Accueil

FOUT NI DE BOUG KI SELERA AN KO-YO !

FOUT NI DE BOUG KI SELERA AN KO-YO !

   Misié ka di kon sa i ni 22 yich, mé i pa pè fouté yo déwò di lakay-li. Pou ki sa ? Pou an kouyonnad koukounaviris !

   Fwanchtèman, ni dé isalop Bondié pa té janmen dwet mété asou latè. Primié moun i ralé déwò sé manman-yich li, kivédi madanm-li, épi apré i tjenbé yo pa zel yonn pa yonn ek i anni voltijé-yo alé.

   Bondié sé li ki Met ! I ké pwan séraj-ou, monfi. I ké fè'w tann épi konpann. I ké fouté'w yan model séraj ki ou ké rigrété ou né. Ou pa bizwen pè !

   Amen...

Pages