Accueil

Ti kourilet

Ti kourilet

   GBH (Groupe Bernard Hayot) sé pli gwo sanblaj lantoupriz ki ni Matinik ek sé lantoupriz-tala ka rapòté met-a-manyok li bon lajan pis i adan lis sé 150 Fwansé-a ki pli rich la.

Ti kourilet

   Nou tout la ki ka djoubaké dépi pres 40 lanné atjèman pou sa vréyé zépon natirel nou an, kivédi kréyol la, douvan, nou koumansé bon épi lo moun-la ki atè Matinik la ka sèvi'y konsidiré i té an tòchon-pié oben an manawa. Tjou-nou bon épi zot !

Ti kourilet

   Kon pou afè CREDIT MARTINIQUAIS a, kon pou afè CEREGMIA a, kon pou etsétéra vakabonnajri ki ka woulé adan ti péyi Matinik nou an, lajistis fwansé pa ka brennen kò'y pou ralé sé moun-lan ki koupab la vini douvan tribinal.

Ti kourilet

   Bonmaten-an-midi-oswè, moun Matinik ka fè kout-kawo an kréyol ek pèsonn pa ka di an tjou-patat ! Soutou sé nonm ek fanm politik la lè yo adan kanpay élektoral pis sé sel koté laplipa adan yo ka sèvi zépon natirel nou an.

Ti kourilet
Nous avons les députés que nous méritons

   Sur une radio-libre martiniquaise, au cours du week-end dernier, l'un de nos chers parlementaires madininiens qui se trouvait à l'antenne pour vanter les mérites de son action, fut vertement questionné à propos de la nouvelle répartition budgétaire entre les deux pôles que comptent l'Université des Antilles à savoir le Pôle Guadeloupe et le P

Ti kourilet
Ils ne prendront jamais le TCSP !

   Projet lancé sous la mandature d'Alfred MARIE-JEANNE lorsqu'il était président de l'ex-Conseil régional, poursuivi, mais non achevé par Serge LETCHIMY quand ce dernier l'a remplacé à ce même poste dans cette même institution, puis annoncé partant le 21 mars prochain pour des premiers essais par la CTM et le conseiller exécutif Louis BOUTRIN,

Ti kourilet
Eleksion-yo sé pa ta nou !

   An sipozision an moun-andéwò sé vini pasé yonn-dé ti jou vakans Matinik. Annou di tjek moun ki sòti Chili, Mawok oben Japon kivédi an moun ki pa sitelman okouran asou sa ka woulé adan ti péyi-nou an.

Ti kourilet

   Fout sa led ba an gran péyi kon la Fwans, an bidim-pouvwè ki ni dézienm pli gran sirfas lanmè asou latè gras a sé dènié koloni'y la, an bidim-pouvwè ka vréyé larmé'y toupatou pou viré-mété lod, fout sa led wè i ni dé sèten nonm politik kon François FILLON !

Ti kourilet
Sa ka rivé yo ? Yo sikolojik an tet ?

   Ni an ti esprésion an kréyol Gwadloup pou di ki an moun ped tet-li : "sikolojik an tet".

Ti kourilet
Lanmè Lowen pa mové tout lanné-a

   Ni 30 lanné di sa, dépi mwa jwen, juiyé épi aout té rivé, tout jenn manmay komin Lowen ek jik dé sèten gran-moun té ni labitid benyen an lanmè. Sé té lépok "gran vakans" ek lanmè-a té ka vini pli dous, délè menm i té ka fè kalmisiré.

Ti kourilet
Kannaval : ki koté mas Mariyàn-lapo-fig la sòti ?

   Mariyàn-lapo-fig té yonn adan sé mas kannaval Matinik la la ki té pli chouboulan, soutou pou timanmay ki té pè Djab-la tou, Djab wouj-la épi gran latjé'y ek lengwez-li. Sé an mas ki fet ayen ki épi fey bannann sek, pay bannann kon yo ka di, ek i ka anni kouvè tout kò moun-la.

Ti kourilet
Ki sa ka rivé nonm sé ti péyi-nou an ?

   Frantz FANON, lè i bout étid doktè'y nan lavil Lion, an 1952, té déviré viv Matinik ek i té ouvè an kabiné nan komin Voklen, men i vini sitelman dégouté épi konpowtasion sé ti-tjap nou an ki i chapé-alé an Fwans ek apré, an Aljéri.

Ti kourilet
Sa vré Karim Benzema fouté fè, men kanmenm...

   Pak Natirel Matinik désidé pousuiv foutbalè Real Madrid la, Karim BENZEMA, davwè, lè misié té vini fè an ti pozé Matinik ni tjek mwa di sa, i té ay asou lilet Chansel ek i té trapé an igwàn pou fè an foto épi'y.

Ti kourilet

   On a atteint le stade du grand n'importe quoi dans cette petite tête d'épingle de pays qu'est la Martinique. C'est ainsi que lors de la rencontre entre le président de la CTM, Alfred MARIE-JEANNE et d'autres élus avec des représentants des transporteurs, on a vu l'un de ces derniers se mettre à gueuler :

Ti kourilet
Zanmanna ! Zanmanna ! Men si i té bò lakay-zot...

   Sa éfréyan wè ki manniè_ moun ka koupé piébwa an manniè flouz adan ti péyi Matinik la.

Ti kourilet
Twa jennn tibray Matnik ki mawot adan konmes ladwog

   Sa pa djè flouz pou an papa oben an manman lè ou ka vini apwann ki an yich-ou migannen adan an trafik ladwog. Sé an bagay ki red toubannman.

Ti kourilet

  "L'Affaire Théo", comme le dit et le ressasse la presse française (alors qu'il s'agit en réalité de "l'Affaire des policiers racistes et tortionnaires"), n'a causé guère d'émotion en Martinique, hormis sur les réseaux sociaux, devenu un moyen de défouloir facile et peu dangereux pour le système finalement, alors qu'il n'y a presque aucune fami

Ti kourilet

   Tout moun konnet esprésion kréyol la : "Mwen enmen'w kon an kochon enmen labou". An tan moun té sa palé kréyol toujou, lè zot wè an nonm té ka di an madanm sa, madanm-lan pa té ka ni égri ni fè kòlè pwan'y. Okontrè, madanm-lan té jwa kité jwa ka alé !

Ti kourilet
LAPOLITIK KA MATE TJOU-POU-TET TOUPATOU ASOU LATE

Chak jou Bondié ka fè, nou ka tann di konmkwa tjek nonm oben fanm politik konmet an vakabonnajri. Kisiswa adan ti tet zépeng-lan yo ka kriyé Matinik la ki an Fwans ki an Afrik ki an Chin.

Ti kourilet

   Dans l'entre-deux guerres mondiales, rue Blomet, à Paris, existait un célèbre dancing du nom de "Bal nègre" où les Antillais, mais aussi nombre de Parisiens venaient s'amuser et danser grâce à des orchestres qui jouaient des biguines, des valses créoles et des mazurkas créoles.