Accueil

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector Poullet

 

O péyi-a ?

Ola manmay péyi-a yé ?

Ka (k)i lèlmi zanfan péyi-la ?

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector Poullet

Pou woté pyé an-nou an vyé soulyé !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Adonis té on bèl tigason.

Pou jou fèt a dis lanné a-y

fanmi a-y té fè-y kado

on tikochon !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

« I mandé Bazil vini, i té simétan mò.

Lanmò, tan pou batzyé, rivé an sis-kat-dé :

mi mwen, sé mwen i Bazil, ka ou té ka mandé ?

ou kriyé-mwen, an présé, di-mwen ka pou mwen fè ! »

 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Sonson té ka fè chofè taksi.

Touris-la, li, té sòti-fin débaké asi tè lilèt-la.

Il té las kon las fèt

davwai té pasé sitèlman tan adan  vant a avyon-la !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Vandrèdi 13 janvyé 2017 an wousouvwè on mesaj Pè Albè Blanchard té voyé ba Agnès é Janmari :

« Chérubin a vécu le passage vers le Père dans la matinée, les funérailles… »

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Mi on lègzèsis zélèv Bouliki té ni pou yo fè :

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Linivèsité Bouliki 7.
par Hector Poullet

« Hay chyen ba-y zo a-y » Si onlo adan sé nonm é fanm politik an-nou la pa ni tan li, tini détwa adan yo ka pwan tan, déparfwa, wouvè on liv.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Linivèsité Bouliki 6
par Hector Poullet

Yo ka di Sokrat on grangrèk an tan lontan, té fè maké asi anho lantré a on kalité Linivèsité té ni an tan lasa a Delphes an péyi Lagrès : « konnèt vou, voumenm a-w ». 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Linivèsité Bouliki 5
Hector POULLET

« palé palé a-w, palé a-w sé ta-w, lang-la sé ba toutmoun »

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Linivèsité Bouliki 4
Hector POULLET

(Kisiswa-kinanswa, koutkilon, kanmenmsi nou sèten nou ka riské dégèl-désann, nou ni pou nou chèché vansé)

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Linivèsité Bouliki 3
Hector POULLET

Adan lizyè dènyé kolòk okt/nov 2016 a CIEC (Comité International des Etudes Créoles).

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Linivèsité Bouliki 2 : Diksyonarik, Lèksikomatik épi… Romanistik
Hector POULLET

« Sé grenn-diri ka plen sak diri. »

 Si zòt konnèt DECOI asiré zòt ja vwè jan tipawòl-lasa vré toubòlman.

Si zòt pa konnèt DECOI, lésé-mwen, moun Bouliki, ba-zòt fré-la :

Ka i DECOI ?

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Linivèsité Bouliki 1 : Diksyonarik, Lèksikomatik épi « amat-heuristique »
Hector POULLET

Misyé Robert Berrouët-Oriol linguiste terminologue, sòti maké on artik, sé Alain Rutil i voyé-y ban-mwen- Mèsi Alen.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

S. TELCHID : Lonnè é Rèspé ba-w !

Ni on tan, lè dé nèg té ka kontré, dé nonm, dé fanm, on nonm on fanm,  oswa lè on moun té ka rivé adan on sanblé, i té ka di : Lonnè ! épi lòt-la oben sé lézòt-la té ka réponn Respé !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é sézon liméwo 10.
par Hector Poullet

Vyé pawòl, mi sé sa ka rété-nou lèwvwè nou pa annéta rété doubout douvan  boulvès a lavi.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é Sézon 9
par Hector Poullet

Tout bèt jenné ka mòdé  on tipawòl pou espliké, si tan-la maré sa pé sé davwa i jenné é kidonk i ni  figi-la i ni la, on figi a on mové moun, oswa figi a on moun i kòlè. 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é Sézon 8
par Hector Poullet

Kimoun ka sonjé  livènaj kréyòl ankò ? Asiré lajennès, ka touvé-yo adan boulvès é trafalga linivèsité Lézantiy jòdi, pa janmé tann palé sa ! Asiré sa an kay di la  ké sann on léjann ba-yo.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

On jouswè, òbò rivyè Moro, on rakoun kontré èvè on bélékwé. Mi kozé a-yo an rivé anrèjistré asi pòwtab an-mwen :

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é Sézon 7
Hector POULLET

Douvanjou, on lavalas ka déboulé dépi anho on machann chabon ! Tout lannuit-la lapli-la bat tòl-la ! Loraj é zéklè déchikayé syèl-la.