Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

Istwa kout pou pasé an konfinnman

Nady Nelzy-Odry
Istwa kout pou pasé an konfinnman

Bayalé

Ventan douvan té pri, dèyè pa té sav

 

Kamo tala, sé dapré sa Maya, marènn  ariyè gran manman mwen , rapotè ba nou, ek sa  léblan  ékri anlè zafè «  la révolution française »

 

Mwen ké rakonté sa ki pasé an péyi Lafwans , lanné 1789, an mitan la révolusiyon franséz.

An dram adan an bitasiyon  péyi-a , mé dapré mwen yo té blijé anpaséparla ! Adan boulvèsman révolusiyon  fwansèz  tala, nou , esklav Matnik , nou an mitan tou.

 

Istwa tala, koumansé à tè péyi Matnik , i fini a tè Paris  

 

Mé sa nou pou sav, an nonm, toujou ka rété an nonm kelkanswa ras-li .

 

Istwè tala sé Papa épi ich , Mèt épi esklav , ras Blan, èk ras Nèg!


 

 

 

Pawabol

 

 

1789, Lanné ta la, dapré sa yo di, sé li, ki koumansman lespwa libéwasyon Nèg.

 

Nèg ki pôkô té ka wè chimen libèté, yo kom wouvè zié yo, anlè larèl lavi lib !

Lé esklav pli douvan, sété Nèg-mawon, ki ka di, i simiyé mo pasé i viv maré , ek anshèné.

 

Sé pou sa, lanné 1789, nèg mawon maré ren’y solid, pou  fè difason adan tout boulvèsman la révolusiyon fwansèz , i trouvé an chimen pou rivé adan an tan, kidonk  1794 é 1848.

Jôdi  jou, si nou pé mandé  dwa inaliénab  an  nonm,  kèlkanswa ras li, fok nou pa bliyé ranboulzay 1789 ek lé nèg mawon,  sé tala yo pa ka djè palé di yo, adan ayen nèg.

 

Mil setsan kat ven nèf, sé an lanné dont okel doukou aristokrat fwansé, té an janw chouboulé. Voltaire,  an gran filosof fwansé té ékri ventan avan

 

 « Tout ce que je vois jette les semences d’une révolution qui arrivera immanquablement et dont je n’aurai pas le plaisir d’être témoin »

 

Dapré sa  mwen konprann sa ki pasé, péyi Lafwans té bouzwen réform politique ek social, mé  lé wa , Louis XV ek Louis XVI  pa fè ayen, pou té ranjé situasyion-an, davrè rézistans lé aristokrat .

 

Men, nou Nèg Matnik, lè nou ka profondé anlè zafè tala, sa yo ékri, ek sa nou sav, nou sé anvi réponn an ti parol lé  gran moun, lé gran paran anmen  ki ja viv anmein

 

- pawol an bouch pa chaj» !

 

 Pas, dépi le mondèmond...an sèl bagay ka konté, sé lajan èk pouwa!

 

Sa Maya ka di  :

 

Sa ka pasé lanné 1789, Matnik .

Mwen ka sonjé sa kon jôdijou , mwen pa djè konnèt laj mwen , mé pétér byen mwen té ni  près  senkantan. Frédérik ki nèt  mwa janviyé , ni dizuitan !

An  bato  ki té soti  an péyi Lafwans, rantré Sinpiyè.  an matlo monté jis an labitasyon, vini pôté en lèt, ba Mêt nou. Lè bétché  li lètla, i rété twa jou fèmen lagran kaz. Tout moun intchèt, pas boug tala té ni dé kriz fou ki té ka anparé di’y. Nèg esklav bitasiyon La Montagne, té pè, mé  sé  blan-an, tou ! E lè yo pran konésans lèt-la  yo osi, yo vini intchèt .

 

Sé kanmarad la, ki té ka travay anlé pow Senpiyè, yo osi yo intchet tou.  Ka mandé kô yo, ki divini nou ? Ki dévini, batô  ki sôti péyi Lafwans? 

Si an pran kouri vini, pa ki bô nou ka pran ?

 

An bon maten, Mêt soti an chanm li,  i vini pa bo latuizin lan,  prèmyé pawol li

 sé fè krié mwen ek i pa mantché  ajouté :  

 

_ Di Maya, vini épi Frédérik ¡

 

Lé yo di mwen sa, tranblad lévé bousol anlè kô mwen. Tout sé domestik lagran kaz, rantré an trou yo, akondi krab lè la simenn sent !

Pèsonn  pa nôz gadé mwen, la crent man sé  mandé yo,  alé èk mwen wè Mèt-nou. Avan man tè alé,  mwen rété la, ka katjilé, mwen di kô mwen :

 

__ Si sé  mwen Maya, mèt bizwen wè, apré twa jou méditasyon, sa védi, man lotè an malfason anlè bitasiyon-an ! Aloss,  man fini shiyé! Mé sa mwen pa ka konprann,  poutchi, yo ka di mwen “  i diw , pa bliyé mennen Frédérik”. Mwen rantré kaz mwen, pou mwen réfléchi

 

Mwen fè têt mwen travay , pas mwen menm ki la-a, man sé an malérèz, l’estravay maré mwen  kout! Men sé pa kouyon ki mété mwen  anlè la tè. Mwen di ko mwen

 

 

 

 

 

 

_ Maya ma fi , jou malè pani pran gad !Yo fè krié’w , alé !  Ek kité nam-ou,               a la grâce de Dieu !

 

Mwen  fè kriyé misié Frédérik. Sé an ti milat,  i anlè kont mwen, dépi premiyé jou nésans li.  Mèt, ki météy’la. Sé ish-li , Manman’y  mo, menm jou i né .  Sé an kaz mwen, i ka rété. Kom, sé ish Mèt,  misié ni lavi lib ! Si tèlman, mwen ka fè kriyé ti nèg-la, i ka rivé an kaz la biyen faché.

 

_ Que me veut-il ? J’ai à faire, suis-je obligé de m’y rendre ? Mwen fè’y pou la répons :   

 

_ Ti bolonm, pa fè piyès plodari ba mwen, annou alé !

 

Douvan lapot biro Mèt, nou jwen épi madanm Mèt, Man de Lunéville, mantché trilbiché, zyé fanm lan té rouj,  fidji’y té chifonnen menm. Lè i rivé  rôtè nou, i kraché  an direksiyon Frédérik. Kracha madanm , pa touché ish mwen , mé i vréyè  ba ti bolonm la :

 

_ Quelle honte, espèce de bâtard !

 

Frédérik,  ki ni an mannyè, arogan, twazé fanm_lan  avan i té ba’y lè. Mwen té pè, pas dapré mwen, madanm-lan,  té ké mashé anlè ish mwen-an, pou fouté’y an jé kalot . Mé kout ziyé, Frédérik fini tchoué’y . Abiyé épi tout kankan’y, tout ko’y sé lo,  a mizi i ka mashé  a mizi i ka  pléré.

Avan mwen té rantré, mwen di musieu Frédérik

 

_ Musieu Frédérik, souplé mwen ka mandé’w , pa prochtiré mwen, piyès désagréman !Mèt di nou :

 

_ Entrez ! Maya, ferme la porte derrière toi !  Eh bien, Frédéric, toujours la mine austère ? Est-ce que tu progresses dans tes études ?

 

 

Pou réponn, fidji ti bolonm mwen an, maré kon ta an mizérab  

 

_ Je vous suis très reconnaissant de m’avoir doté d’un précepteur, Maître. Je travaille avec ardeur car je suis conscient de la rareté de ce privilège accordé à un esclave !

 

Mèt , fè konsidéré i pa tann mé i di’y kan menm

 

Primyé dékatman

 

 

Sa Maya ka di  :

 

Sa ka pasé lanné 1789, Matnik .

Mwen ka sonjé sa kon jôdijou , mwen pa djè konnèt laj mwen , mé pétér byen mwen té ni  près  senkantan. Frédérik ki nèt  mwa janviyé , ni dizuitan !

An  bato  ki té soti  an péyi Lafwans, rantré Sinpiyè.  an matlo monté jis an labitasyon, vini pôté en lèt, ba Mêt nou. Lè bétché  li lètla, i rété twa jou fèmen lagran kaz. Tout moun intchèt, pas boug tala té ni dé kriz fou ki té ka anparé di’y. Nèg esklav bitasiyon La Montagne, té pè, mé  sé  blan-an, tou ! E lè yo pran konésans lèt-la  yo osi, yo vini intchèt .

 

Sé kanmarad la, ki té ka travay anlé pow Senpiyè, yo osi yo intchet tou.  Ka mandé kô yo, ki divini nou ? Ki dévini, batô  ki sôti péyi Lafwans? 

Si an pran kouri vini, pa ki bô nou ka pran ?

 

An bon maten, Mêt soti an chanm li,  i vini pa bo latuizin lan,  prèmyé pawol li

 sé fè krié mwen ek i pa mantché  ajouté :  

 

_ Di Maya, vini épi Frédérik ¡

 

Lé yo di mwen sa, tranblad lévé bousol anlè kô mwen. Tout sé domestik lagran kaz, rantré an trou yo, akondi krab lè la simenn sent !

