Accueil

Fok nou koré yo !

Daniel BARDURY
Fok nou koré yo !

   Adan an jé ney,  ladéviran pé bel.  Men, tout ladéviran pa ladéviran.

   Sa ki ka pasé anlè kanpis-la , sé  pa an jé ney. Foda  sé moun-tala pa viré anlè kanpis-la apré mada bawouf-la yo fè a. Tout ladéviran pa ladéviran.

   Annou poté sistenm pou yo ney ! 

   Fok nou koré yo.