Accueil

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
LE GRAND LIVRE DE ma commune mon histoire Volume 1
Térez LEOTIN

   Le grand livre de ma commune mon histoire. Volume 1. Le Sud de la Martinique, de feu Léo Élisabeth et sa fille Cécile Bertin-Élisabeth paru aux Éditions CANOPÉ/ORHIE, vient de paraître. 

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
LE CANAL DE PANAMA. Une des voies qui ont changé nos vies
Térez LEOTIN

   Un jeune berger, surnommé Bénezet, descendit en 1177 des montagnes de l’Ardèche, pour rejoindre Avignon. Aidé en cela par les puissances divines, le jeune âgé de douze ans va charger une pierre énorme sur ses épaules et la jeter dans le fleuve.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
J’ai lu Patricia Norca
Térèz Léotin

Son ouvrage « Je me revois grimper les escaliers », vient de paraître aux Éditions Exbrayat. Le titre,  je l’avoue semble  plutôt énigmatique. Faut-il le prendre au sens propre ou au figuré ? Mais d’abord qui est cette dame qui voudrait nous parler de ces escaliers ?

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Kontè a Azérot menm
Térez LEOTIN

   Azérot viré pasé Sent-Mari. Kon toutt moun ki genyen i dwett ka atann félisitasion. Sa vré nou pa asou menm larel lidé politik Azérot, é aprézan ankò mwens,  nou pa dakò épi toutt pawol misié a, é adan yo ni yonn-dé ki ka jennen nou menm. Nou ka mandé kònou ess sé viktwa’y la ki monté an tett li ki ka fè’y palé di « charnié » ? 

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Ansel za twop
Térèz Léotin

« Twop madanm, adan twop péyi ka palé menm lanng lan : lanng silans-lan. » ” sé sa Anasua Sengupta, an endièn ka di nou. É sa vré. Sé pa toulonng sé fanm-lan ka palé, pass yo pè, yo pè sa yo pé fè yo, yo pè sa moun kay di, yo pè.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Sé flè sé lanng-lan.
Térèz Léotin

Toutt lanng latè ni pwoveb ka fléri yo. É si’y ni an manniè wè, an manniè palé ki ka koumandé lanng kréyol-la, sé bien sa moun kriyé sé pwoveb la. An pwoveb sé pa ansel moun ki ka fè’y men sé toutt an pep ki dèyè’y ki ka konstwui’y, é lapawol ka rendé’y fè chimen’y.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Annou kité’y an grandè’y.
Térèz Léotin

 «  Blan moun pasé Neg, kon Neg vo pasé makak é kon makak ni valè pasé an zuit. « Sa sé pawol Voltè an grangrek lafilozofi lé Limiè ki ka palé konsa adan Trété la métafizik an 1734.  Nou té za press bliyé pawol tala,  ki la ka woulé asou twel-la, sé jou tala.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
NOU PA TITIRI SAN FANMI
Térèz Léotin

Mi an vwala, pou yo gloriyé 22 mé lanné tala, manmay lakomin Karbé pran désizion  mété-douvan mémwè gangan yo.

Yo rimonté tan-an, yo chaché, é yo tiré sé lesklav konmin tala adan  fondok loubli ki té za bien paré téré yo, pou man pa di fini épi rass yo.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
MAN RÉTÉ MAN CHONJÉ
Térèz Léotin

MAN RÉTÉ MAN CHONJÉ

Bonmaten-an man rété man chonjé

Nou pa kay pé bokanté lidé

Kon toubannman

Chak simenn

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Misié man ka rélé’w !
Térèz Léotin

Léko woo léko ! 

Pòté mannev :

An gran nonm pé

Men vwa’y pa mò

Gran nonm-lan pati

Men siyon’y ka rété

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Le congrès de CERTAINS ÉCRIVAINS de la Caraïbe
Térèz Léotin

Durant la semaine du 06 au 09 avril 2017, s’est tenue, sur le territoire guadeloupéen, la cinquième manifestation du Congrès des écrivains de la Caraïbe qui se réunit tous les deux ans. L’on se doit de reconnaître que l’initiative très louable est à encourager.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Palé fransé pa lé di ni lespri
Térèz Léotin

Ni yonn dé tan, men sa ka woulé konsa dépi an moman, chak moun ki sé kòché fransé oben anglé ka anni tann é wè toutt lézott mété'y a lafett, akwèdi sé bra laviej ki sé kasé oben Latè ki aresté tounen.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Vidé Vaval
Térèz Léotin

Kouri vidé Vaval sé touvé kow an koté étila limajinasion vivan, étila i ka wouvè kòy pasé dra lospiss ki gran wouvè. Kow ka montré kòy, akwèdi  i andidan an lespozision.  Sa pé alé dépi malpwop la ki pa ni piess pidè a, pou monté jwenn bel madigwàn ganmé a ki ka jwé lé konparézon.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
ANNOU PRAN  TAN GADE
Térèz Léotin

Annou pran tan gadé lantou nou titak, pou nou wè kouman bagay-la ka alé a. Ka sanm nou simié sa ki pa ta nou, sa ki pa natirel, sa ki kokozalòy.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Zafè konminoté tala man bon épi sa
Térèz Léotin

Dépi yonn-dé tan, ni an zafè konminoté an zafè konminontariz ki vini lanmod Matinik. Nou té za konnett ta sé bétjé-a ki désidé fok yo viv ansanm, fok yo mayé ant yo, fok yo prézèvé « rass » yo.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
SÉ PA « MORT SUBITE » KI NON’Y

Pa plita ki an midi a,  man tann an granmoun katrèven zan ki té ka di  konsa : «  Manmay, jòdi jou moun ka anni konprann kréyol-la sé dékalkomanni fransé-a ki la, pa ay kwè sa !

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
ASÉ SIMEN KOUYON
Térèz Léotin

Sa vré ou pé mandé kòw ess « lavi » sé prété yo prété wou’y ? Sa vré ou pé asiré sé prété yo prété wou’y pou toulbon, é ki sé an biyé pasaj ou  trapé, pou alé san jenmen viré vini, é tousa pou pasé an ti zonng moman selman asou latè a.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
AN KOUTDJOL POU TITAK RESPÉ
Térèz Léotin

Miniss la man Bareigts, ki miniss gouvelman fransé a, sòti désann Matinik pou wè sé pep la ki anba jouk li a. Sa sé dwa’y, piss sé li ki nouvo miniss la. Sé li, madanm  tala, ki pran larilev man Pau-Langevin ki fini pozé tabliyé’y. Madanm lan, man Bareigts, vini wè lé péyi  yo té ka kriyé an tan an, lé Koloni.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
PIÉBWA MATINIK

Toutalè pa djè kay rété piébwa Matinik, sof piébwa ki sòti lòtbòdsay kontel pié pitaya, an kalté model plant ki ka fè an fri wouj, oben  pié longanié ki sòti l’Azi désann isitt é ki ka pòté an bagay ka sanm letji titak.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
PÈSONN PA METT PÈSONN
par Térèz Léotin

Ou pé kriyé'y kon kwayans ou ka mandé'w kriyé'y. Ou pé kwè sé an lotorité moun envanté, swa pou fè lavi tounen, swa pou pòté soukou ba moun ki ka prédié'y. Sa sé wou. Ou pé di ou ka kwè, ou pé di ou pa ka kwè.