Pèsonn  pa nôz gadé mwen, la crent man sé  mandé yo,  alé èk mwen wè Mèt-nou. Avan man tè alé,  mwen rété la, ka katjilé, mwen di kô mwen :

 

__ Si sé  mwen Maya, mèt bizwen wè, apré twa jou méditasyon, sa védi, man lotè an malfason anlè bitasiyon-an ! Aloss,  man fini shiyé! Mé sa mwen pa ka konprann,  poutchi, yo ka di mwen “  i diw , pa bliyé mennen Frédérik”. Mwen rantré kaz mwen, pou mwen réfléchi

 

Mwen fè têt mwen travay , pas mwen menm ki la-a, man sé an malérèz, l’estravay maré mwen  kout! Men sé pa kouyon ki mété mwen  anlè la tè. Mwen di ko mwen

 

 

 

 

 

 

_ Maya ma fi , jou malè pani pran gad !Yo fè krié’w , alé !  Ek kité nam-ou,               a la grâce de Dieu !

 

Mwen  fè kriyé misié Frédérik. Sé an ti milat,  i anlè kont mwen, dépi premiyé jou nésans li.  Mèt, ki météy’la. Sé ish-li , Manman’y  mo, menm jou i né .  Sé an kaz mwen, i ka rété. Kom, sé ish Mèt,  misié ni lavi lib ! Si tèlman, mwen ka fè kriyé ti nèg-la, i ka rivé an kaz la biyen faché.

 

_ Que me veut-il ? J’ai à faire, suis-je obligé de m’y rendre ? Mwen fè’y pou la répons :   

 

_ Ti bolonm, pa fè piyès plodari ba mwen, annou alé !

 

Douvan lapot biro Mèt, nou jwen épi madanm Mèt, Man de Lunéville, mantché trilbiché, zyé fanm lan té rouj,  fidji’y té chifonnen menm. Lè i rivé  rôtè nou, i kraché  an direksiyon Frédérik. Kracha madanm , pa touché ish mwen , mé i vréyè  ba ti bolonm la :

 

_ Quelle honte, espèce de bâtard !

 

Frédérik,  ki ni an mannyè, arogan, twazé fanm_lan  avan i té ba’y lè. Mwen té pè, pas dapré mwen, madanm-lan,  té ké mashé anlè ish mwen-an, pou fouté’y an jé kalot . Mé kout ziyé, Frédérik fini tchoué’y . Abiyé épi tout kankan’y, tout ko’y sé lo,  a mizi i ka mashé  a mizi i ka  pléré.

Avan mwen té rantré, mwen di musieu Frédérik

 

_ Musieu Frédérik, souplé mwen ka mandé’w , pa prochtiré mwen, piyès désagréman !Mèt di nou :

 

_ Entrez ! Maya, ferme la porte derrière toi !  Eh bien, Frédéric, toujours la mine austère ? Est-ce que tu progresses dans tes études ?

 

 

Pou réponn, fidji ti bolonm mwen an, maré kon ta an mizérab  

 

_ Je vous suis très reconnaissant de m’avoir doté d’un précepteur, Maître. Je travaille avec ardeur car je suis conscient de la rareté de ce privilège accordé à un esclave !

 

Mèt , fè konsidéré i pa tann mé i di’y kan menm

 

 

 

 

_T’ai-je souvent traité en esclave, mon garçon ?

 

Frédéric la  réponn chou pou chou ! :

 

_  J’aurai souhaité, que mes frères en servitude puissent disposer de même avantage que moi !

 

Kou tala, fidji Mèt, vini lèd ; Mé kom sé an moun ki ni anpil sang-froid,  I fè konsidiré pawol la, pa di’y ayen. I pran tout tan’y, pou observé  ish li.  I té ni rézon pas san manti, Frédérik sété an bel gasson , ka sanm papa’y , menm si  ou pran tan pou observé’y, ou ka santi tout san nèg la, an didan’y . Sété san manman’y « Reine »  Sé konsa Mèt té ka kriyé’.

 

_ Tu ne vois donc aucune différence entre eux et toi ?  Approche… Ouvre la croisée… Que vois-tu, au loin, vers l’Est ? Alors, que vois-tu ?

 

Ish mwen réponn san ézitasyion  :

 

-Je vois des champs, des champs de canne à sucre… je vois aussi des hommes noirs à demi nus, qui travaillent sans relâche,  coutelas au poing !

 

_ Et qui sont ces ouvriers ?

 

_ Frédérik pa pèd fwa .

 

_ Ce ne sont pas des ouvriers, Monsieur de Lunéville, ce sont des esclaves ! Vos esclaves !

 

_ Et toi, Frédéric, as - tu déjà coupé  la canne ?

 

_ Non, Maître !

 

_ Pourquoi,  selon toi ?

 

_ Certains chiens ont le droit de rester au salon, d’autres errent sur les routes, mais tous sont des chiens !

 

La tranblad pran mwen an lot fwa, mwen ka mandé la Divinité, pa fè Mèt lévé faché, pas si ni an nonm ki sovaj ek méchan, sé li. Mé apré , mwen konprann kalkul li. I fè konsidiré Frédérik pa té réponn li, i kontinué  

 

 

_ Je vois avec plaisir que les enseignements du précepteur auquel je t’ai confié ne te sont pas inutiles. Voilà que tu fais déjà le philosophe ! Maya, sais-tu qu’on me rapporte qu’il apprend mieux que mes cancres de fils ? Cela met Madame de Lunéville en rage ! Que penses-tu de ce jeune bougre, toi, sa propre nourrice ?

 

_ Mèt , Frédérik sé soléy mwen ki la ! Sèl moun mwen ni , Ou sav mwen pas ni ish …

 

_ Sé pa an baga’y  mwen ka inioré ? Es o moins,  ou  ka sonjé jou ti manmay’ tala  né ?  

 

_ Mèt , saw ka di la , si mwen ka sonjé ! Es ou sav, ti manma’y tala aprann mwen li ?

 

Bétché gadé nou, mwen épi Frédérik , i pran tout palé fwansé’y pou tè di mwen :

 

_ J’ai décidé de vous emmener à Paris !

 

_ Ki moun ?

 

_ Toi et Frédérik

 

Estébékwé , mwen di’y

 

_ Mèt, viré ripran’y ba mwen, sa’w fini di-la

 

_ Serais-tu devenue sourde , je vous emmène tous les deux à Paris, Maya, ma chère, ne t’ai-je pas raconté qu’à chacun de mes voyages, j’ai le plus grand mal, à me contenter de l’insipide cuisine parisienne . Tu sais bien que je n’apprécie que la nourriture antillaise et que la tienne est la meilleure qui soit ! Tu seras donc ma cuisinière et ma gouvernante. Quant à toi,  Frédéric, puisque tu es en passe de devenir un savant émérite,  tu me serviras de secrétaire. !  Alors, qu’en pensez-vous donc ?

 

Mwen pa di ayen , pas dapré mwen sé pa sa mwen té tann, Ti bolonm mwen an,  pran la parol , i di :

 

 

_ Cette offre stupéfiante aurait-elle un sens caché ou ne s’agirait-il que d’une nouvelle manifestation de votre bon plaisir ?

 

 

 

 

A moman tala, Bouch’ mwen bat pou  mwen té  palé ba misié Frédérik, mé bétché fè mwen sin :

 

_ Laisse donc, ma bonne Maya ! Ne dirait-on pas qu’il me reproche mes bienfaits.

Après an ti moman , i di Frédérik

 

_ Enfin, Frédéric ! Ne me dis pas que le vaste monde ne te tente pas ? Tu ne sautes pas sur l’occasion de voir autre chose que cette vieille Montagne à fondrières ?  Tu as peur de regretter ces champs de cannes que tu n’as pas connus ?

 

_ Monsieur , Je n’ai pas cultivé la terre, mais vous m’avez, Dieu seul sait pourquoi, donné loisir de cultiver mon esprit ! Est-ce pour me permettre de mieux apprécier  la bassesse de ma condition que vous m’avez laissé accéder à la réflexion ? N’auriez-vous pas fait un choix plus judicieux en faisant de moi l’un de ces « nègres à talent », comme vous les nommez,  qui ont appris à mener un attelage, à construire des cases ou à transformer le fer. Pour un homme qui ne s’appartient pas, un bon métier manuel - cocher, charpentier ou chaudronnier - n’est-il pas préférable à la maîtrise du discours en latin ou à celle  des principes de la géométrie ? Cette stupéfiante offre de voyage aurait-elle un sens caché ou ne s’agirait-il que d’une nouvelle  fantaisie ?

 

Mwen gadé Frédérik . Si sété an lot nèg ki té ouvè bouch li , asuré pa peutèt , moun ta la, ja mô !  Ek mwen sonjé méchansté, Mèt za fè nèg, ki anlè bitasyion  La montagne. Si  té ni an moun, yo té rahi Sinpiyè,  sété Mèt nou E menm si tout moun té sav  Frédérik té ish de Lunéville , yo pa jamen rivé konprann, lanmou nonm tala,  ba  ti milat tala. Mwen santi ko mwen jennen, magré mwen biyen kontan tann ish mwen-an réponn bétché-a.

 

_ Frédérik,  kan menm kan menm …

 

I santi sa mwen di’y la , i réponn Mèt  :

 

_Mon précepteur m’a parlé de philosophes parisiens aux idées si éclairées que leurs lumières seraient, selon lui, capables de faire vaciller les fondements de l’Ancien et du Nouveau Monde…

 

Sé sa Mèt té ka mandé !

 

 

 

 

 

_ Et tu prendrais le risque de manquer à ce rendez-vous des grands esprits ? Cela t’étonnera sans doute, mon garçon, mais je suis, moi aussi, curieux d’ouïr autre chose que le ronronnement sans surprise de nos gras békés locaux et les jérémiades d’une épouse aigrie…J’ai hâte de connaître d’autres visages, d’autres salons et d’autres idées… Alors, que penses-tu de ma proposition,  Frédéric ? Et toi, Nourrice ?

