Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Lanmò Gavroche
Térèz Léotin

I té ka trennen anlè bouden, galopé a kalpatt, pran pannié'y an dan'y, tòd, glinsé, vansé kòchi akwèdi lanm lanmè, zannzolé kon sèpan, pou ay bò an moun mò, éti i té ka alé chaché tousa ki té adan swa sak li a oben adan kartouch fizi'y i té ka alé vidé....

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
La Martinique en cartes postales du passé
Térèz Léotin

  La Martinique en cartes postales du passé Au départ du taxi-pays, actuellement remplacé par le tombé-lévé en passe d'être lui-même supplanté par le TCSP, nous voilà embarqué sur l'Étoile du sud, ou encore sur La. postale, pour remonter le temps à travers un récit magistral de cartes postales.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Mové malfini an
Térèz Léotin

An ti filett dlo lariviè, tou swenn, tou tjousanmen*, flègèdè, estentjé é renté*, pè koulé-alé, afoss i megzoklett. I sóti jwenn ti goutt dlo an lasouss bien chéti, ki, avan menm i pwennté nen'y dèwò, za valé toutt kalté model prézon anba latè pé póté.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
WOULO-BRAVO !
Térèz Léotin

An sosiété bòkay fini trapé an pri. I ka fè sa i ka kriyé " Pétales de fruits" épi patatt, milon, papay, é mango, tousa konsa, man kwè. Menm manniè, anlè marché a, za ni chips bannann, dépi tjek tan, moun ki pa pou konsonmen twop bagay dou ka atann i fè pétal friyapen. Nou ké wè si ti manmay kay manjé'y. Friyapen.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
VAKANS LAN KA RIVÉ
Térèz Léotin

Vakans lan ka rivé, dan litan, an bon ben démaré ki té ni toutt kalté model fey krazé adan té ka paré'w, avan larantré té pran, Sé vitamin li a té ka rann ou  djenkmann, men a koté sa kimoun ki pa ni tan angloupé* sa yo té ka kriyé pij la ? Kimoun ki pa brè, bonnè bonmaten, avan menm i sé mété an ti dlo kafé tjòlòlò asou lestonmak li, ti tjyuiyè luil la yo té ka ba'w  valé a ?  Papa ka pijé nen'w, manman ka tjenbé bouch ou é ka vidé bagay la, padan ou ka kriyé, ou ka goumen pou pa pran sa ? Sa sé té an krévé-tjè, an maldirans*, an sipliss, vakans lan té ka pòzé la ba'w. Kimoun ki pa ka chonjé sa ?

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Pléré pou kéchoz !
Térèz Léotin

Lanmizè, pwofitan an, té ka pwofité pou pwofité pwofité'y la asou sé moun tala ki té maléré pasé Job, ki pa té ni pa an ravett maré nan an vié pié tab pouri, é ki pa té konnett granchoz lavi nonpli.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Trois points à la ligne
Térèz Léotin

Alors que, foi de maître Edmond Marigotte, il n'existait même pas d'affaire CEREGMIA et nous pouvons ajouter pas plus qu'il n'y a eu d'esclavage - qui n'aurait été qu'une pure invention des méchants nègres - va savoir pourquoi le CNESER vient de révoquer un innocent mafieux.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
LA NOU YÉ A ?
par Térèz Léotin

Rad  toutt sé moun lan ka travay laa matjé "Urgence" asou do yo. Men nou toutt la sav yo ka di lé Zijans Laména pou tounen nou an dérizion. 

Adan koulwa lé Zijans Laména yo a, o parmi anlo dott moun, ki té lonjé asou branka, ka espéré an doktè sé chonjé yo, té ni an ti boug, sanmdi pasé. I té la kon toutt sé lézott la ka atann tou'y rivé.

Jennjan an té ni apochan venn-senk lanné ka kouri zwel asou tett li. Ou sé pé ba'y laj gran papa papa'y. An zié'y dimi-fèmen té gwo anflé. I té kon an moun ki press bòy. I té boufayé, tou défidjiré.ka sanm an machin fil té tounwayé adan lapo'y. I té bisni é do'y té lapidé, lachè'y té wenyen okòdi yo té plimen'y a koutt frett.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Et si on tirait l'affaire à la courte paille !
Térèz Léotin

Dépi yonn dé tan, pou pa di dépi an bon moman, ni an ti model feyton nou la ka suiv Matinik. Nou pa ka menm pran tan kouté'y ankò aprézan, afoss nou za wè sa ka sanm sé lé yo pa lé twouvé solision. Yo lé garé sé solision an, an tjekpa. Yo pa ka rivé jwenn pa an koté pou mété sé zélév Lisé Chelchè a. Mi djiyon. Pitett sé pass yo ni titak twop koté ka pwopozé.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
LANVÈ LIMAJ LA

San rantré adan piess lesplik pou chaché sav kisa ki la belté kisa ki la ledté, san chaché piess bililik, moun ka di ni sa ki bel é ni sa ki éfaran. Yo ka di tou ni richa é ni maléré, é lé ou fè tan jété an zié gadé pabò Doubay ou ka wè kouman sa pli fasil pou montré si tala vré.

