Accueil

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

On Choupèt té vini jwé-lajan adan on kazino.

Zanbèl-la té ni on kò katalòg-katalòg

épi i té abiyé é fawdé akwèdi on aktris.

Mé Manzèl jou-lasa té débanké

pli razè pasé manch a jilé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

On tipawòl moun-migrannis ka di :

« Toutmoun pa oblijé viv kon pyébwa »

Le bloc-notes d'Hector POULLET

On Vyékò té las priyédyé-Bondyé

pou Sengnè-la té woubay doubout a-y.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é sézon 6
Hector Poullet

Menmjan lang kréyòl-la kay oblijé fòjé onlo mo syantifik èvè mo i kay pwan adan lang fwansé, menmjan lang fwansé-la, an tan a-y, té oblijé fòjé mo èvè mo i ay chèché adan ansyen lang,  laten oswa grèk, déparfwa adan arab, Ebré, Araméyen, é dòt lang ankò .

Le bloc-notes d'Hector POULLET
SIKOLOJI : MOUN A TOUDLIN
Tan é Sézon 5
par Hector Poullet

Asiré, anpami moun zòt konnèt, tini désèten yo ka di  sé «moun a toudlin» oswa «moun a tan é sézon», sé sa yo ka kriyé an fwansé, lè maladi-la fò, moun «bipolaire», avan yo té ka kriyé sé moun-lasa  moun «maniaco-dépressif», kivédi moun i pa èstab, karaktè a-yo ka monté-désann kon pwa ka krévé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Hector POULLET

Tonnan di sò

Bondyé ka ou fè ?

Ou ban-mwen on fè

Dapwé-w pou an fouté fè

E gay sa ou ka fè

Sé mwen ka pwan fè !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é Sézon 4
Hector POULLET

On filòzòf grèk adan vil Athènes té fè maké asi lantré on tanpl a Dèlphes:

«Konnèt voumenm a-w kimoun ou yé

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é sézon 3
Hector POULLET

Klimatoloji : Mé an ki sézon nou yé ?

Le bloc-notes d'Hector POULLET
TAN E SÉZON LIMÉWO 2
par Hector Poullet

(Adan «Tan é sézon liméwo 2 lasa, menmjan èvè liméwo 1 é menmjan èvè tèks ola nou ka gadévwè kijan fè Sians é Teknik palé kréyol, nou ké sèvi èvè mo fwansé nou ké kréyolizé, nou ké modifié fonétik a-yo é grafi-la, san chèché envanté mo moun pa konnnèt, poudavwa sé près sé menm vokabilè-lasa yo ka sèvi

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Tan é sézon
Hector POULLET

(Tan é sézon  sé ké, andan Montray kréyol, dé mo kat pawol ola an ké gadévwè  si èvè zòt nou ka fè kréyòl palé asi sians é tèknik, pou nou pa rété ka gadé yenki adan rétrovizè-lavi.)

Le bloc-notes d'Hector POULLET
(Dédié à Raphaël Confiant)
Hector Poullet
Le bloc-notes d'Hector POULLET
Le bloc-notes d'Hector POULLET
Le bloc-notes d'Hector POULLET
Le bloc-notes d'Hector POULLET
Pawol boloko a Ektò Poulé