 

Mwen soté ! Mé pour premiyé fwa  mwen pa lésé Frédérik pran la pawol , mwen di :

 

- Mèt, mwen épi Frédérik ,  nou ka alé épiw ! Mwen  ka préparé tou sa ki ni, nou ké paré !

 

  

A SUIV

 

Dézièm Dékatman

 

 

 Nou fè ven jou anlè lanmè. Travewsé tala, chouboulé mwen tou bonneman pas i fè mwen sonjé prémiyé fwa. Premiyé fwa man konnet lanmé. Mwen té ti manma’y , ti nèg, péyi Lafrik ka joué douvan kaz manman mwen. Moun étranjé  volè nou , pou mennen nou jis isiya, atè  Matnik . Sa  pa an bèl moman an lavi mwen,sa ki fèt,fèt…

 

Nou rivé laFrans an mwa mé 1789, menm si té ni soley, té ka fè frèt toujou.  Lè nou désann  atè,  nou rété an jounen ka atann adan an lotel, ek nou pati lèlandmen, bonnè bon maten  pou nou  té peu rivé Paris.

 

Mèt nou, Arnaud de Lunéville, té ni an gran kaz Paris, yo té ka kriyé la, an lotél pawtikulié . an gran kaz asou  twa létaj. Yo di nou,  kawtiyé-a, nou té ka abité , sé  l’île Saint Louis, an koté ki an mitan lakapital pa bo  an lariviè, yo ka kriyé « La Seine » 

 

Mênm si mwen ké toujou simiyé lagran kaz La Montagne, anba volkan-an, bitasyion Sen-Piyè , lotel pawtikulié Paris, té bel tou bonnman. Tout kaz-la  tapisé épi twèl swa, shak sal, ni dé oben twa finèt.  ou pé wè o loin,  Adan shak sal oben shak salon, ni limiyè, pa ti bouji non, bel gran limiyé yo ka kriyé « lustre »

 

Yo ba nou  an chanm pou nou rété, mwen épi Frédérik , nou pa té kléré èk  bouji , non , yo ba-nou « chandelier » .

Nou pa té mélanjé épi sé lézot  domestik mézon-an. Yo mété nou  apa, menm koté épi Mèt-nou.

Mé sa ki chanjé lavi nou , sé  kondisyon nou trouvé Paris.  Vréyaj  ta la, poté an lo  ba  nou.

Lè nou rivé Paris, nou pa té esklav anko, sé aprè, nous konprann.  Menm si sé yo ki fouté Nèg  an lestravay, pa té ni sa an péyi Lafwans, Mèt défann mwen kriyé’y « Mèt » Musieu Frédérik, sé Monsieur, i ka kriyé papa’y

Lè nou rivé, Mèt réini tout lé moun ka trava’y an lotel-la .

 

_ Je suis ici pour quelques temps , je vous demande de considérer les gens qui m’accompagne comme moi-même !

 

 

 

 

 

Mwen Maya  pawexanp, mwen sété gouvernant lotel-la , mwen la pou fè manjé ba Mèt  ek véyé sa ka pasé, Krédérik, té sékrétèw Mèt é i di : pa mandé Frédérik ayen !

 

Si sé Matnik sa fèt, sé lé zot la, ka rayi nou, men  yo, sé  blan-an kidonk domestik lotel-la, yo ka fè travay yo, konsidiré, nou sé menm moun épi yo.

 

O final dè kont, nou la, nou ka dékouvè lavi an péyi Lafwans ,  mwen ka fè manjé ba Mèt, kuizinièw-la ka jis mandé mwen konsey.

 

Yonn dé jou pasé, mwa juen vini rivé, ravitayman koumansé mantché, sé domestik-la, koumansé énervé. Mèt, pa ka di hak,

i ka pati bonnè bon maten, mwen toujou ka trouvé an manniyè pou préparé an manjé,  Frédérik menm ka pronmnen an tout Paris.  Mé tout koté, an didan, kon an déro, ou ka santi situasyon-an ka chanjé an mizi, a, miz, pa ni manjé, moun ka fen. Jou ka pasé, ou ka santi sé moun lan adan an espès exitasyion, yo kontan en menm tan, yo pè !

Pou nou Nèg, sé dé situasyon nou konnêt, mwen, man pa janmen an moun ki anmen manjé, mé anlè plantasyion Matnik, la vey larékolt, mwen wè moun ki ka mo fen pa rapot a méchansté le kontremèt,  Lé tèt lé esklav lévé troc ho, à moman tala, plantasyion ka pri difè, lé moun  ka révolté , lamoind ti anikoch ka lévé an révolusyion. 

Lé moun  ka lévé pou tchoué. Yo ka mété difé tou patou. Jis ni esklav ka tchoué ko yo. Enben, lè nou té Lafwans , Frédérik ek mwen, nou loin tou sa , mé lé nou ka eséyé soti déro, nou ka wè  lé moun kif en, ki malad , ouvriyè, ek sé domestik-la  , yo an menm dispozisyion ek sé manmay platasyion-an Matnik.

Yo pa esklav mé lanmizè ka  fè tchoué moun pou an oui, pou an non

Mwen ka sonjé, an jou oswè, kom dabitud, lannuit poko té fèt , magré i ja té nèvèdiswè , té ka fè gran jou.

Lè man fini fè travay mwen, mwen  monté an chanm mwen ek mwen ouvè finèt, pas tout la jounen-an , nou té rété fèmen parapot a  moun ki té dan lari ek rach, baton, roch, fouwch,  ka éséyé rantré dan léka’y moun rich

 

Mèt, avan i té pati, i di nou rété séré.

 

O swè tala,plas Louis XV, la nou té ka rété-a, ni an foul moun, ki rasanblé ,  Yo fen ! Yo  , yo ka kriyé an mwé .

An gran Jounalis Camille Desmoulins pran la pawol :

 

 

 

 

 

M. Necker est renvoyé ;

 

ce renvoi est le tocsin et c’est le signe  d'une Saint-Barthélemy des patriotes : ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du Champ-de-Mars pour nous égorger. Il ne nous reste qu'une ressource, c'est de courir aux armes et de prendre des cocardes pour nous reconnaître

Aux  armes, aux armes ! Tout Paris doit prendre les armes ! Mes amis, nous connaissons notre ennemi, nous savons nous reconnaître.

Que tous ceux qui veulent se battre, avec fierté, comme un défi, mettent cette cocarde verte, c’est la couleur de l’espérance et qu’ils la porte . Ce sera l’uniforme de notre victoire. Mourir debout, plutôt que mourir esclave !   

 

Pèp-la ka aplodi, i  ka kriyé

Mwen té pa finèt ka gadé, sa mwen ka wè ,  an mitan lafoul, Frédérik.

Lapè enparé ko’y di mwen, ti bolonm-lan pati dépi lébon matin, alé kouri épi malaré ki insurgé yo. Sé blan-an, ki koté’y  pa menm wè  ras nèg-la.

Lè Frédérik fini pa rantré, lan nuit té ja fèt ni lontan.  Mwen lévé  fè chofé manjé et man asiz koté’y pou mwen tann li rakonté mwen sa ka pasé. I simiyé mandé mwen

 

_ Maya, ma douce Maya, tu sais combien je t’aime ?

Ish-mwen, ou konprann man pa konnèt ou ? Ou menm-la, ou ni an baga’y pou mandé mwen …

_ Je voudrais t’entendre parler de ma mère, Maya ! Tu m’as seulement appris qu’elle était esclave, qu’elle s’appelait Reine et qu’elle est morte… Je veux savoir tout ce que tu sais d’elle ! Comment suis-je né, Maya ? Tu ne peux pas te taire indéfiniment ! Quelques esclaves m’ont parlé et, depuis ma prime enfance, j’ai dû subir de nombreuses allusions concernant mon origine, mais je n’en  connais en fait que quelques bribes…

 

 

 

 

Mwen gadé Frédérik.  Dépi i té rivé, Paris, ou sé di raj-la,  i té ni kont Mèt nou,  pasé ti bren . Yo ja rivé, alé a deu, la Chanm dé Député , Sé moun lan viré, ka palé kon ish ek papa. E mwen pa té janmen noz  pran an men asou  manman’y, mwen ka krenn fey lapenn, Jou i mandé mwen pou manman’y , té enkapab réfuzé palé di manman’w

_ Manman’w rivé bitasiyon la Montagne, pami an group esklav, an acha an jérè laplantasyion té achté ba Mèt nou. Sété an ti manma’y , i dwè té ni  quenz ou seiz lanné…

_  Maya, dis m’en plus, comment était-elle ?  Décris-la moi… Comment était-elle ?

_ Farouche, mon fil ! Farouche kon an  gazel lafrik . I té  si telman sovaj, an lo moun anlè bytasiyon  konprann i pa té sa palé mé  shak fwa an moun, té  sé lé gadé’y, sé ziéy ki té ka palé !

_ Maya dis-moi était-elle belle  ?

_Shyin pa ka fè shat, mon fi ! Ou ka sanm li…I té bèl pa méchansté, sé pou sa Mèt té kriyé « Reine »  An  bel jenn moun , mens kon an liann, lapo-a  lis ek mwaré.  Lé zansien ki té pran tan pou gadé’y  té   anmein di

_ Moun tala, sé ish an gran tribu yo ka krié yo  moun  Foulbé  …

_  Elle a travaillé dans les cannes ?

_ Pa lontan, mon fi, pa lontan… An jou,  Mèt vini anlè plantasyon , lé i wè’y,  i chwési’y  pou lagran kaz, mé o final dé kont  yo pa gadé’y …

_ Pourquoi ?