Lantou nou tou ni ki gran, é sé pa pass yo ni tay léchel, ta piékoko oben ta pié palmiss ki fok ay konprann ki yo gran. Ou pé rivé ora planché kon Napoléyon té yé, épi ou gran oswa adan labétiz, oswa adan bel bagay lespri'w pé pòté ba'w, kontel kabéchaj Fanon ki batt pou respé moun.

Ou ni lé piti ki piti. piss yo anba jouk anlott é yo la ka batt. Yo ka espéré lavi kay fè yo sòti la an jou. Sé pa pass yo sé dé piti ki yo pa gran.

Sa ki fébo kon sa ki fò, sa ki titak sott, é sa ki kouyon menm, ni tousa.

Adan lanmè dayè ni toutt kalté model pwason, kon an kanmarad té ka di. Asou latè tou ni toutt kalté moun, i jik ni ki ka kwè ki ti grounouy sé yich krapolad, ki kangourou sé papa mannikou é ki sé li ki mété'y asou latè, kantapou kayiman sé pa dott ki li ki té kay lèpatè zanndoli. Yo ka kwè sa zié yo ka wè, men dépi ki tan krizokal la sé lò ? 

Laparans sé an mantè é, sé pa pass limason ka trennen bouden'y asou bò lariviè kon kalimason an dayè, pou i ay konprann ki kanmarad la sé manman'y, ni nonpli ki pass i ni an kay asou do'y i kay pé fè afè épi'y.

Ni ki tjirié, dott ki tjiriez sav ess sé pa pass kalimason té telman led ki pou pini'y lanati mété'y koléfimel, ki fè i pa pé jwenn ni nonm, ni fanm ? Ess sé pa pou mété'y a léto lanati té ké ba'y kay, ba'y tousa ki fo pou fè'y konprann ou awogan, men ou kay toujou atann lapli, ou kay toujou chaché éti an ti fey yé pou mété anba dan'w ? Ou kay toujou bizwen lott la.

Ni ki konnett é ki sav sé pa lékoss la selman ki ka fè piébwa a lévé, men san lafoss lékoss la i pé mò. Nou toutt nou anba lòpsion nou chak, é lavi sé an sanbouwa ki ka espéré koudmen nou, pou nou toutt nou douboutt li, pou nou douboutt épi’y. Nou piess pa gran, é si nou sé gran, nou pa vini gran tousel. Men, sa ki pli pòtalan adan tousa, ess nou sav nou pa sav ? Pass sa ou pa sav gran pasé'w, é mi sé sa ki lanvè limaj la.

 Térèz Léotin

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
KOUZEN MAN SÉNA A
Térèz Léotin

Chak jou konsa toutt djoubakè bitasion an té ni pou pasé filé koutla yo asou lanmel la, sé té laritim lan. Délé, si jou sé baré'w pou opozé'w ni tan rivé bonnè, ou té ka ped tan la, afoss té ka ni moun za ka atann. Yonn té ka tjenbé manch li pou tounen'y, anlott té ka filé zouti a asou lanmel won an, san bliyé vidé dlo asou koutla a ki té ka kité yo ba'y bel fil pou i té sa soté tett toutt kann ki sé parett douvan'y. Ansel kou, san ped tan. Pli ou bay alé vitt, pli chans ou bel pou genyen an bon jounen.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
ESS LISTWÈ NOU SÉ PA AN KONT ?

Yé Krik ! li 12 janvié 1934 yo twouvé  kò  André Aliker ka drivé asou an plaj pa bò Fon-Bourlé Kaz-Pilot, Krak ! Yo di i té sòti fè an ka épi kòy. Yé krik ! Asiparé  misié ki té balansé kòy an lanmè a pa té bliyé maré dé lanmen'y, dèyè do'y pou siyanka an lanvi  sé vini pran'y alé chanjé lidé. Yé mistikrak

  Toutt moun té za ka bien konprann ki, dépi an tan tala, sé té za an nouvo kalté model manniè pou fini épi lavi'w. Ou té ka maré dé lanmen'w dèyè do'w toupadan ou té ka chonjé  mété an gwo woch maré lantou kouw. 

