Accueil

Walis é Futuna

Walis é Futuna

   Sé zil loséyan Pasifik la toujou fè sé Niopen-an révé palakoz sé bel fanm-lan ki ka viv sé koté-tala : "vahiné" ki non-yo adan lang-yo.