Accueil

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Osi bel ki larenn Saba té bel
Térez Léotin

Si ni an neg toutt moun ka di ki té kont koulè lapo’y sé té bien Michaël Jackson.  Moun di pou éséyé konprann li, sé an maladi ki té mété’y koulè a i té vini an : an koulè gri kondi yo di.  

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Lanmizè nanm
Térez Léotin

   Martin Luther King té ni an rev. « I have a dream »,  i té ka di.  Nou pé di sé bel pawol tala sé té an pwojé. I té ka répété tou : « Sa ki ka fè mwen pè, sé pa jouk lé méchan, sé sanfoutaj lé bon moun. Lannuitt pa ka tiré lannuitt,  sé soley selman ki kapab kouri dèyè’y, é mennen’y batt ariè.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
LAKOUYONTRI
Térez Léotin

   Nou konprann nou an 2018, men ni lontan nou za déviré an lan mwens 2018.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Baré vòlè, baré séléra.

   Imajiné kòw Ti-Jéra ki ka koupé-raché zeb bò lawoutt la. Imajiné kòw mwa tala sé té mwa lapli é siel la anni ladjé kòy dédjeldésann tou lé jou, adan ansel gran débònasion. Imajiné kòw ki mwa tala sé pa piess zeb piess koté Ti-Jéra alé razwayé ba pèsonn. Lapli té ka tonbé Jéra rété bò kay. 

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
La mémoire et la vérité  doivent-elles être bâillonnées ? A propos de l’ouvrage de Corinne Mencé-Caster
Térèz Léotin

Mémoire et Vérité : Une vierge apparaît, en 1948, sur une des plages des côtes de la Martinique. À défaut d’être de chair, elle est de chaux. C’est la Madone que le peuple bon enfant qui croit au Père Noël comme il croit au miracle, va aduler.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Ayen pa ka fè pèsonn ayen
Térèz Léotin

Sé pass yo di : yo ka kouté lanvi nou, ki fè man anvi mandé sé moun lan ki mété piblisité tala ban nou an, ki jou yo kay konprann ki menm si la  Matinik « sé » la Frans, la Matinik lwen la Frans toujou ? Ki jou yo ké sa fè diférans lan, pou yo sa aresté ban nou sé bagay « egzotik »  yo a kon yo menm enmen di, pou bagay ki ta nou ?

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
GWAN PASWÈ A
Térez LEOTIN

   Tik tak tik tak 

   Minitt ka varé sigonn

   Lè a ka gloupé tan-an 

  Titak, titak 

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
LE GRAND LIVRE DE ma commune mon histoire Volume 1
Térez LEOTIN

   Le grand livre de ma commune mon histoire. Volume 1. Le Sud de la Martinique, de feu Léo Élisabeth et sa fille Cécile Bertin-Élisabeth paru aux Éditions CANOPÉ/ORHIE, vient de paraître. 

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
LE CANAL DE PANAMA. Une des voies qui ont changé nos vies
Térez LEOTIN

   Un jeune berger, surnommé Bénezet, descendit en 1177 des montagnes de l’Ardèche, pour rejoindre Avignon. Aidé en cela par les puissances divines, le jeune âgé de douze ans va charger une pierre énorme sur ses épaules et la jeter dans le fleuve.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
J’ai lu Patricia Norca
Térèz Léotin

Son ouvrage « Je me revois grimper les escaliers », vient de paraître aux Éditions Exbrayat. Le titre,  je l’avoue semble  plutôt énigmatique. Faut-il le prendre au sens propre ou au figuré ? Mais d’abord qui est cette dame qui voudrait nous parler de ces escaliers ?

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Kontè a Azérot menm
Térez LEOTIN

   Azérot viré pasé Sent-Mari. Kon toutt moun ki genyen i dwett ka atann félisitasion. Sa vré nou pa asou menm larel lidé politik Azérot, é aprézan ankò mwens,  nou pa dakò épi toutt pawol misié a, é adan yo ni yonn-dé ki ka jennen nou menm. Nou ka mandé kònou ess sé viktwa’y la ki monté an tett li ki ka fè’y palé di « charnié » ? 

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Ansel za twop
Térèz Léotin

« Twop madanm, adan twop péyi ka palé menm lanng lan : lanng silans-lan. » ” sé sa Anasua Sengupta, an endièn ka di nou. É sa vré. Sé pa toulonng sé fanm-lan ka palé, pass yo pè, yo pè sa yo pé fè yo, yo pè sa moun kay di, yo pè.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Sé flè sé lanng-lan.
Térèz Léotin

Toutt lanng latè ni pwoveb ka fléri yo. É si’y ni an manniè wè, an manniè palé ki ka koumandé lanng kréyol-la, sé bien sa moun kriyé sé pwoveb la. An pwoveb sé pa ansel moun ki ka fè’y men sé toutt an pep ki dèyè’y ki ka konstwui’y, é lapawol ka rendé’y fè chimen’y.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Annou kité’y an grandè’y.
Térèz Léotin

 «  Blan moun pasé Neg, kon Neg vo pasé makak é kon makak ni valè pasé an zuit. « Sa sé pawol Voltè an grangrek lafilozofi lé Limiè ki ka palé konsa adan Trété la métafizik an 1734.  Nou té za press bliyé pawol tala,  ki la ka woulé asou twel-la, sé jou tala.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
NOU PA TITIRI SAN FANMI
Térèz Léotin

Mi an vwala, pou yo gloriyé 22 mé lanné tala, manmay lakomin Karbé pran désizion  mété-douvan mémwè gangan yo.

Yo rimonté tan-an, yo chaché, é yo tiré sé lesklav konmin tala adan  fondok loubli ki té za bien paré téré yo, pou man pa di fini épi rass yo.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
MAN RÉTÉ MAN CHONJÉ
Térèz Léotin

MAN RÉTÉ MAN CHONJÉ

Bonmaten-an man rété man chonjé

Nou pa kay pé bokanté lidé

Kon toubannman

Chak simenn

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Misié man ka rélé’w !
Térèz Léotin

Léko woo léko ! 

Pòté mannev :

An gran nonm pé

Men vwa’y pa mò

Gran nonm-lan pati

Men siyon’y ka rété

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Le congrès de CERTAINS ÉCRIVAINS de la Caraïbe
Térèz Léotin

Durant la semaine du 06 au 09 avril 2017, s’est tenue, sur le territoire guadeloupéen, la cinquième manifestation du Congrès des écrivains de la Caraïbe qui se réunit tous les deux ans. L’on se doit de reconnaître que l’initiative très louable est à encourager.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Palé fransé pa lé di ni lespri
Térèz Léotin

Ni yonn dé tan, men sa ka woulé konsa dépi an moman, chak moun ki sé kòché fransé oben anglé ka anni tann é wè toutt lézott mété'y a lafett, akwèdi sé bra laviej ki sé kasé oben Latè ki aresté tounen.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Vidé Vaval
Térèz Léotin

Kouri vidé Vaval sé touvé kow an koté étila limajinasion vivan, étila i ka wouvè kòy pasé dra lospiss ki gran wouvè. Kow ka montré kòy, akwèdi  i andidan an lespozision.  Sa pé alé dépi malpwop la ki pa ni piess pidè a, pou monté jwenn bel madigwàn ganmé a ki ka jwé lé konparézon.