Accueil

BETJE MATINIK LAJOL, LAVI FINI !

BETJE MATINIK LAJOL, LAVI FINI !
 
   Depi yè, TI SONSON pa sav es sé boulé i boulé oben es sé an rev i fè aprézavwè i té fouté twop tafia nan kò'y, mé i ka di ek viré di kon sa : "Bétjé lajol, lavi fini !".
   I toujou pa ka rivé kwè nov-la i tann lan ki laradio ki latélé. Nov-tala, poutoutbon, sé an bidim nov, an nov ki estwòdinè toubannman : lajistis fwansé érisi fèmen an Bétjé adan lajol Dikos la. Dabitid, sé Neg ki kay koté-tala, toujou Neg, ayen ki Neg. Neg ki ba lévwaz-yo an kout koutla, Neg ki ba madanm yo an volé kout tjok, Neg ki détounen lajan Léta, Neg ki anviolé tifi kisasayésa...Men Betjé, AWA ! Piespa ! An pies kalté manniè !
    Kifè, TI SONSON las ka répété : "Bétjé lajol, lavi fini !" akwèdi an rara-lasimenn-sent.
   Zanmi'y abo fè lafet épi'y, yo tou, yo estébékwé. Yo tou, yo pa té janmen wè an bagay kon sa adan lavi-yo ek yo pa janmen imajinen ki sa té té rivé an jou. Bétjé pa kay lajol, sé tout ! Kisiswa sa yo fè a, kisiswa salopté-a oben vakabonnajri-a yo konmet la, sé boug-tala toujou ka pasé pa may. Yo toujou ka rété blan kon farin-Fwans. Kidonk sa ki pasé ? Sa ki fet ? Poutji kou-tala, Bétjé-tala touvé i pwan fè ?
    Asiparé sé an zafè marché piblik asou pò komin Maren ki ni bagay ki pa klè andidan'y. Ni bon lajan Léta ki té ka woulé adan sa ek mè komin-la tou, jandam ek lajistis mété lanmen asou'y. Men kon sé an Neg, sa pa djè étonnen pèsonn pis Neg ni labitid sibi. Sa ki étonnen moun, sa ki fann tet TI SONSON, sé ki kou-tala, 2 gwo Bétjé rété pri adan lagli-a kontel mel asou an zatrap. Ek lajistis maré yonn adan yo lajol !!!
  TI SONSON ka atann pou wè sa ki ké pasé. I toujou pa ka konpwann an tjoupatat ek tout lasent-jounen, i ka badjolé :
   "Bétjé lajol, lavi fini !"...

Pages