Accueil

BABAD GLORIYE 53è LANNE LENDEPANDANS-LI : PIES ENDEPANDANTIS MATINITJE PA TE LA

   BABAD GLORIYE 53è LANNE LENDEPANDANS-LI : PIES ENDEPANDANTIS MATINITJE PA TE LA

   Yo pies-la pa té la. Kon dabitid.

 Magré Babad pa djè lwen di Matinik pis vréyaj avion-an ka pwan apochan 35 minit. Magré Babad sé an lekzanp lendépandans ki fò toubannman pis zil-tala twa fwa pli piti ki Matinik. Magré endépandantis matinitjé pa ni pies difikilté ni pies koraj pou pé sa rantré Babad.
 Pies parti oben mouvman endépandantis matinitjé pa voyé an délégasion pou 53è lanniversè-tala. Mé, dayè, nou pé manndé kò-nou es yo ni liannaj épi péyi Babad pou sav ki manniè péyi-tala ka fè pou sa défann kò'y, ki manniè i ka fè pou péyé met-lékol li, polisié'y, enfimiez-li kisasayésa..., épi ki lajan i ka kontwi lawout, lékol ek lopital.
  Es yo ka chaché sav ki manniè an péyi ki endépandan ka woulé ?
  Davwè sa bien bel djélé "Bétjé déwò !" oben "Afrik ! Afrik !" kon kabrit ki bwè dlo frapé, men jou nou ké ni pou mennen péyi-tala nou-menm, jou nou ké asou pwa kò-nou, ki manniè nou ké fè si nou pa pwan labitid ay wè ki manniè sa ka pasé adan sé lézot péyi endépandan la Karayib la ? Nou ké kontel an bann tèbè ka lonjé lanmen ba ansien kolonizatè-a oben ba Méritjen ?
   Fout sa led ba nou !...

Pages