid
Ba misié Joj Movwa
Kréyolad 746
Jid

   An kout tonnè ek an gwo kout zéklè fet mardi 4 désanm koté inè. Jik an mwa avan ou trapé 97 karenm. 

   (Joj Eliktè Movwa chapé monté an péyi san chapo).

Le Bloc-notes de Jid
Poutji man ka matjé kréyol toujou ba granmoun ?
Judes DURANTY

Dépi 2004, lektè jounal ANTILLA konnet Kréyolad éti ka paret chak simenn. Sé pres 750 teks éti yo ni anba lanmen yo. Sé kondisiré yo ja li 5 liv kréyol 150 paj.

Le Bloc-notes de Jid
Es matjékréyol nésésè toujou ?
JID

   Ni an kanmarad ka di  an ti pawol dan ann émision asou Radio APAL : 

   * Lang kréyol-la fok nou matjé’y, pas si nou pa matjé’y, i ka tonbé an délala !

Le Bloc-notes de Jid
Eia Matinik
Judes DURANTY

Lors des évènements de février 2009, Jude Duranty a sorti un single comportant trois titres Misié Rémi, Mété Kò’w doubout de Dosta et Eia Matinik un texte de Georges De Vassoigne dont j’ai composé la musique avec un arrangement de Jean-Michel Raggioli. 9 ans après Max Télèphe vient de sortir un clip avec un arrangement.

Le Bloc-notes de Jid
KREYOLOMAJ  BA JILOU
Kréyolad 719
Jid

   Sé épi an tjè meltri man tann Libréri Aleksann jété laklé lapot 29 lari Larépiblik. 108 tan sé pa dé jou pou moniman lakilti-tala.

Le Bloc-notes de Jid
Sonjé JAN BERNABE. An sèbi étenn, mé nou pa an nwè épi klèté travay ou
Judes DURANTY

Menmsi, akondi poveb-la, nou ni an ti-manniè nou ka atann akoma lonjé pou nou sa miziré londjè’y, nou lé chonjé 12 avril-tala éti an nouvel fé an déblozay an lavi matjè ek militan kréyoldan tout la kréyolopani. Sa ja ka fè an lanné an zétwal sispann klendendé an labadijou Matinik ek asou lajounen wouchac kréyol.

Le Bloc-notes de Jid
par Jude DURANTY

Ouvè lawonn pou dansé

 

Sa’w pa sav gran pasé’w

 

Le Bloc-notes de Jid

         Ni an tan, pa djè ni lontan telman, djab té ja ka pòté gran pantalon, kidonk sa té ka fè lontan i pa té ka mété ti-chot ankò. Sa fè ki pèsonn pa té pé di i té ni an lodè bol jounou.

Le Bloc-notes de Jid
par Jid

Sé pa ti chimen tanbou fè pou yo té sa rikonnet li kon an enstriman mizik. Tanbou-a toujou pasé pou an enstriman mizik djabolik. Met la djabolizé’y, pas i té ka santi tanbou a té i an fos éti i pa té sa kontrolé.