Accueil

An tribinal pou pwan séraj vakabon ti péyi selman

An tribinal pou pwan séraj vakabon ti péyi selman

   Sa bien bel ni an Tribinal Pénal Toutwonlatè (international) pou sa jijé ek pini vakabon ki konmet salopté kont pep-yo oben kont dot pep. Tribinal-tala sé nan vil La Haye i yé, nan péyi Holann. Mé ki sa nou ka konstaté pou-di-vré lè nou ka fè tan katjilé asou lanmanniè sé jij-li a ka woulé ? An bagay ki klè : sé ayen ki vakabon ti péyi oben péyi ki madjendjen (pauvre/poor) tribinal-tala ka kondané : Soudan, Serbi, Kwoasi, Kot-Divwè, Siéra-Léyòn kisasayésa (etc.). Kivédi adan sé lajol La Haye la, sé ayen ki Neg, Arab, Aziatik, Sid-Méritjen oben Ewopéyen ti péyi ki ni adan yo !

   Ou sé di sé anni (seulement/only) adan sé pep-tala ou ka jwenn isalop.

   Adan sé gran péyi l'Ewop ek atè lé Zéta-Zini, pa ni vakabon, pa ni sazinè (assassin/murderer) politik ? Atè Izrayel pa ni moun ki konmet krim kont limanité kon sa yé a ? Ay kwè sa ! Gadé Georges BUSH, prézidan méritjen an : i désidé anvayi l'Irak, dépotjolé réjim Saddam HUSSEIN la ek pann misié aloski l'Irak pa té déklaré'y ladjè. Dépi lépok-tala, za ni pasé 650.000 Irakien ki monté nan Galilé (mourir/to die). Anni gadé Benyamin NETANYAHOU, primié minis Izrayel la : misié pa janmen kalanjé (hésiter/to hesitate) pou ladjé bonm anlè tet sé Palestinien-an ek tjwé timanmay pa grap. Anni gadé misié Nicolas SARKOZY lè i té prézidan la Fwans : i dérayé réjim KADHAFI a ek i fè yo tjwé misié aloski la LIbi pa té déklaré la Fwans pies ladjè. Za ni pasé 120.000 Libien ki ped ta yo a.

   Ki BUSH ki NETANYAHOU ki SARKOZY, yo pé ké janmen paret douvan Tribinal Pénal Toutwonlatè a  !

   Sé pou pwotesté kont sa ki Slobodan PLALJAK, an Kwoat ki tribinal-la fini pa 20 lanné lajol, désidé tjwé kò'y an direk douvan kaméra télévizion. Gadé foto-a : i bwè an prézon douvan sé jij-la !...

Pages