_ Madanm pa té sa wè’y an ziyé ! Dépi i té joinn èk tifi tala,  sé an ladjè ki   pa ka fini.  Lè papa Mèt mo, yo di sé anpwozonnen, yo anpwozonnen,  Madanm  di,  sé Reine ki  tchoué viyé ko-a. An simen pasé,  sé ti met-la, tonbé malad tou , anfen, an lo baga’y pasé . A fos palé pawol initil, yo fini pa   plasé Reine  pa an déro lagran kaz , lablanchisri   

_ On l’a soupçonnée ?

_  Evidaman !

_ On l’a fouettée ?

 

 

_  Fwété Reine ? Non, pèsonn pa janmen fwété Reine ! Yo fwété an lo esklav, yo fweté  a mow , mé Reine…  sété an Rènn !   

_ Que veux-tu dire ? Elle bénéficiait donc d’un statut privilégié ?

_  Oui , ou trouvé mo-a , i té priviléjié

_ Et pourquoi ça ?

_ Frédéric, kouté Maya, pa fashé ! Manman’w sété an kalité bèl fanm,  Shak fwa an nonm té join épi-li, ki swa  blan , ki swa nèg ,  té ka ni an dram…

_ Ne tourne pas autour du pot, Maya ! Était-elle de mœurs faciles ? A-t-elle eu un amant dans la caste privilégiée  Tu peux me parler, je ne suis plus un enfant J’ai dix-huit ans, Maya !

_ Kalmé kow ,  (en français) Reine n’a pas eu d’amant, Frédéric, elle a eu un bourreau…

_  Qu’essaies-tu de me dire ?

Mwen ka sonjé, Mèt-nou té fini mayé , gran nos  la katédral Sen Piyè , épi  manzè Aurore de Mérande, an gran lafanmi’y Sen-Piyè, dé posédan ki  téka posédé tout lizin ki té ni Lagrandans. Yo té ni an distilri  Fonds Saint Jacques . De Mérande, sé pli gran posédan esklav la Martinique …

_  Et quel rapport avec ma mère ?

_  Frédérik ! atann mwen fini palé baw . Arnaud de Lunéville, kidonk Met-nou  pôko té fini mayé, i zié’y tonbé an ta Reine … Dépi jou tala, tout ko misié , chanjé, i ka domi, i ka wè Reine , i ka lévé, i ka wè Reine, i pa sa alé travay Sen Pièy, sé bo Reine i ka santi i sé domi ek lévé…

_  Il en est tombé amoureux ?

_  Santiman musieu té ni pou manman’w,  sété an baga’y inimaginab ! Mèt pa té anmein Reine, i té ka adoré’y.  An menm tan, i té anrajé davrè manman’w,  pa té ka gadé’y anlè koté.   

_  Et ce sentiment ne fut pas partagé ?

_  Dèpi prèmiyé fwa,  ti fi-a rankontré ek Arnaud , i mété an  ko jenn jan-an   raj lanmou,

 

Mé Renn té ni an vyé maniyè ka kraché a tè, dépi i té joinn épi boug-la . E, sépa pou di Mèt pa éséyé amadoué’y , ka fèy kado, konstrui an kaz spésial ba manzel-la, i fè yo mété anlo bel mèb,  kabann , I té ni tou sa ki té fo. Mèt té défann piès gérè pran piès men ek Reine , Sé pou sa , manzel pa janmein fè an jounen  travail anlé plantasyion   

_  Et ma mère ne lui fut pas reconnaissante ?

_  Reconnaissante ? Bien au contraire ! Figuré’w, adan situasyion tala , ou sav byen , sé lé zot esklav la té jalou ! Yo pa té ka asepté Reine adan ayen yo. Sé dé baga’y ki fè Reine rayi Mèt davantaj.

_ Comment une simple esclave pouvait-elle exprimer ce sentiment ?

_ : Ah Nèg,  sé jiromon sèl sa ki an tchè jiromon , sa té rèd tou bonnman , pas sé nèg labitatyon-an , té dèyè’y tout  yo lé anviolé malérèz-la. Yo ka di kimafoutiésa , an fanm sé an fanm, ki zafè i palé rété ,  épi piès nonm, kelkansoi ki’y blan, ki’y nèg ?

Pou tout an fini, Reine mawon ! I foutémoilkan an gran jou.  Mèt vini fou, ka chaché Reine toupatou …an vil , anlè monn, anlè bato , y mété shyen dèdyè’y  , i fè yo fouyé tout bato ki té an pow’la. Yo rété an mwa ka chaché Reine.

_  Elle fut reprise, naturellement ?

_  Evidaman  ! Si non De Lunéville té ké vini fou !  Manzel té séré épi an group nèg mawon.anlé piton monn  Carbet , Sé la i té ka trouvé’y  é sé la i té trouvé nèg pou  séré’y.

Malè pou’y, i té koumansé rifè ko’y , an jou, i té li sèl, padan i té ka benyen  lariviyè, an nèg soté anlèy pou violé’y , i ni tan trapé an roch larivièy, i fann têt boug la , i tchouéy net.                                                                                       

I senfui, pran lavol pa ti chimen, i fini pa garé, i pa konnêt péyi-a. i rété séré an ba bwa  padan uit jou, ka manjé sa i trouvé. An jou lafatig baré’y sonmey pran’y, pa bo an ma dlo.  

Sé la yo trouvé’y èk yo raméné’y ba Mèt. Lè yo jété’y kon an bèt an piéd Mèt , Reine té vini mèg , i pa ka di ayen, pa an plent , pa an mo  ka soti an bouch’li.  

_ Que fit-il ?

_  Reine pa té sa maché , pié’y té an san, tout an ba plat pié’y ranpli èk bobo Mèt , douvant tout moun, douvan madanm li ki té prézan , soulévé  Reine, Manzel-la débat ko’y, i kraché an lè Met. Awa, Mèt fo pasé ,  ek i mennen an kaz i té konstrui bay, i kriyé mwen pou mwen pé sa  pran soin di’y , benyen’y, pansé la i té blésé, bay manjé

_  C’était bien une Reine, Maya !

_  Eben mon fin, sé a moman tala ou nèt .

_ Comment ?

 _ An lannuit loraj té ka tonné, mové tan té paré pou krazé tout Péyi-a , Mèt pa gadé mové tan, i vini wè si nou pa té bouzwen ayen . Reine ki pa ka dômi koumansé  jouwé misié. I di’y tout sa i  ki té anlè tchè’y , i trwété tant et si bien, ki Mèt, rivé ba’y an kalot , Reine ki té ja titak fol,  volé anlè Mèt, yo goumen kon dé nonm , jistan Mèt fini  pa anviolé’y  …

Nèf mwa apré,  ou vini o mond ! …

_  Joli produit que celui d’un viol, et belle origine pour le teint clair que certains m’envient… Monsieur De Lunéville est un criminel !

_   Kriminel, sa vré ,  mé Reine té ka rann li fou, i pa rivé métrizé ko’y. Mwen té prézan, mwen wè manman’w pléré , mé mwen wè, Mèt nou mandé’y padon, i ka vini fou ! Dépi jou ta la , i fè sewman , anlè propriété’y, yo pa ka lévé lanmein anlè moun enko .

Reine pa  ka rivé akoushé , magré yo té mété moun pou endé’y . Reine  mo an kouch  Mwen peu diw sa mwen té la !

 dépi jou tala , Mèt, sé an lot moun !

_  Dieu pardonne, moi pas !

_ An sèl mo Rein di é mo tala i di’y  an fwansé : Je t’aurais aimé, mon fils ! »

 

 

A suiv


 

Troisième dékatman

 

 Sétèd’swè té fini sonnen lakathédral Paris. Jou tala, mwen poko té soti an chanm mwen, pas  lavèy, Mètnou té rantré ta. E,i té bouzwen palé ba mwen,  parapot  an récepsyion i té lé owganizé.

pou anonsé rivé’y  Paris, i  té envité  kanmarad aristokrat i té ni é,  ki té ka viv dan lacapital. Pou organizé réséption tala Nou té rété an gran moman an lannuit-la,  ka palé ensanm.

Lè mwen lévé,  tout domestik téja adan prépérasiyon banké, ki té pou fèt. An latuizin-lan, an lo londè zépis ek dot pawfuen latuizinn fwansé.

Adan gran sal-a, tout baga-y té obidjoul, lé domestik, té drésé an tab pou an  gran résepsyion-an. Fok an moun té wè sa , a fos tab-la té bel!

 Asou an désewt, yo té espozé an vaz kristal ek tout kalité flè sézon lété . Anlè tab, yo té mété an nap ek tout lavésel, tout lawjentri té ka kléré .

Sé domestik-la, yo menm,  té mété tout rad yo, ek peruk yo, ba-yo. Pa té ni zafè mété  kouvè dwèt pou goch. Mèt byen di tout  lé moun 

 

_ A la moindre bévue, la sanction sera la porte et vous pourrez toujours chercher une maison où vous pourrez de nouveau travailler. N’oubliez pas qui je suis, un aristocrate des Colonies, et j’entends que mes hôtes le ressente lors de ce repas.

 

Mwen ka kouté, mwen ka gadé, Frédérik té dan chanm-li, ka préparé ko’y. Musieu tala  té anmein sé jenw swaré ta la,   i  di mwen : 

_ Ma chère Maya , ces hommes ont des idées si éclairées que leurs lumières seraient , disait-il, capables de faire vaciller les fondement de l’Ancien et du Nouveau Monde...

Mwen pa té dako ek pawol Frédérik , pas dapré mwen  Mêt nou, pa té ni konsiens kalité lé moun i té envité. Pétèt an pay Lafwans, i té an aristokrat , mé Matnik, Sen-Piyè , sété an bétché ek viyé mès yo. pami  lé moun, i  té envité an bétché Matnik, dapré mwen , i fè an fot , pas sé blan Matnik-la sé dé moun abitué  rété ek viv  anba bwa.

