Accueil

Ti kourilet - Billet du jour

Ti kourilet
Ayen ki sa zot sa fè ?

   Zot toujou ka plenn kò-zot ki nonm ka toujou chaché zayé zot ek zot ka prétann ki zot bon, zot boufi épi sa. Sa toutafetman vré ki ni an patjé mako kisiswa péyi-a ek yo pa janmen pè dérespekté fanm. Men fok rikonnet tou ki ni anchay fanm ki pa ni respé ba pwop kò-yo ek ki ka pasé tan-yo ka montré bonda-yo oben tété-yo anlè Fesbouk.

Ti kourilet
A QUI PROFITE VRAIMENT LE BOUTRIN-BASHING ?

   Le Boutrin-bashing ou lynchage politico-syndicalo-médiatique du conseiller territorial écologiste Louis BOUTRIN continue de plus belle.

Ti kourilet

   Mesdames messieurs les députés européens (-nes),

 

Ti kourilet

Dans son rapport sur la situation financière et la gestion des Collectivités territoriales et de leurs établissements publics d’octobre 2017, la Cour des Comptes épingle les Collectivités locales d’Outre-Mer dont « la situation financière est particulière dégradée

Ti kourilet
QUI A INTERET AU BOUTRIN-BASHING ?

   Depuis plusieurs semaines, le conseiller territorial Louis BOUTRIN est l'objet d'un véritable bashing ou lynchage médiatique parce qu'il a osé mettre fin aux actes d'insubordination répétée du directeur de l'organisme (dépendant de la CTM) dont il est le président à savoir le PNM (Parc Naturel de la Martinique).

Billet du Jour
Du journalisme de "dalo" en pays dominé

   Autrefois, certains journalistes ramassaient leurs informations dans les "dalo" autrement dit les caniveaux en bon français de France et de Navarre.

Ti kourilet

   Lire plus bas le texte, en français chaotique, d'un certain Romule RESISTE (quel courage, ce pseudonyme !

Billet du Jour

   Manuel VALLS, ex-socialiste devenu macroniste, présidera donc la Commission sur l'avenir institutionnel de la Kanaky (Nouvelle-Calédonie) chargée, notamment, de la question du référendum sur l'indépendance prévue dans cette colonie en 2018.

Ti kourilet

   Non, mais de qui se foutent certains élus martiniquais ?

Ti kourilet
AN TAN TOUT MOUN TE NI AN CHAPO ANLE TET-YO...

   Lè nou ka fè tan jété an zié asou foto Matinik avan 1960, foto ki an nwè ek blan pou laplipa adan yo, an bagay nou ka rimatjé lamenm, sé ki pres tout moun té ni an chapo anlè tet-yo. Ki nonm ki fanm ! Sé nonm-lan té ka pòté dives model chapo : chapo-bakwa, bèdè (casquette/cap) oben bizbonm (haut-de-forme/top hat). 

Ti kourilet

   On aura tout vu dans cette minuscule Martinique, qui n'aurait aucune existence au plan mondial sans le trio CESAIRE-FANON-GLISSANT.

Ti kourilet
Sé machapia yo enmen frékanté épi apré...

   Sa toutafetman nésésè goumen kont nonm ki ka bat fanm ek sel bagay sé kalté boug-tala mérité sé lajol.

Ti kourilet

   Nou mennen an antjet asou eskandal-la ki ka woulé sé tan-tala adan an lékol komin Lawviè-Pilot dépi larantré a ek nou dékouvè ki sé adan kolej Jacques ROUMAIN sa fet, ki lotè eskandal-tala sé an pwofésè blan ek ki sé fizik-chimi misié ka anségné.

Billet du Jour

   Avec la mort ou le retrait progressif de nos grands leaders politiques, la Martinique a régressé d'au moins trente ans.

Ti kourilet
Ki yo lé, ki yo pa lé, sé Kréyol nou yé !

   Nou ka respekté tout zanset-nou, soutou sa ki pwan plis fè adan listwè trajik nou an : dabò-pou-yonn, sé Kalinago-a ki kité etsétéra bagay ba nou kontel potri, vannri, teknik lapech ek lagrikilti, san menm palé di lo vokabilè-a ki adan lang kréyol la ("balawou", "bouto", "zanndoli", "mabouya" kisasayésa...) ; apré, sé Afritjen-an, milion Afri

Ti kourilet
Mwa oktob sé mwa pou gloriyé lang kréyol la

   Pannan tout mwa oktob-la sé anni artik ki matjé an kréyol zot ké jwenn asou nich-twel (site-web/website) nou an, MONTRAY KREYOL. Sé an manniè ba nou pou sa gloriyé (célébrer/to celebrate) "zépon natirel nou" kon moun lontan té enmen kriyé kréyol.

Ti kourilet

   Nou tout ka chonjé sa ki pasé lot simenn-lan lè an boug tjwé an fanm i té ka sòti épi'y épi dé timanmay fanm-lan tou(aussi/too). Vakabonnajri-tala lévé tjè tout popilasion Matinik ek krey-fanm (association de femme/woman association) fè tan manifesté nan lavil Fodfwans pou di ki Matinitjez b

Ti kourilet

   Lè zot wè an pep pèdi rilijion'y ek blijé adopté ta an lot pep, asiré-pa-pétet sa ka povotjé yonn-dé twoublay nan lespri tibwen moun. Pou di lafwanch-vérité, anlo moun ka anni ped tet-yo ek ka vini dekdek (fou/mad) toubannman.

Ti kourilet

   N'IMPORTE QUOI !

Ti kourilet
Mon soutien pour appeler à tenir le président Trump responsable devant l'Assemblée générale des Nations Unies
Réseau International pour la Défense de l'Humanité (Chapitre Caraïbe)

 Il n'existe vraiment rien de tel que "l'exceptionnalisme américain"! Par conséquent, le président et le gouvernement des USA sont tout aussi soumis aux lois du droit international que n'importe quel autre pays.