Accueil

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

ALABRI

Danjé opéyi !

Danjé-la  la pou onfwa-lamenm, adan sé 24trè-la ka vini la.

Pa pèd fil a-w, suiv kijan movétan-la ka kontinyé vansé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

AVAN VAN.

On movétan ka pwoché, sa pé i débaké si nou adan tibwen plis pasé on jouné.

Pa pèd fil a-w, rété kouté-gadé radyo télé pou ou sav kijan i ka vansé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Si « Penga-siklòn »-lasa kay bout,  kanmenmsa (/cependant, toutefois/ however) tout danjé pòkò fini poubon.

Toujou rété véyatif (/attentif/ be carefull) asi sa i ka pasé.

Défann chèché janbé kannal, dalo, oswa ravin ka débòdé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Danjé opéyi !

Movétan-la si nou onfwa-onfwa.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Lè an vlé sòti adan paradi-la  ola an ka rété la, fo-mwen pwan on ti-chimen kòsyè (/sentier) chimen pou ay an jaden, avan an rivé asi gran-chimen (/route) ola loto ka pasé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Asiré pa pétèt an ka rété adan on paradi. Anni gadévwè :

Lè bonmaten, lèwvwè an ka lévé an kabann an-mwen, koté sizè-d-maten, kouté : zòtolan é toutwèl ja ka bay-lavwa an zayann-la toutouwout ! toutouwout !

Le bloc-notes d'Hector POULLET

On tipawòl bòkaz ka di :

« Simétan ta, pasé janmé pa ! » ;

Onlo adan-nou ka viv tout vi a-yo san yo janmé byen konnèt kimoun yo yé toubonvré, ni menm sav ola yo yé asi latè.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Ou ka viv adan on péyi, on tililèt an vérité.

Ou tousèl a-w sèk k’on kayi, a pa on sò ou mérité.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Mwen ay pwonmlé an hazyé

Bòkaz a Manzè-Mari

An tann-li té ka babyé

Sa i di pa fè-mwen ri.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Noutout kontan pòwtab an-nou. Kimoun i pa ni ta-y ? Vèt kon mi, avòté kon matrité, toutmoun ni yonn é onlo adan nou té ké enmé rivé trapé dènyé pliméyè-la.

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Toutmoun ka palé, é ka li, Kréyòl plis ki sav mwa juiyé, mwa daou,mwa  sèktanm ka touvé-yo an plen sézon fouyapen é chatengn. Tout pyéfouyapen é pyéchatengn chajé é ka plen yenyen anba-yo parapòt a fouyapen mi é a chatengn ponmoun pa près ka  manjé ankò.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Chanjmandè an Gwadloup.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
  • Mangwen é pòpòt a fouyapen.

 

Evè lapli livènaj, asiré sé moustik-mangwen-la kay pitité é, pou yo rivé  nouri zé a-yo, kay fo-yo ponpé san fré a moun oswa ta zannimo.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Loto, Blokis, Sab-Sàara é Sawgas

Loto-la (/ l’automobile) é Blokis (embouteillage/ traffic jam)

Ni on tan, sé chantè gwoka-la té ka fè onlo chanté asi « loto » :

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Lang kréyòl.

Lè nou ka palé « aliwondaj », a pa anni lanviwonnaj fizik, chimik, biolojik, botanik, zoolojik,  jéografik …nou ka palé, sé osi lanviwonnaj sikolojik, lengwistik, sosyolojik, istorik épi…épi.

Le bloc-notes d'Hector POULLET

An pa byen sav si sé mwen i ka pèd-lakat oswa si sé réyalité laliwondaj an-nou ka dégyèldésann. (Dégringoler)

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Dépi kèk tan, onlo pyéba bòkaz malad, pichon ka vayi-yo épi aprésa fèy a-yo ka vini tou nwè avan yo tonbé, pou, anfinal di kont, branch a-yo ka anni sèk, avan pyébwa-la limenm mò.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Laliwondaj an-nou ka pwan fè, i ozabwa .

Ki sé pa anho, kisé pa anba, ni moun ka chèché dékalé-y ban-nou.

Kifèwvwè nou pa konnèt dèmen adan ki bwètazòdi timoun an-nou kay pé viv.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Tini déserten moun, yo toujou ka chèché-touvé on plas pou yo rivé sizé la diri-la ka gonflé. Yo pa ni pon kalité òwgèy, dépi ni zo pou yo sousé, mi yo prèmyé douvan. Kèlanswa tala ka séparé manjé-la, yo toujou alantou tab-la.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Tou lésèz ( ceux/ those who)  i vlé dansé épi ri, dansé dansé a-yo, ri ri a-yo, mé pa oubliyé  «  Ri diri ou ka pléré lanti ! », kivédi sa pé yo pa sav yo ka « ri k’on kavolen pri an bwa pouri ! ». Kijan sa zòt pa konnèt « kavolen » ?