Accueil

AN SAL FOULBAK BA JUDES DURANTY EK TRAVAY LEKRITI'Y

AN SAL FOULBAK BA JUDES DURANTY EK TRAVAY LEKRITI'Y

   Pa té ni asé plas pou asiz adan sal délibérasion lanméri Chelchè a jou vandrédi 18 oktob tala afos té ni moun.

 "Mwa Kréyol lavil Chelchè", anba lopsion José ALPHA, té ka risivwè kou-tala an mapipi matjè kréyol, misié Judes DURANTY ki tout moun Matinik (ek anlo dot koté) konnet anba non plim-li JID. Fok viré sonjé ki ni tjenz jou, sé Gerry L'ETANG ki té vini douvan piblik-la ek lasimenn apré, Raphaël CONFIANT.
   Sé Marie-Denise GRANGENOIS ki té ka pozé JID keksion asou manniè i ka djoubaké liv-li, estil lékriti'y, valè i lé transmet ba jenn manmay pis i ka matjé liv ba yo tou. JID esplitjé ki manniè adan kartié-a i lévé a, atè Fon-Layé, lamatè'y ek tout fanmi'y li toujou fè'w wè valè lang ek kilti kréyol la, bagay ki ba'y fos pou i té sa koumansé matjé primié liv-li.
   Piblik-la té ka kouté sa zowey-li wouvè di-set lajè kon yo ka di Ayiti ek chak lè, JID té fini ba an lesplikasion, i té ka bat lanmen ba'y. Adan sal-la, tout zanmi'y té la : Térez ek Joko LEOTIN, Daniel BOUKMAN, Raphaël CONFIANT, Charles-Henri FARGUES, MANDIBELE, Fernand FORTUNE, Jocelyn REGINA, Hervé ZENOKI, Jean-Claude BAJAL ek tibwen dot moun.
   Atjèman ki JID laritret sé atjèman i ké ba moun liv. Bel bagay ba kréyol !...
Image: