Accueil

Ti kourilet

Ti kourilet

   Courte vidéo pour servir l'histoire récente de la Martinique.

Ti kourilet

   Matinitjé ni an vié manni migannen adan déba ki pa ka gadé yo. An chien pé pa pété nan an kwen lari san ki yo réyaji !Kontel zafè Nicolas SARKOZY déklaré konmkwa dépi an moun ka viv kon an Fwansé, gangan'y sé Golwa.

Ti kourilet

   Décidément, la Martinique est une vraie pépinière de talents !

Ti kourilet

   Jamais la différence entre "intellectuel" et "diplômé" n'aura été aussi forte que dans les deux dernières colonies insulaires de la France situées en mer des Caraïbes.

Ti kourilet

Lè ou ka gadé konpowtasion moun lé Zantiy ki jaja l'Afrik (sé dwa-yo !), ni an bagay ki blijé sipwann ou : nan lespri sé moun-tala ou sé di sé ayenki ki wa ek rèn ki té ni anlè boul-tè tala.

Ti kourilet

Moun toujou ka ni dé fidji ki diféran, men délè, yo pé ni etsétéra fidji tou. Tout moun ka chonjé Dominique STRAUSS-KAHN, éti yo ka konsidéré kon ékonomis fwansé ki pi mapipi, an met-a-manyok politik ki té ni anpil chans genyen dènié éleksion prézidansiel la.

Ti kourilet

  Adan sé ti péyi Bannzil karayib la, ni an model moun ki pli fô menm : sé makrel-la. Lè ou ka fè tan vréyajé adan sé bidim-péyi a kontel lé Zéta-Zini ek la Chin, ou ka rimatjé ki lémetjwas blijé mété kaméra toupatou nan lari pou véyé konpowtasion moun.

Ti kourilet

  Abo sa yonn-dé moun ki pa konnet an tjou-patat ka rakonté, kréyol-la sé an lang ki bel ek ki rich tou.

Ti kourilet

   Fidel CASTRO, ansien met-a-manyok Kiba, fété 90è lanné'y jòdi-a ek asiparé i ka sanm an moun ki pli vidjò ki lè zot wè, ni tjenz lanné di sa, i té trapé an brital maladi lentresten ki té pres tjwé'y.

Ti kourilet

   Zafè Jé Olenpik tala sé an véritab bat-manman pou tout moun ki, atè Matinik oben Gwadloup, adan an larel a kaskod épi la Fwans, kisiswa tit-la yo ka ba yo a : "nasionalis", "endépandantis", "souvèrénis" kisasyésa... Sé an bat-manman davwè lè zot wè dé chanpion kontel Tedy RIN

Ti kourilet

   Dépi zot wè Jé Olenpik Brézil la koumansé, pres chak jou, nou ka tann di ni tjek atlet (mizilman pi souvan ki rarman) ki rifizé jwé oben lité kont an atlet izrayélien.

Ti kourilet

   Ki manniè pou kriyé nouvo model jé-tala ? Lakouyonnad ? Lakouyonnadri ? Lakouyontiz ? Lakouyonsté ? Fok sé gran-grek nou an, ki espézializé adan kréasion mo-nef, té ké ba nou an ti pal davwè sa ka dépasé tou sa moun za wè dépi Entènet ek téléfòn powtab paret.

Ti kourilet

   Kon nou tout la sav, Matinik ka sibi dépi pasé 20 lanné an tjouboum démografik ki sitelman red ki péyi-a za ped 40.000 moun ek laplipa adan yo, sé jenn manmay ki ka chapé ay fè lavi-yo andéwò.

Ti kourilet

   Adan liennay ant nonm ek fanm, liennay lanmou, lè zot wè sa ka pété, ni dé sitiasion selman : oben sé fanm-lan ki ka kaskod ; oben sé nonm-lan ki ka kaskod. Sa ra kon zé a kochon ki sé dé moun-lan tonbé dakò pou kaskod an menm balan-an. Lè sé fanm-lan ki pwan désizion kaskod, i pa ka janmen déviré an ariè okontrè di sa anlo nonm ka kwè.

Ti kourilet

   Mézié-zé-danm dè lakonpagni, tout Matinik an voukoum dépi an Térib Téroris épi an bab, long kon an latjé chouval, pwan-kouri-disparet di kay-la, atè komin Mòn-Wouj, éti Vayan Manblo fwansé té blijé'y rété pou i pa fè tan ay pété pies kalté bonm pies koté. Waaay, fout !

Ti kourilet

   Que des individus aient des conflits graves, que des organisations, mouvements ou partis s'affrontent, même le plus durement, voire le plus férocement, est dans l'ordre des choses depuis que le monde est monde.

Ti kourilet

Neg pé ké janmen korijé ! Fè sa nou lé, di sa nou lé, matjé sa nou lé, i ké toujou rété menm manniè-a. Sé kon sa magazen TATI wouvè atè Fodfwans jou 23 juiyé tala ek falé té wè moun ka fè siwawa, pres ka goumen pou sa rantré andidan'y konsidiré yo té ka mò fen.

Ti kourilet

   Nan koumansman 20è siek-la, té ni an Neg yo té ka kriyé "Bétizè Chokola" ki té ka fè makakri adan an sirk ek ki té trapé anpil siksé. Moun té fini pa bliyé misiè lè an inivèsitè fwansé désidé matjé an liv asou kariè'y.

Ti kourilet

   Chaben-nou an té ka sanm an jenn tibolonm, an jenn ti bodzè, jòdi sanmdi 9 juiyé tala anlè Lantou Siklis Matnik ki fini koumansé a, épi débardè wouj li anlè'y. Asou an radio-lib, nou tann an tèbè déklaré konmkwa sé démagoji ki la.

Ti kourilet

   Chak jou ni an bagay ki dwol ka paret adan ti péti Matinik nou an. Lè nou ka di "dwol", nou lé di an migannay komik épi trajik, chimérik ek istérik. Sé kon sa, dépi yonn-dé tan, nou wè an nouvo model moun tijé : endépandantis ki pwo-fwansé, ki menm fwansé ora kou.