Accueil

Ti kourilet

Ti kourilet
MI KON SA AN MOUN KA ANNI PED LAVI'Y !

Lot jou-oswè-a, an madanm, ki té ni 62 lanné anlè tet-li, té ka travèsé lawout Senn-Térez la, lè zot wè an ti vakabon ki té asou an moto anni konyen'y blogodo.

Ti kourilet

   Jean BERNABE fut un grand universitaire, spécialiste en linguistique et en créolistique, agrégé de grammaire et docteur d'Etat, dont l'œuvre scientifique internationalement reconnue, est immense. Il laisse une dizaine d'ouvrages de linguistique du créole (notamment FONDAL-NATAL.

Ti kourilet

   Nov-tala ké fè kon tout nov : moun ké tann li, moun ké kouté'y jòdi-a, épi dimen bonmaten, tout moun ké bliyé'y.

Ti kourilet

   Sé patwon kanmiyonnè-a ka blotjé lantré la-SARA dépi dé jou kifè pa ni pies lésans ka sòti-déwò ankò ek laplipa sé estasion-lésans Matinik la ka gadé mas pasé.

Ti kourilet

   Dépi bomaten an, sé patwon kanmiyonnè Matinik la ka blotjé lantré pò-a ek ta la-SARA pou sa blijé met-a-manyok la-CTM, kivédi Alfred MARIE-JEANNE, kayé douvan rivandikasion-yo.

Ti kourilet

   Ki manniè moun Matinik pé asepté san wouklé ki lajistis fwansé foutépanmal di djol-yo kon sa dépi etsétéra tan ? Es nou sé an bann apoda toubannman ?

Ti kourilet
Depuis avant-hier, Green Parrot rit jaune

   Décidément, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout ces jours-ci pour nos amis de l'Ancien Réservoir de Trénelle !

Ti kourilet

   Comment pouvons-nous accepter de payer une redevance à une chaîne publique, en l'occurrence MARTINIQUE 1è, qui non contente de multiplier les entorses à la neutralité et à la déontologie, pratique allègrement la désinformation ?

Ti kourilet
Si zot wè manzel genyen, ki sa nou ka fè ?

   Asou primié foto-a, Marine LEPEN, met-a-manyok "FRONT NATIONAL", bò met-a-manyok an péyi l'Afrik yo ka kriyé Tchad. Non misié sé Itno DEBY ek i pa té wont risivwè an madanm rasis kon sa nan péyi'y. Dézienm foto-a, Man LEPEN té Mayot, an ti zil loséan endien ki vini dépatman fwansé pa djè ni anchay tan di sa.

Ti kourilet

   GBH (Groupe Bernard Hayot) sé pli gwo sanblaj lantoupriz ki ni Matinik ek sé lantoupriz-tala ka rapòté met-a-manyok li bon lajan pis i adan lis sé 150 Fwansé-a ki pli rich la.

Ti kourilet

   Nou tout la ki ka djoubaké dépi pres 40 lanné atjèman pou sa vréyé zépon natirel nou an, kivédi kréyol la, douvan, nou koumansé bon épi lo moun-la ki atè Matinik la ka sèvi'y konsidiré i té an tòchon-pié oben an manawa. Tjou-nou bon épi zot !

Ti kourilet

   Kon pou afè CREDIT MARTINIQUAIS a, kon pou afè CEREGMIA a, kon pou etsétéra vakabonnajri ki ka woulé adan ti péyi Matinik nou an, lajistis fwansé pa ka brennen kò'y pou ralé sé moun-lan ki koupab la vini douvan tribinal.

Ti kourilet

   Bonmaten-an-midi-oswè, moun Matinik ka fè kout-kawo an kréyol ek pèsonn pa ka di an tjou-patat ! Soutou sé nonm ek fanm politik la lè yo adan kanpay élektoral pis sé sel koté laplipa adan yo ka sèvi zépon natirel nou an.

Ti kourilet
Nous avons les députés que nous méritons

   Sur une radio-libre martiniquaise, au cours du week-end dernier, l'un de nos chers parlementaires madininiens qui se trouvait à l'antenne pour vanter les mérites de son action, fut vertement questionné à propos de la nouvelle répartition budgétaire entre les deux pôles que comptent l'Université des Antilles à savoir le Pôle Guadeloupe et le P

Ti kourilet
Ils ne prendront jamais le TCSP !

   Projet lancé sous la mandature d'Alfred MARIE-JEANNE lorsqu'il était président de l'ex-Conseil régional, poursuivi, mais non achevé par Serge LETCHIMY quand ce dernier l'a remplacé à ce même poste dans cette même institution, puis annoncé partant le 21 mars prochain pour des premiers essais par la CTM et le conseiller exécutif Louis BOUTRIN,

Ti kourilet
Eleksion-yo sé pa ta nou !

   An sipozision an moun-andéwò sé vini pasé yonn-dé ti jou vakans Matinik. Annou di tjek moun ki sòti Chili, Mawok oben Japon kivédi an moun ki pa sitelman okouran asou sa ka woulé adan ti péyi-nou an.

Ti kourilet

   Fout sa led ba an gran péyi kon la Fwans, an bidim-pouvwè ki ni dézienm pli gran sirfas lanmè asou latè gras a sé dènié koloni'y la, an bidim-pouvwè ka vréyé larmé'y toupatou pou viré-mété lod, fout sa led wè i ni dé sèten nonm politik kon François FILLON !

Ti kourilet
Sa ka rivé yo ? Yo sikolojik an tet ?

   Ni an ti esprésion an kréyol Gwadloup pou di ki an moun ped tet-li : "sikolojik an tet".

Ti kourilet
Lanmè Lowen pa mové tout lanné-a

   Ni 30 lanné di sa, dépi mwa jwen, juiyé épi aout té rivé, tout jenn manmay komin Lowen ek jik dé sèten gran-moun té ni labitid benyen an lanmè. Sé té lépok "gran vakans" ek lanmè-a té ka vini pli dous, délè menm i té ka fè kalmisiré.

Ti kourilet
Kannaval : ki koté mas Mariyàn-lapo-fig la sòti ?

   Mariyàn-lapo-fig té yonn adan sé mas kannaval Matinik la la ki té pli chouboulan, soutou pou timanmay ki té pè Djab-la tou, Djab wouj-la épi gran latjé'y ek lengwez-li. Sé an mas ki fet ayen ki épi fey bannann sek, pay bannann kon yo ka di, ek i ka anni kouvè tout kò moun-la.