 

Lè uitè sonnen, pliziè envité rivé, yo antré an lakou lotel-la. Prèmiyé  kalèch sété an fanmb blan  èk tout péruk poudré’y, tout ko’y sé lenj et krisokal ,  an ti moman apré, lé dis envité, té la. Dé  valet  kouri   o douvan yo épi,  pou té endé yo rantré o salon

A lantré gran salon-an , an lot  valé, habiyé an dra ek an saten ,ba blan, péruk poudré tout. Chak envité ki rivé, valé ka anonsé yo 

 

- Madame la Marquise de la Brunelière ! Madame la Comtesse d’Auteuil ! Monsieur Hugues de Chardonnay ! Monsieur Bernardin de Saint Pierre !

 

Mwen la, mwen ka kouté konversasiyon yo

 

_ Cette chère Aurore, doit regretter sa bonne ville de Bordeaux.

 

_ Et moi, je me suis toujours méfiée de cet engouement pour ces pays du Nouveau Monde…

 

Soupé-a, té konpozé épi bel manjé fwansé ek yonn dé pla lézil ,  mwen té préparé, dépi la vey ,mwen té fè an paté an po,  épi  zakra jiwomon ek mwen té konposé  désè, o frui séché. 

 

Mèt té mandé prézens  mwen, o ka ou, an baga’y mové té fèt pou manté rédrésé’y.

Lè Frédéric parèt, silans fèt,  tout moun ka gadé’y,  a fos ti jennjan bel gason ek byen abiyé . Mèt kontan tèlman, i  pa sav sa i pou fè, a fos i ka santi ti-bolonm-lan ka reprézanté’y, ek  tout fowtun i ranmasé lé zil Matnik.

Padan repa-a, yo mété Frédérik koté an  kontess. A  fos lonviyé’y  madanm-lan, fini pa angajé la konversasiyon epi ish mwen.

Ou pasété janmen di sé épi an nèg, fanm blan-an  té ka palé. Shak kèsiyon i ka pozé anlé Matnik, Frédérik ka réponn 

 

_ Vous êtes certes un homme des îles , mais permettez-moi de vous le dire, vous représentez dignement votre pays. Dites  la vérité  sur les mœurs du pays et ce  qu’on dit de la beauté et de la langueur des dames créoles, de la douceur de vivre aux îles n’est-elle point exagérée ?

 

 

 

 

La mode était-elle la même à Saint Pierre qu’à Paris ? Et qu’en était-il des théâtres, de la poésie, de la table, de la danse et de la religion ?

 

_  Frédérik  réponn choupouchou :

 

_  Kontès, Saint Pierre dit-on est le petit Paris des Antilles

 

An bétché pami yo, trouvé san dout Frédérik té tro entéresan, i  mandé an kontès-la  vini chanté, i mandé lamawkiz  akonpaniyé o pianoforte

 

_ Ma chère, nous chanterez- vous l’un de ces couplets à la mode de Paris ? Isolés au bout du monde, nous autres, créoles, n’avons que peu d’occasion d’ouïr le bel canto…

 

_ Ne m’en veuillez pas, chers amis, mais je ne saurai vraiment chanter ce soir, car ma voix est altérée  par une légère grippe contractée hier, au Parc. J’ai la gorge fragile, voyez-vous…Peut-être puis-je simplement vous fredonner l’émouvant texte d’une bluette qui fait les délices de la Cour ?

 

Kontès  fè rôl i pa anvi chanté dapré’y , mé ou té ka wè’y, sé sa i té ka mandé, mé i té bouzwen yo té supliyé’y, i di :

 

_ Je vais vous chanter la complainte d’Ourika , une composition crée par une voyageuse du Nouveau monde et de nos amis. C’est un air très à la mode, il se chante dans les salons des lumières

 

 « Enfant de la noire Guinée

D’un ciel brûlant lointaine fleur

Ourika, fille infortunée

Déplorait ainsi son malheur :

France, Oh! toi qui m’avais charmée

Toi que désiraient mes transports

Tu me cachais que sur tes bords

Je ne serais jamais aimée…

Blanche couleur, couleur des anges

Mon âme est indigne de toi

Aux cieux puissants que de louanges

 

 

 

 

Si tu l’avais faite pour moi…

Mais pour l’oubli tu m’as formée

D’Ourika termine le sort

C’est un si grand bien que la mort

Pour qui ne fus jamais aimée… » ?

 

Sé envité-a koumansé bat lanmen, gro bétché kontan telman i kontan . i alé bo lanmen madanm-lan

 

_  Permettez-moi de vous baiser la main, chère Dame ! Quelle voix exquise ! Arnaud, mon cher, on ne pouvait rien espérer de plus raffiné, après de telles agapes ! En dépit des restrictions alimentaires dont nous souffrons à Paris, ton repas était délicieux et les plats relevés à souhait ! c’est bien simple : on se serait cru à la Martinique !

 

Mèt  ka gadé mwen , ziyé’y ka kléré lakontantman

_ Tu entends ça, Maya ! On reconnaît tes talents ! bétché Paris i té envité di’y

_ Mon cher De Lunéville, sage précaution, il faut le reconnaître, que d’avoir songé à emporter dans tes bagages ton esclave cuisinière…

An jenn jan aristokrat, kit é anfas li réponn

_ Le terme d’esclave, Monsieur de Chardonnay, sera, j’en suis persuadé, bientôt obsolète !

_ Vous n’y pensez pas, cher ami ! Comment voulez-vous que vivent nos colonies, sans l’esclavage ? Nous autres, propriétaires terriens, qui avons construit ces terres lointaines, serions tous ruinés et le royaume de France en subirait, croyez-moi, un fort désastreux contrecoup économique !

_ Les problèmes économiques doivent, selon moi, céder le pas à  ceux qui concernent les droits de l’homme !

 

 

 

_  Je n’ai pas l’heur de vous connaître, Monsieur, mais mon ami Arnaud m’a appris votre nom et  - à moins qu’il ne s’agisse que d’un pseudonyme - il est également celui d’une ville qui est chère à mon cœur : Saint Pierre !  Vous m’avez, je vous l’avoue, l’air d’un doux rêveur, Monsieur Saint Pierre et cela n’a rien d’étonnant… Ne m’a-t-on pas dit que vous étiez écrivain ?

An madanm, di

_ Et un fort brillant écrivain !

_ Merci ma chère, mais comme vous le savez , Il existe des gens qui demeurent toujours insensibles aux  belles lettres, comme aux grands sentiments… 

_ Monsieur l’écrivain, on ne saurait  guère me targuer de libéralisme, mais votre récent ouvrage est tout simplement bouleversant !

An kontès ki té ja bouzwen pran la pawol di :

_ En ce qui me concerne, je n’ai pu m’empêcher de verser des larmes à la mort cruelle de la pauvre Virginie, noyée par pudeur sous le regard de son amant ! Vous pouvez vous vanter de m’avoir gâté le teint et rougi les yeux !

Bernardin ki pa té ka joué di’y konsa   :

 _La fin tragique de ce bel amour serait donc l’unique thème qui, dans mon pauvre récit, a pu vous émouvoir ?

_ Non pas, mon cher ! J’ai été bouleversée, non seulement par la candeur de ces âmes enfantines, mais aussi par l’évocation du Paradis Perdu et l‘étonnante beauté des sites d’une île que vous décrivez à merveille ! Dans votre récit, on sent la patte d’un grand voyageur…

_ Mes nombreux voyages m’ont en fait emmené vers d’autres cieux…

 

 

A moman tala, de Chardonnay, an Bétché, le Sud, pété ri, ou ka santi ou bouwzen mété Bernardin a lafèt

_ N’étant pas très féru en littérature, je ne me targuerai pas d’avoir lu votre roman, Monsieur Saint Pierre, mais je me suis laissé conter un passage qui, je l’avoue volontiers m’a arraché un sourire. C’est celui ou vous évoquez, m’a-t-on dit, les doux ébats des amoureux « à l’ombre des ananas en fleurs ». Pauvres jeunes gens ! Cette plante piquante et quasi rampante, courante dans le Nord de mon île, me paraît plus propice aux démangeaisons qu’aux caresses… Monsieur de Saint Pierre, vous êtes un utopiste.

Ekriven-an pa  pran rotè Misyé I ba misiyé do’y ek i palé ba kontès-la

_  Madame, accepteriez-vous de jouer à la devinette ?

_ Je vous écoute…

_ J’aurai, si vous le permettez, plusieurs questions à vous poser, belle dame … En voilà la première : de quelle couleur est votre ravissante robe ?

_ Vous vous moquez, mon ami. Vous voyez bien qu’elle est bleue !

_ En effet. Et ce ravissant mouchoir brodé que vous portez de temps en temps à vos lèvres. De quelle matière est-il fait ?

_ De coton, voyons ! Ou voulez-vous donc en venir ?

De Chardonnay ki téjà  bouzwen pran an men épi ékriven-an

_ On peut se le demander, en effet !

_ C’est vous rappeler comme il sied à mon bon souvenir, Monsieur de Chardonnay ! Lorsque vous prenez le frais, après souper, sur la véranda de votre habitation, que prisez-vous ?

_  Par Dieu, comme tout un chacun ! Je prise du tabac !

 

 

_ Et les épices ? Aimez-vous la cuisine épicée, Monsieur de Chardonnay ?

_  Je suis un homme des îles, Monsieur l’écrivain !

