Accueil

AN MADAM ESTAJIE KA PRETANN KI Met URSULET ANVIOLE'Y

AN MADAM ESTAJIE KA PRETANN KI Met URSULET ANVIOLE'Y

   Bagay-la vini red ba nonm, kisiswa péyi-a, dépi yonndé tan. Epi zafè mouvman MEETOO-a (oben BALANCETONPORC), pa ni djendjen, pa ni pasé lanmen ankò.

   Sé kon sa an jenn fanm ki té estajiè adan kabiné Me Ursulet, atè lavil Pari, pòté plent kont li poudavwè i té ké arsèlé'y ek anviolé'y. Silon avoka manzel, i rimet lajistis yonndé SMS ek mel ki té ké ka pwouvé akizasion'y.
   Kantapou Me URSULET li-menm, i ka rijété sé akizasion-tala ek i pòté plent tou kont ti madanm estajiè-a. Pèsonn, akoumansé pa lajistis, poko sav kiles adan lé dé moun-lan ki ka di lavérité, men sa pou sav sé ki jòdijou, lè an fanm ka akizé an nonm pou bagay lanmou, zay oben koké, pli souvan ki rarman, sé fanm-lan ki lajistis ek gran piblik la ka kwè. Pou an nonm rivé tiré pié'y adan an bankoulélé kon sa, sa red kité red ka alé.
   Epi menm lè lajistis ka ba nonm-lan rézon anfiinaldikont, toujou ka rété adan lespri piblik-la an soupson, an vié lidé asou nonm-lan, an kalté mak ki pies dlo Javel pé pa réyisi tiré...

Pages