Accueil

3 OKTOB 1978 : DONMNIK KASKOD EPI L'ANGLITE

3 OKTOB 1978 : DONMNIK KASKOD EPI L'ANGLITE

   Péyi Donmnik gloriyé 41 lanné lendépandans-li jòdi-a.

   Abo i pasé yonndé mové siklòn ki déptjolé anchay bagay kontel lawout, kay, lopital, lotel kisasayésa..., Donmnik pa janmen bésé tet ni bésé bra dépi i fè tan kaskod épi l'Anglitè. Kaskodaj-tala fet san pies kalté ladjè, san pies kout fizi ant Dominitjen épi Anglé.
   Okontrè, sa woulé an manniè ki té toutafetman sivilizé ek dayè l'Anglitè kontinié ba Donmnik pal pou sa pèmet li vini an péyi ki lib. Epi etsétéra dot péyi fè menm jes-la ! Péyi la Karayib mé péyi l'Anmérik, l'Ewop, la Chin kisasayésa..tou.
   Lè ou ka vini endépandan, sa pa lé di ou ka ritouvé kò'w wou yonn, tousel. Sa pa vré pies ! Aloski lè ou wè ou sé koloni, sel liannay ou ka ni sé té épi péyi kolonizatè a, anfwa ou chapé anba dépandans-tala, ou pé établi liannay épi tout kalté péyi oliwon latè, menm péyi ki lwen kontel la Chin, l'End oben Japon.
   KIDONK WOULO-BRAVO BA PEP DOMINITJEN AN !...

Pages