_ C’est évident ! Revenons à vous, Madame. Quelle est donc la boisson chaude et veloutée que vous dégustez avec tant de grâce dans cette tasse de fine porcelaine ?

_ du cacao au lait, Monsieur !

_ Autant dire du chocolat !

_ Et qu’avez-vous bu ce matin, au réveil ?

_Du café, comme vous-même, je présume… Ah ça, mon ami, avez-vous juré de me faire tourner chèvre ?

 _Loin de moi cette idée saugrenue, Madame la Marquise, mais les roses de vos joues, tout comme le teint d’albâtre que votre lecture de « Paul et Virginie » a failli gâter - ce qui eût été, j’en conviens, fort dommageable à vos admirateurs - d’où les tenez-vous ?

 _Je ne vois pas en quoi ce domaine peut intéresser un gentilhomme ?

_Permettez-moi, Madame, de répondre à votre place : Cette immaculée blancheur et les couleurs qui la rehaussent,  vous les tenez du fard !

 _Vous n’êtes qu’un impertinent, Monsieur !

_ Madame, j’ai regret de vous dire que, dans mon ouvrage, un fait important vous a échappé : S’il s’agit  bien d’un roman d‘amour, il se déroule sur un fond tragique…Un fond tragique que connaissent bien Messieurs de Lunéville et de Chardonnay, ici présents : celui de l’esclavage !

 

 

 

 

De Chardonnay ki ja wè madanm-lan  anrajé ka dit :  

_  Monsieur Saint Pierre, ce thème semble décidément tourner à l’obsession !

_ Je m’appelle Bernardin de Saint Pierre, Monsieur de Chardonnay ! Madame, ces belles couleur de rouge et d’indigo dont se parent nos belles dames, le rose de leurs joues, le nacre de leur teint, le coton dont elles ouatent leurs jupes, le sucre, le café, le chocolat de leur déjeuner, les liqueurs fortes et les épices qui relèvent la saveur de leurs soupers galants… C’est la main de ces malheureux noirs qui a préparé tout cela pour elles ! Femmes sensibles, vous pleurez aux tragédies, mais ce qui sert à vos plaisirs est mouillé des pleurs et teint du sang des hommes !

De Chardonnay, lévé faché

_ Monsieur, vous dépassez les limites de la bienséance !

_ Je ne reçois aucune leçon de bienséance d’un homme qui en fait fouetter d’autres !

_  Pas des hommes, Monsieur ! Des nègres !

_ Par respect pour la table et pour la personne de notre hôte, je ne vous demanderai pas raison de l’infamie que vous venez de prononcer, Monsieur de Chardonnay ! Arnaud, mon cher, je suis au regret de devoir vous quitter…

_ Ah mais non, Messieurs, voyons, asseyez-vous donc… nous sommes entre gens du monde et…

_  Je ne suis pas du monde de ce Monsieur !

_ Vous m’en voyez ravi, Monsieur de Chardonnay ! Le Nouveau Monde sent la chicotte !

_ Maya !

_Monsieur…

 

 

De Chardonnay , soté !

 Monsieur ? Le mot « Maître » écorcherait-il les lèvres de cette moricaude ?

_ Maya, ma chère, Frédéric s’est réfugié dans sa chambre pour étudier les textes de Monsieur de Voltaire. Veux-tu,je te prie, lui faire savoir que je les mande tous deux, lui et son livre… Chers amis ,vous plairait-il une goutte de cet excellent rhum vieux, chers amis ? On dit  qu’il efface les humeurs sombres… Tiens, voilà Frédéric… Entre, mon garçon et salue la compagnie. Te remets-tu ce jeune homme, toi, Hugues de Chardonnay, qui a grandi à mes côtés à Saint Pierre de la Martinique ? N’y découvres-tu point quelques traits familiers ?

_ En effet, il me semble que son visage ne m’est pas tout à fait  inconnu… Ne faisait-il pas partie de ta domesticité, à l’Habitation de la Montagne ?

_ C’est exact, Hugues, mon bon ami. Je ne te pensais pas aussi physionomiste !  C’est qu’il y avait pourtant beaucoup de… monde à mon Habitation de la Montagne… Mais, depuis cette époque, il a beaucoup progressé… En veux-tu un exemple ? Frédéric, mon cher, peux-tu faire lecture à mes convives de ce texte que tu me disais tantôt affectionner tout particulièrement… Tu sais, celui que son auteur a intitulé « Le Nègre de Surinam »…

 «  Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusques à la tête et ils ont le nez si épaté qu’il est presque impossible de les plaindre… »

 

Mèt té ka ri tou sèl , lé envité   jennen davré i té ka mété propr ish li a lafèt

 

A suiv

 

Katrièm dékatman

 

 

An  si bel résepsyion té ké fini mal,  si mwen pa té trouvé an solusyion pou détounen lespri sé moun lan. Yo té brè tout swaré-a , mélanj divin ek rhonm té ka exité yo.

Mwen mandé sé domestik-la, sèvi an kafé fo ba chak envité et  titablet coco , mwen té fè. Ek mwen fè an dité korosol, ba lé moun ki té lé dékouvé sa yo pa té konnêt. Sé envité-a  aprésiyé lé ti-douseuw péyi, mé  sa pewmèt  yonn deu, fè konparézon kom koi , lé moun laKoloni sé lé yo ki ni  privilèj.

  

An   envité ki té ka ékri adan jounal, Camille Desmoulin, pran la pawol anlè lé privilèj é lé konmès bétché é lettre de change pou suc , kafé, cacao, coton, tabac san bliyé lo é zépis kafè o Zanti’y. lajan ek yo ka genyen  anlè travay  nèg yo mété an lestravay 

 

_ Monsieur de Chardonnay en quittant la région de l’Aquitaine pour   le Nouveau Monde, et, dans ces colonies , vous  vouliez revenir en arrière à une l’époque bannie du Moyen-âge , celle où  les terres de vos ancêtres contenaient les vilains et les serfs qui  mourraient de faim et de fièvres

 

_  Entre d’autre temps, monsieur Desmoulins, ceux sur lesquels vous voulez jeter l’opprobre, ont érigé  la  charte d’affranchissement des vilains et des serfs. Vous évoquez le commerce triangulaire mais  tout grand avocat et journaliste que vous êtes, vous  ignorez que c’est nous, gens du Nouveau Monde, qui enrichissons la France et qui nous fait vivre libre !

 

_ A quel prix, Monsieur de Chardonnay, à quel prix ? La liberté Monsieur de Chardonnay, c’est l’honneur , c’est la raison, c’est, l’égalité, c’est la justice !

 

Frédérik ki té vini asiz bo mwen :

_

_Maya, un jour, je serai un grand avocat et je saurais rendre raison à mon peuple face à tous ces bonimenteurs !

 

Lè lé moun pran anlè lé Lékoloni, mwen di ko mwen,  kou tala, yo ka brilé kaz-la . E sa mwen té katchilé, sé sa ki té ka rivé. Delunéville té lé aritokrat kon li menm,  sav,  ki pabo lé koloni i té an gro tchap , mé dan lenvitatiyon i fè , i pa pran tan gadé lé moun ki pou lestravay ek lé zot

 

 

Adan sé envité Mèt, té ni partizan lestravay san konté De chardonnonay Anrajé kon an dog, i pran dèyè lé jounalis, mé, adan tout boulézon’y, Mèt-nou ki té pami sé moun-lan, fè konpè’y  de Chardonnay an sign, lot la vini, Metnou di’y konsa

 

_ Eh, De Chardonnay, fini épi pawol-la, pa ataké musieu,  nou pa Matnik isiya . Mwen pa bouswen sé messieu koupé têt mwen !

 

_ Ki sa ? Mwen pa lé, ti badjolè  vini palé fo ba mwen, mwen ka fè’y pé bouch li

 

_ An abolisiyonnis ki la , i ké fann tchou’w ! 

 

Markiz, Madame de la Brunelière ki té ja wé léta alkolik de Lunéville

 

_ Cher Arnaud, cette soirée fut brillantissime, et nous vous remercions de nous avoir permis d’approcher de si près, ces îles qui je dois le dire me fait personnellement rêver. Pour l’heure, nous allons nous séparer, jusqu’à une autre soirée des lumières.

 

Lè Madanm palé, tout lé moun lévé pou yo té pati. Adan an ti moman, lotèl-la viré trouvé silens-li , de Lunéville  ki té pran sonmey adan an fotèy , lévé an swso. Mwen kité Frédérik asiz , ka réfléchi, mwen alé an chanm mwen.

 

_   Ils sont tous partis, Frédérik, vient me voir, Maya est-elle allée se coucher ?

 

- Oui, Monsieur, elle était fort lasse …

 

_ C’est une brave femme…

 

_ Une brave femme, certes… Le bonsoir, Maître…

 

_Demeure Frédéric …  Il n’est pas si tard… Pour une fois que nous pouvons converser en tête à tête. Assieds-toi donc…

_ Je préfère rester debout, Maître.

_  Sers-toi un peu de rhum millésimé. Sais-tu qu’il a plus d’âge que toi ?

_  Je ne bois jamais d’alcool, Maître !

 

 

 

_ Que tu es rigide ! Et pourquoi cela ?

_  J’ai toujours pensé que le rhum n’était rien d’autre que la sueur du nègre !

_  Encore un de tes aphorismes ! Je me flattais de penser que, ce soir au moins, tu serais content de moi !

_  Content, Maître ?

_  N’as-tu pas apprécié la façon dont nous avons berné le gros Chardonnay ? Cet imbécile m’agace depuis l’enfance…

_ Monsieur de Chardonnay m’indiffère, Maître, mais j’ai fort apprécié la lecture du texte de Monsieur de Voltaire !

