Accueil

Le Bloc-notes de Jid

Le Bloc-notes de Jid
par Jude DURANTY

Ouvè lawonn pou dansé

 

Sa’w pa sav gran pasé’w

 

Le Bloc-notes de Jid

         Ni an tan, pa djè ni lontan telman, djab té ja ka pòté gran pantalon, kidonk sa té ka fè lontan i pa té ka mété ti-chot ankò. Sa fè ki pèsonn pa té pé di i té ni an lodè bol jounou.

Le Bloc-notes de Jid
par Jid

Sé pa ti chimen tanbou fè pou yo té sa rikonnet li kon an enstriman mizik. Tanbou-a toujou pasé pou an enstriman mizik djabolik. Met la djabolizé’y, pas i té ka santi tanbou a té i an fos éti i pa té sa kontrolé.