Accueil

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj 10 : Mari-wont, Jandab é sé Gran Vòlè-la
Hector POULLET

Mwen ay pwonmlé an hazyé

Bòkaz a Manzè-Mari

An tann-li té ka babyé

Sa i di pa fè-mwen ri.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj 9 : Tèknoloji : Téléfònpòwtab an-nou ka pit lanmò
Hector POULLET

Noutout kontan pòwtab an-nou. Kimoun i pa ni ta-y ? Vèt kon mi, avòté kon matrité, toutmoun ni yonn é onlo adan nou té ké enmé rivé trapé dènyé pliméyè-la.

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Toutmoun ka palé, é ka li, Kréyòl plis ki sav mwa juiyé, mwa daou,mwa  sèktanm ka touvé-yo an plen sézon fouyapen é chatengn. Tout pyéfouyapen é pyéchatengn chajé é ka plen yenyen anba-yo parapòt a fouyapen mi é a chatengn ponmoun pa près ka  manjé ankò.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Aliwondaj 7 : Chanjmandè, mwenmenm an-mwen  èvè  « Tout-Monde »
Hector POULLET

Chanjmandè an Gwadloup.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
  • Mangwen é pòpòt a fouyapen.

 

Evè lapli livènaj, asiré sé moustik-mangwen-la kay pitité é, pou yo rivé  nouri zé a-yo, kay fo-yo ponpé san fré a moun oswa ta zannimo.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Aliwondaj 5 : Loto, Blokis, Sab-Sàara é Sawgas
Hector POULLET

Loto, Blokis, Sab-Sàara é Sawgas

Loto-la (/ l’automobile) é Blokis (embouteillage/ traffic jam)

Ni on tan, sé chantè gwoka-la té ka fè onlo chanté asi « loto » :

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Aliwondaj 4 : Lang kréyòl, sé Lakré-a, é on bann Zonbi
Hector POULLET

Lang kréyòl.

Lè nou ka palé « aliwondaj », a pa anni lanviwonnaj fizik, chimik, biolojik, botanik, zoolojik,  jéografik …nou ka palé, sé osi lanviwonnaj sikolojik, lengwistik, sosyolojik, istorik épi…épi.

Le bloc-notes d'Hector POULLET

An pa byen sav si sé mwen i ka pèd-lakat oswa si sé réyalité laliwondaj an-nou ka dégyèldésann. (Dégringoler)

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj : Poukisa désèten pyébwa bòkaz ka mò ?
Hector POULLET

Dépi kèk tan, onlo pyéba bòkaz malad, pichon ka vayi-yo épi aprésa fèy a-yo ka vini tou nwè avan yo tonbé, pou, anfinal di kont, branch a-yo ka anni sèk, avan pyébwa-la limenm mò.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Gran Dévèstè, Ti Débouya, Kòlwòch épi Pisyèt.
Hector POULLET

Laliwondaj an-nou ka pwan fè, i ozabwa .

Ki sé pa anho, kisé pa anba, ni moun ka chèché dékalé-y ban-nou.

Kifèwvwè nou pa konnèt dèmen adan ki bwètazòdi timoun an-nou kay pé viv.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Dirigonflis…. égal pat égal mòdan !
Hector POULLET

Tini déserten moun, yo toujou ka chèché-touvé on plas pou yo rivé sizé la diri-la ka gonflé. Yo pa ni pon kalité òwgèy, dépi ni zo pou yo sousé, mi yo prèmyé douvan. Kèlanswa tala ka séparé manjé-la, yo toujou alantou tab-la.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Bal fini…vyolon an sak !
Hector POULLET

Tou lésèz ( ceux/ those who)  i vlé dansé épi ri, dansé dansé a-yo, ri ri a-yo, mé pa oubliyé  «  Ri diri ou ka pléré lanti ! », kivédi sa pé yo pa sav yo ka « ri k’on kavolen pri an bwa pouri ! ». Kijan sa zòt pa konnèt « kavolen » ?

Le bloc-notes d'Hector POULLET
O PÉYI-A ?
Hector Poullet

 

O péyi-a ?

Ola manmay péyi-a yé ?

Ka (k)i lèlmi zanfan péyi-la ?

Le bloc-notes d'Hector POULLET
LA FILLETTE LA GENISSE  ET LE BOLOKO
Hector Poullet

Pou woté pyé an-nou an vyé soulyé !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Adonis Kèlè-la èvè Poutou-poutou
Hector POULLET

Adonis té on bèl tigason.

Pou jou fèt a dis lanné a-y

fanmi a-y té fè-y kado

on tikochon !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Bazil é Koupè-bwa la
Hector POULLET

« I mandé Bazil vini, i té simétan mò.

Lanmò, tan pou batzyé, rivé an sis-kat-dé :

mi mwen, sé mwen i Bazil, ka ou té ka mandé ?

ou kriyé-mwen, an présé, di-mwen ka pou mwen fè ! »

 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Linivèsité Bouliki liméwo 9 - On Touris, Sonson é sé Gwounouj-la.
Hector POULLET

Sonson té ka fè chofè taksi.

Touris-la, li, té sòti-fin débaké asi tè lilèt-la.

Il té las kon las fèt

davwai té pasé sitèlman tan adan  vant a avyon-la !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Chériben alé !
Hector POULLET

Vandrèdi 13 janvyé 2017 an wousouvwè on mesaj Pè Albè Blanchard té voyé ba Agnès é Janmari :

« Chérubin a vécu le passage vers le Père dans la matinée, les funérailles… »

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Linivèsité Bouliki 8 : Litérati, pédagoji é Sikoloji
Hector POULLET

Mi on lègzèsis zélèv Bouliki té ni pou yo fè :

Le bloc-notes d'Hector POULLET
KILTI, LITERATI…E POLITIK
Linivèsité Bouliki 7.
par Hector Poullet

« Hay chyen ba-y zo a-y » Si onlo adan sé nonm é fanm politik an-nou la pa ni tan li, tini détwa adan yo ka pwan tan, déparfwa, wouvè on liv.