Accueil

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Dé (2) DIKSYNNÈ KREYÒL MAGALANT
Linivèsité Bouliki 1 : Diksyonarik, Lèksikomatik épi « amat-heuristique »
Hector POULLET

Misyé Robert Berrouët-Oriol linguiste terminologue, sòti maké on artik, sé Alain Rutil i voyé-y ban-mwen- Mèsi Alen.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
S. TELCHID Lonnè é Rèspé
Hector POULLET

S. TELCHID : Lonnè é Rèspé ba-w !

Ni on tan, lè dé nèg té ka kontré, dé nonm, dé fanm, on nonm on fanm,  oswa lè on moun té ka rivé adan on sanblé, i té ka di : Lonnè ! épi lòt-la oben sé lézòt-la té ka réponn Respé !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
MATYOU :  B….A MARÈN A-W !
Tan é sézon liméwo 10.
par Hector Poullet

Vyé pawòl, mi sé sa ka rété-nou lèwvwè nou pa annéta rété doubout douvan  boulvès a lavi.  Menmjan pou di tousa ki fèt an lanmè a pa fòt a réken, vougaré lanati pou di-y i pa ka fè-nou pè é nou pé ké janmen mété jounou atè ni douvan lenjistis, ni douvan tigonnaj kèlkanswa la yo sòti, kanmenmsi sa té ké ta Bondyé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é Sézon 9
par Hector Poullet

Tout bèt jenné ka mòdé  on tipawòl pou espliké, si tan-la maré sa pé sé davwa i jenné é kidonk i ni  figi-la i ni la, on figi a on mové moun, oswa figi a on moun i kòlè. 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é Sézon 8
par Hector Poullet

Kimoun ka sonjé  livènaj kréyòl ankò ? Asiré lajennès, ka touvé-yo adan boulvès é trafalga linivèsité Lézantiy jòdi, pa janmé tann palé sa ! Asiré sa an kay di la  ké sann on léjann ba-yo.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

On jouswè, òbò rivyè Moro, on rakoun kontré èvè on bélékwé. Mi kozé a-yo an rivé anrèjistré asi pòwtab an-mwen :

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é Sézon 7
Hector POULLET

Douvanjou, on lavalas ka déboulé dépi anho on machann chabon ! Tout lannuit-la lapli-la bat tòl-la ! Loraj é zéklè déchikayé syèl-la. Van-la limenm a-y adan on kouskouri san papa ni manman, zaboka ka blayi atè-la, pyé fouyapen ozabwa.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

« bal fini, vyolon an sak ! ».

Vakans bout ! Tout lékòl wouvè pòt ! Adyé Pari-plaj, Datcha-plaj, Karu-plaj, Wozo-plaj, ki zélèv, ki fanmi zélèv, ki pwofésè é pwofésèz, toutmoun ka fè sak a-yo pou déviré asi ban lékòl. Blokis-loto asi chimen lékòl ka mètanwout.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Lè Paris ka ri

A pa zafè pou ri.

Solèy mwa d’aou-la té bèl bèl a-y.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

On Choupèt té vini jwé-lajan adan on kazino.

Zanbèl-la té ni on kò katalòg-katalòg

épi i té abiyé é fawdé akwèdi on aktris.

Mé Manzèl jou-lasa té débanké

pli razè pasé manch a jilé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

On tipawòl moun-migrannis ka di :

« Toutmoun pa oblijé viv kon pyébwa »

Le bloc-notes d'Hector POULLET

On Vyékò té las priyédyé-Bondyé

pou Sengnè-la té woubay doubout a-y.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é sézon 6
Hector Poullet

Menmjan lang kréyòl-la kay oblijé fòjé onlo mo syantifik èvè mo i kay pwan adan lang fwansé, menmjan lang fwansé-la, an tan a-y, té oblijé fòjé mo èvè mo i ay chèché adan ansyen lang,  laten oswa grèk, déparfwa adan arab, Ebré, Araméyen, é dòt lang ankò .

Le bloc-notes d'Hector POULLET
SIKOLOJI : MOUN A TOUDLIN
Tan é Sézon 5
par Hector Poullet

Asiré, anpami moun zòt konnèt, tini désèten yo ka di  sé «moun a toudlin» oswa «moun a tan é sézon», sé sa yo ka kriyé an fwansé, lè maladi-la fò, moun «bipolaire», avan yo té ka kriyé sé moun-lasa  moun «maniaco-dépressif», kivédi moun i pa èstab, karaktè a-yo ka monté-désann kon pwa ka krévé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Tonnan di sò

Bondyé ka ou fè ?

Ou ban-mwen on fè

Dapwé-w pou an fouté fè

E gay sa ou ka fè

Sé mwen ka pwan fè !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é Sézon 4
Hector POULLET

On filòzòf grèk adan vil Athènes té fè maké asi lantré on tanpl a Dèlphes:

«Konnèt voumenm a-w kimoun ou yé

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é sézon 3
Hector POULLET

Klimatoloji : Mé an ki sézon nou yé ?

Le bloc-notes d'Hector POULLET
TAN E SÉZON LIMÉWO 2
par Hector Poullet

(Adan «Tan é sézon liméwo 2 lasa, menmjan èvè liméwo 1 é menmjan èvè tèks ola nou ka gadévwè kijan fè Sians é Teknik palé kréyol, nou ké sèvi èvè mo fwansé nou ké kréyolizé, nou ké modifié fonétik a-yo é grafi-la, san chèché envanté mo moun pa konnnèt, poudavwa sé près sé menm vokabilè-lasa yo ka sèvi

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é sézon
Hector POULLET

(Tan é sézon  sé ké, andan Montray kréyol, dé mo kat pawol ola an ké gadévwè  si èvè zòt nou ka fè kréyòl palé asi sians é tèknik, pou nou pa rété ka gadé yenki adan rétrovizè-lavi.)

Le bloc-notes d'Hector POULLET
(Dédié à Raphaël Confiant)
Hector Poullet