Accueil

CHANTE ADAN KREYOL TRINIDAD

CHANTE ADAN KREYOL TRINIDAD

      Nan 19è siek-la, tout moun Latrinité kivédi Trinidad té ka palé pres menm kréyol ki ta Sent-Lisi ek Matinik.

      Dayè, sé nan péyi-tala, ki primié gramè kréyol paret anba plim misié John Jacob THOMAS man lanné 1869. Malérezman, lang-lan koumansé chalviré-tonbé nan koumansman 20è siek-la ek jòdijou, sé apenn si rété 3.000 moun ka palé'y toujou, soutou granmoun. Mé dépi yonndé lanné, ni yonndé lengwis Linivèsité West-Indies ki koumansé travay anlè'y ek andidan pep-la ni anlo jenn moun ki désidé goumen pou sa tjenbé kréyol la doubout.

     Kontel sé jenn manmay-tala adan vidéo-a ki pli ba-a...

Document: 

Trinidad Patois Bèlè Song - Fwè Mwen Judah - Ujamaa Ambatana - Sé Yon Bagay Patwa 2018

Pages