Accueil

ABO NOU MADJENDJEN, NOU FIE VIV ADAN AN PEYI KI LIB !

ABO NOU MADJENDJEN, NOU FIE VIV ADAN AN PEYI KI LIB !

  Jòdi-a, Sen-Domeng té ka gloriyé 176è lanniversè lendépandans-li.

 Nou chwézi foto-tala pou sa palé di évènman-tala davwè i ka riprézanté anchay bagay ki pòtalan ek ki fò toubannman. Kon zot pé wè, sé an vié ti kay ki dwet ta tjek fanmi ki maléré, pétet menm madjendjen. Mé, anba tou piti véranda'y la, fanmi-a mété an gran drapo dominitjen !
 Ki sa sa lé di ? Ki sé moun-tala fiè péyi-yo, yo fiè kité fiè ka alé viv an koté ki pa anba lopsion pèsonn, ki pa ka dépann di pies bidim péyi oksidantal. Sa vré ni lanmizè Sen-Domeng, mé es sé pa tout koté asou latè ki ni sa ? Anni gadé an péyi kontel la Fwans, ki sé 5è puisans rékolonmik mondial : sé "Jilé jòn" la ka lévé gawoulé dépi pasé yon lanné davwè yo ka di ki lè lè 10 mwa-a rivé, frijidè-yo vid. Potmonné-yo vid tou !
 Kidonk sé toupatou asou latè ki ni lanmizè, mé sa pa ka opozé sé pep-la ni fièté kanmenm ba péyi-yo...
Image: 

Pages