_Frédéric, cesse donc de m’appeler Maître, ça m’agace !

_  Et comment donc puis-je vous nommer, Maître ?

_ Je t’ai déjà dit que  Monsieur, suffira amplement.

_ Va pour Monsieur.

_  Tu as une tendance naturelle à  l‘insolence, n’est-ce pas ?

_ Je ne sais de qui je la tiens, Monsieur. Je suis né de parents inconnus…

_  Allons, Frédéric… Tu ne me feras pas croire que Maya ne t’a jamais parlé de tes origines !

_ Elle m’en a parlé, en effet, mais j’ai tenté d’oublier ce qu’elle m’en avait dit ! Il n’y avait rien là de bien réjouissant…

-_Tu sais donc qui était ta mère ?

_ Je le sais… On l’appelait Reine… C’était une africaine… et une esclave.

_Une esclave, oui, mais d’une rayonnante beauté.

_  Une beauté qui fit son malheur.

_  Et Maya a-t-elle fait allusion à ton père ?

_ Elle a fait allusion à mon géniteur. Oui, Maître.

 

 

_ Je t’ai déjà dit de ne pas m’appeler Maître ! Et sers-moi à boire, Frédéric ! J’ai la gorge sèche ! T’a-t-elle révélé que c’était moi ?

_ Elle m’a dit que j’étais le produit d’un viol ! Seriez-vous un violeur, Monsieur de Lunéville ?

_  Prends garde, mon garçon ! Tu dépasses les bornes !...J’étais jeune, Frédéric… et j’étais fou d’amour.

_ Ce que vous ressentiez n’était pas de l’amour, Monsieur, c’était un coup de sang ! Le désir brutal d’un nanti !

_  Qu’en sais-tu ? Qu’en savent tous ceux qui m’ont si durement  jugé ? Sa mort m’a brisé le cœur !

_  C’est pourtant vous qui l’avez tuée ! Vous vous êtes servi de moi comme d’une arme pour la tuer !

_ C’est bien à elle que tu ressembles, Frédéric. Ton cœur est aussi dur que la pierre d’obsidienne.

_ Vous devriez savoir que la condition d’esclave n’est pas propice à adoucir les âmes…

_ Si Reine avait daigné m’accorder un regard, j’aurais peut-être tout quitté pour vivre avec elle. Nous aurions pu gagner les îles anglaises

_ Mais …Vous moquez-vous, Monsieur de Lunéville ? Vous auriez abandonné votre plantation, vos richesses et même votre famille ? Vous vous seriez expatrié, vous ? Pour une femme avec laquelle vous n’avez sans doute jamais échangé un mot ? Voilà bien la preuve qu’elle n’était pour vous qu’un corps sans âme !

_  Détrompe-toi, Frédéric. Je lui ai parlé…Une fois…

_  Une fois ?

_ La nuit de…ta conception…

_ La nuit de l’infamie ? Qui diable êtes-vous donc, Monsieur de Lunéville ?

_  Je ne suis pas un monstre mon petit, je ne suis qu’un homme… et ton père…

 

 

 

_Je ne sais trop ce que vous êtes en réalité, Monsieur de Lunéville, mais je puis vous affirmer que, pour moi, vous ne serez jamais un père ! Vous n’êtes que l’agresseur de ma mère !

 Apré discusiyon   tala, papa épi ish séparé. Delunéville rété i sèl dan gran sal-la , ronm-la ka fèy divagé

_ Frédérik, ne me laisse pas seul  !... Oh Reine… Reine, soleil sombre de ma jeunesse… Comment avouer à l’enfant qui est né de notre unique étreinte que je n’ai osé te violenter que parce que j’étais ivre… Ivre, non comme ce soir ou les vapeurs de l’alcool épaississent mes pensées et alourdissent  ma langue, mais d’une ivresse violente qui m’avait, corps et âme, envahie après avoir subi l’humiliation de ton crachat public !

Comment avouer à mon fils que je revis chaque nuit cette nuit où je fus brusquement pris de folie ?

_ Je veux te parler, Reine !

_ je n’ai rien à vous dire ! Vous êtes ivre et c’est l’alcool qui vous amène à moi

_Ivre de toi, qui m’a rendu fou ! Daigne au moins m’écouter !

_  Je suis obligée de vous écouter !  Ne suis-je pas dans les ténèbres à tout jamais?

_ Tu n’as jamais voulu être libre et installée dans une jolie case, avec un petit jardin…

_ et dans la jolie case, il y aurait une jolie chambre dont le lit vous serait ouvert…

_ Même morte, tu ne veux pas  m’ouvrir ton cœur ?

_Mon cœur ? Vous avez acheté mon corps par violence et vous osez espérer mon cœur dans la mort ?

_ Vous m’avez rendue esclave, mais même dans la mort vous ne ferez pas de moi, une esclave prostituée ! Vous m’avez volé à  mon village, à ma famille et le fier guerrier auquel je fus promise !

_ Tu me hais donc tant que cela ?

 

 _ Plus que cela, Monsieur de Lunéville ! Je vous méprise ! L’ivresse vous ferait-elle perdre la mémoire ? Vous et votre race maudite, vous m’avez arrachée aux miens, j’ai été brutalisée, privée de ma liberté, exportée, vendue, humiliée, affamée et vous osez me demander sans rougir ce que vous m’avez fait ? Vous êtes un homme indigne, Monsieur de Lunéville !

_ Retourne en enfer , sorcière d’Afrique !

 

Senkièm dékatman

 

Jou apré résepsion tala, mwen lévé, Frédérik té ja pati fè zafè’y, tout lotèl-la té vid, sé domestik-la té nétoyé tout sal, tout salon, latchuizin-la té ka kléré, mé mézon-an pa té ni pèsonn. Pa an déro,  plas-la, té vid osi. A moman tala, mwen ka tann yo ka frapé an lapot lantré-a. Mwen ka mandé :   

 

_ Qui est là ?

_ Ouvrez, s’il vous plait ! 

_  Qui êtes- vous ? Que voulez-vous ?

_ Je dois voir Monsieur de Lunéville ! Je suis son intendant !

_ Son intendant ?

_ Ah ça ! Souffrez-vous de surdité ? Je suis le responsable de sa propriété de Clamart !

_ De Clamart ? Je ne vous connais pas et Monsieur n’est pas là !

_  Vous êtes sans doute la servante qui vient des Colonies ? Ouvrez-donc, voyons ! Etes-vous dans l’intention de me laisser lanterner toute la sainte journée ? Je ne suis pas un gueux !    Je suis porteur d’un message urgent !

Lè moun-lan di mwen sa , mwen désann ouvè bay

_  Monsieur. Que puis-je pour vous ?

_ Mais vous êtes… Bon sang ! Qui diable es-tu ?

_ Je suis la gouvernante…

_ La gouvernante de qui ?

_  La gouvernante de Monsieur de Lunéville !Nous arrivons de la Martinique.

_ De la Martinique ? Tu es l’une des négresses esclaves ?

 

_ C’est ce qu’on dit…

 _ Jamais vu ça ! Une personne aussi noire que toi, c’est pas Dieu possible ! Comment se fait-il que tu parles français ?

_ J’ai appris le français à Saint Pierre !

_ Saint Pierre ? Connais pas !

_ Saint Pierre de la Martinique.

_ Saint Pierre de la Martinique. C’est un village ?

_  C’est la Capitale de l’île !

_ La Capitale ! Tiens donc… Puisque tu baragouines notre langue, tu pourras sans doute transmettre un message à ton maître…

_  Je le transmettrais, Monsieur.

_ Tu lui diras que, dans ses vergers et dans ses champs de Clamart, les fruits et légumes commencent à se faire rares. Quant aux volailles, on pourra bientôt les compter sur les doigts des deux mains… Nous ne tiendrons pas longtemps encore… D’autant plus que des bruits inquiétants circulent…

_Des bruits inquiétants ?

_ Eben oui !  On dit que le désastre est imminent… Dans les campagnes rôdent des individus louches, munis de gourdins, de haches et de teint presqu’aussi sombre que le tien… L’Enfer semble avoir ouvert ses portes !

_  Je ne manquerai pas de faire part à Monsieur de votre visite.

Lè nonm-lan pati , mwen glasé , a fos mwen té peu. Sé an baga’y  ki an ko mwen dépi mwen ka join sèl  ek an blan, la fréyè ka pran mwen . Boug la palé , mé mwen pa djè konprann tou sa i di mwen , mé lè’y  pati, Dero té ni chant révolusyonèw 

«  La boulangère a des écus

Qui ne lui coûtent guère… (Bis)

Elle en a, je les ai vus…

J’ai vu la boulangère aux écus…

 

En ti moman apré , mwen tann an laclé an lapot-la , sé té De Luneville èk Fréférik sé dé moun lan jis ka chanté

_ Toi Frédérik qui sait tout de cette révolution, dis moi l’origine de cette amusante chanson

_ C’est la Reine… Marie-Antoinette aurait fait, dit-on, une déclaration malheureuse : naïveté ou ironie, je ne sais… On lui prête, parlant du peuple qui criait sa faim et sa colère devant les grilles de son château, l’expression suivante : « S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche ! » C’est depuis que les harengères des faubourgs l’ont surnommée « la boulangère »…

_ La boulangère ? Excellent ! Tu entends ça, Maya ?

_  Maître, vous avez eu une visite… votre Intendant… Votre Intendant de…Clamart, je crois ! Quel homme effrayant !

_ J’espère qu’il ne t’a pas brutalisée, Maya ?