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
LE JOUET SOMBRE DU CARNAVAL DES AUTRES.
par Térèz Léotin

Aujourd'hui, se tient au Palais de justice, le procès d'un chanteur qui par chanson interposée a parodié un taximan. Ce dernier deviendra la risée de tout un peuple, durant le carnaval, parce qu'il aura osé fauter en déclarant, à un groupe de touristes, dans un anglais approximatif : " How many pipo !" La traduction littérale serait : combien de Pipo.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
IL EST DES GENS...
Térèz Léotin

Il est des gens dont la discrétion et l'efficacité ont été telles que leur départ fulgurant de cette terre nous ébranle profondément. Il  est des gens qui brusquement et sans crier gare  sont partis sans prévenir pour aller  jouer sur la scène de l'Ailleurs. Il est des gens qui  sans même avoir le temps de comprendre, ont vu  ainsi se  rompre leur contrat terrestre. Et nous éberlués, estébékwés, nous cherchons à comprendre ce qu'il n'y a pas à comprendre. Il est des gens qui partent mais qui ont su marquer leur passage de traces que nous ne pourrons oublier.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
LE 08 MARS, UNE ÉNIÈME FÊTE ?
par Térez Léotin

Qu'en est-il de la journée du 08 mars à la Martinique ? Les réponses à un récent sondage dans le genre micro-trottoir entendu sur une de nos radios, sont assez édifiantes et révèlent une réalité troublante :  "Ce matin je lui ai fais la vaisselle, il faut qu'elle pense me dire merci ce soir." Ou encore : "Je n'ai pas pensé lui souhaiter bonne fête. " Ou mieux  : " Aujourd'hui c'est la fête des femmes ? .... Ou :  "Super, on fête leurs  droits et pour leurs devoirs la date c'est quand ? "

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
OÚ EST PASSÉE LA STÈLE GILBERT GRATIANT ?
Térèz Léotin

L'auteur de « Toutes les geôles ont une fenêtre », ce poème qui invite à toujours garder l'espoir en toutes circonstances, ce Martiniquais pionnier de la reconnaissance du créole dans la littérature, Gilbert Gratiant puisque c'est lui l'homme dont nous parlons, avait vu Fort-de-France l'honorer d'une stèle à lui dédiée.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
POURQUOI L'HÔPITAL EST-IL DEVENU L'ENNEMI DE NOTRE SANTÉ ?
Térèz Léotin

L'Université des Antilles est atteinte d'une maladie chronique le CEREGMIASME qui la touche au plus profond de ses entrailles. L'Université est malade.

Toute proportion gardée, le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique Lameynard est atteint de maladie nosocomiale chronique. Le CHU de Fort-de-France est malade.

Le centre Hospitalier universitaire Mangot Vulcin du Lamentin ne peut faire d'hémodialyses dans les conditions requises d'hygiène, ce qui amène à dire, lors d'un audit interne du Ministère de la Santé que « le taux de mortalité des patients dans ce secteur est le plus élevé de France. » Le CHUM de Mangot Vulcin est malade. Doit-on penser ici, que le mot université rime avec le mot malade ?

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
JULIE PAKAMOLI, AN MOVÉ TOULOULOU KAY NANA
Térèz Léotin

Nous n'écririons point ces lignes si nous n'étions incommodés par les courriels intempestifs d'une certaine Julie PAKAMOLI alias J.Frémont. Nous lui disons que lorsqu'on a pris la grande précaution de se camoufler, de bien se cacher derrière les courriels l'on peut inonder des messageries entières avec des ignominies. Alors tous les pseudonymes sont bons, pour médire des autres. Tantôt c'est sous l'apparence vengeresse d'une <julie.pakamoli@univ-ag.fr>, d'autres fois c'est sous la plume toute aussi acérée d'une <j.fremont74@laposte.net>. Triste sire, vous avancez finalement sous les traits d'un mauvais Touloulou de chez Nana, car vous êtes repéré. Ou poko wouvè bouch ou nou za wè konbien dan ou ni !

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
SÉ POL TIKITAK LA
Par Térèz Léotin

Lorsque le 12 janvier 1934 l'on a retrouvé le corps d'Aliker échoué sur le rivage de Fond-Bourlet à Case-Pilote, il venait de se suicider, après avoir pris la grande précaution de se nouer les bras dans son dos, ceci pour ne pas changer d'idée. À l'évidence, ce n'était déjà pour l’époque qu'un pauvre kamikaze avant l’heure, pas de quoi en faire une affaire ... Aliker. 

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
ET LES ENFANTS POURQUOI LES OUBLIE-T-ON ?
Térèz Léotin

Le carnaval dit-on est terminé. Après trois jours de liesse "san manman", sa Majesté Vaval aurait retiré ses pieds, laissant derrière elle plus de mille veuves éplorées. Ce qui nous laisse bien en chagrin. Ki nou lé, ki nou pa lé Vaval est mort, parce " sé li menm qu'un zo soup krab du  CEREGMIASME a rété pris an mitan son phale agoulou".  Vaval 2016 mò ! Viv Vaval 2017 !