_  Non pas ! C’est son regard qui m’a fait peur. J’ai déjà croisé ce regard-là : C’était sur le navire négrier qui m’emportait vers la terre de Martinique…

_ Voyons, Maya, ce gaillard est certes un peu frustre, mais ce n’est tout de même pas un coupe-jarret ! Que voulait-il ?

_ Il voulait vous prévenir … Il dit que la pénurie guette ! Qu’allons-nous devenir, mon Dieu ! Nous allons tous mourir de faim !

_ Ma bonne Maya, ne te désespère pas avant l’heure. Nous disposons encore de quelques réserves et nous sommes loin de faire partie des plus démunis ! Sais-tu qu’il se passe à Paris, en ce moment, des événements  beaucoup plus extraordinaires ! L’Assemblée Nationale est sans dessus dessous et manifeste sa défiance tandis que le Roi…

_ Le Roi s’obstine, poussé par l’Autrichienne…

_  L’Autrichienne ? Frédéric ….Voilà un surnom infiniment moins débonnaire que le premier, mon garçon et qui fleure l’irrespect… Partagerais-tu l’acrimonie des petites gens de Paris ?

 

 

_ Monsieur, c’est vous qui m’avez amené jusqu’ici et je vous en remercie. S’agissant de la reine , je partage la colère de ces miséreux . Si je ne fais pas partie des parisiens, je fais certes partie des petites gens et ne saurai rester insensible à leurs inquiétudes… Ce sont les miennes !

_ Mon garçon , je puis bien te l’avouer , je ne sais trop comment me situer, en cette étrange période… Lorsque le peuple  et les Cercles s’agitent, on peut tout craindre…

-   Monsieur …ou tout espérer !

 

Sizièm dékatman

 

juiyé 1789 vini rivé , a  moman tala  Paris, té dan an sèl mouvman. Lasamblé désidé yo ka préparé an Konstitusyon , bon  pawol té ja tonbé !

_ Allez dire à ceux qui vous envoient que nous nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes.  Lannuit brigan té ka menasé lé pli pov , Yo té simen brui komkwa aristokrat té lé afamé lé parizien .. Paris , lé moun pa ka djè tann nouvel wa-a , le yo fini paw fouté Neker  déro, pèp-la lévé mové  . Yo téka  krazé tout koté, yo ka sakajé magazen , yo ka piyé kaz lé rich. De Neuville, trouvé dé boug ki ka véyé lotel-la Mwen koumansé pè. Frédérik  ki té soti lavil  rivé an jou an midi

_ Maya !

_ Eti ?… Je suis là !

_  Maya, qu’as-tu fait des cocardes tricolores que j’ai rapportées hier soir des Tuileries ?

_ Mwen fè sa’w té mandé mwen , mwen koud kokawd-la anlè an chapo ou ni la …

_  Merci, douce Maya ! Ce soir plus que jamais, il faudra arborer fièrement les couleurs de la Révolution ! L’Assemblée, qui semble tout autant craindre le bas-peuple que le pouvoir royal a décidé d’illuminer les moindres recoins de la Capitale, sans doute pour que coupe-jarrets, traînes savates, Sans - culottes, abolitionnistes et jacobins de tous poils puissent s’afficher à la pleine lumière… La lumière ! Enfin de la lumière ! Cette nuit, à Paris, tous les chats ne seront pas gris!

_ Mi chapo Mèt, mwen koud an kokard an lè’y

_ … Mais, Maya,  je ne t’ai jamais demandé cela !

_ Mwen pa té konpran, mwen ka tiré’y  

 

 

_ Me voici, Maya ,  Laisse donc cette cocarde où elle est!

_  Vous n’y pensez pas, Monsieur ! Si certains de vos vieux amis vous rencontrent…

_  Je ne crois pas que, par les jours qui courent, mes anciens amis hantent comme moi, les rues parisiennes…

_  Monsieur Bernardin de Saint Pierre est sans aucun doute, pour les démunis, un excellent avocat  et il est vrai que certains  de vos nouveaux amis sont désormais anti-esclavagistes 

_ Frédérik mon enfant , tu sais très bien que nous autres, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. La chambre d’Agriculture a soigneusement sélectionné, pour constituer  son élite, ses membres les plus ultras ! Ceux qui se plaignent de l’abondance des nègres…

_ Ce sont bien, il me semble,  à ces mêmes nègres qu’ils ont offert le voyage jusqu’à la Martinique…

_ Abandonne ce ton persifleur, Frédérik. Ce n’est bien entendu pas du nombre de coupeurs de cannes à sucre qu’ils se plaignent, mais de ceux qu’ils nomment les «nègres à la journée » !

_  Je ne connaissais jusqu’ici que les « nègres à talent ». Qu’est-ce que c’est que ces nouveaux nègres-là ?

_  Les nègres à talent, tu le sais parfaitement, sont pourvus de métiers. Ils travaillent à l’habitation ou sont loués à l’extérieur. Tandis que les nègres à la journée sont des colporteurs qui se déplacent dans les campagnes avec un billet d’autorisation de leur maître. Le petit salaire qu’ils touchent et leur vie plus libre donne un esprit frondeur qui inquiète aussi bien les autorités que les « habitants ». On leur reproche de donner le mauvais exemple et de prôner le marronnage des coupeurs de canne.

_ Monsieur , vous voudrez bien me faire grâce de ne pas insulter mon intelligence …. Etrange île que celle où une poignée d’esclaves vagabonds fait trembler l’oligarchie !

 

 

_ Oublie ton île Frédéric et revenons à Paris… Quel dommage, mon cher, que nous n’ayons pu assister à la séance d’ouverture des Etats Généraux ! Monsieur de Necker n’y a pas été de main morte. Ecoute ce que je lis dans « les Annales des Assemblées ». (Il feuillette un journal) : C’est Necker qui parle :

« Un jour viendra peut-être, Messieurs où jetterez un regard de compassion sur ce malheureux peuple dont on a fait tranquillement un barbare objet de trafic ; sur ces hommes semblables à nous par la pensée et surtout par la triste faculté de souffrir ;  sur ces hommes que, sans pitié pour leurs douloureuses plaintes, nous entassons au fond d’un vaisseau pour aller ensuite à pleines voiles les présenter aux chaînes qui les attendent… malheur et honte à la Nation française ! »…

Eh bien, que dis-tu de cela, Frédéric ? On dirait bien que tous les hommes blancs ne sont pas des bourreaux !

_ Je vous l’accorde bien volontiers, Monsieur. Mais puisque vous me demandez mon avis, je vous avoue que nous autres, esclaves, avons moins besoin de compassion que de justice…

_  Ce que tu peux être grincheux, mon cher ! Même Necker n’a pas grâce à tes yeux !

_Détrompez-vous, je respecte fort Monsieur de Necker, qui me semble être homme de bien, mais je reste persuadé que le sort de ceux qu’on priva de liberté dépend plus des armes que des larmes…

_ Tu souhaites donc la vengeance, même si elle entraîne un fleuve de sang ?

_ Je n’ai eu à faire choix ni des larmes ni des armes. On m’a imposé les premières et on m’a interdit les secondes ! Je puis cependant m’enorgueillir de n’avoir jamais ni humilié  ni frappé personne…

_ Maya !

_ Me voici, Monsieur !

_ Maya, ai-je jamais levé la main sur ton protégé Frédéric, ici présent ?

_ Jamais, Maître.

 

 

_ Ai-je jamais levé la main sur toi, Maya ?

_  Certes non, Maître ! Pourquoi me demander cela ?

_ Parce que Frédéric s’obstine à me placer dans le camp des brutes !

_ Ma mère, elle, savait dans quel camp ranger Monsieur de Lunéville !

_ Frédérik , Prends garde ! tu abuses de ma mansuétude et si je ne me retenais…

_  Que feriez-vous donc, Monsieur de Lunéville, si vous ne vous reteniez point ?

_  J’ai tout essayé pour ne rapprocher de toi, mon garçon. J’ai ouvert mon esprit à de nouvelles idées… j’ai renié les préjugés de ma classe. J’ai abandonné ma famille et le charme de ma vie à l’habitation. Et voilà que moi, Arnaud de Lunéville, fils d’Eulme et de Blanche de Lunéville, grands békés de la Martinique, je foule à pied les ruelles de Paris, cocarde au chapeau en criant « A bas l’Autrichienne ! » Que te faut-il encore ? Que je me traîne à tes pieds ?

_ Je n’en demande pas tant, Monsieur de Lunéville.

_  Tu sais bien que je ne peux  pas redonner vie à ta mère, bien que ce soit l’un de mes plus ardents regrets !

_  Ne parlez pas de ma mère, Monsieur de Lunéville ! Je vous interdis de parler de ma mère

_  Te viendrais-t-il à l’idée de lever la main sur moi ?

_  Moi ? Lever la main sur mon maître, Vous n’y pensez pas ?

_ Je ne supporte plus ton éternelle acrimonie. Que te faut-il, nom de Dieu ?

_ Mèt sé mwen ka palé ba’w , Mèt , pa modi Mondié  !

_ Mais ma bonne Maya  que ce bougre-là ferait damner un saint ! Frédéric, que te faut-il pour cesser de me torturer ?

_  Ce qu’il me faut ? Ce qu’il me faut, Maître !  Il me faut la fin de l’esclavage ! Vous entendez : l’abolition de l’esclavage ! Ma réponse vous suffit-elle ?

_ Asé lévé lavoi ti bolonm , dépi nou rivé isiya , yo pa ka konsidéré nou an esklav !

 

 

_ C’est pourtant ce que nous sommes, Maya. Des esclaves ! Des esclaves et rien d’autre ! Monsieur,  aujourd’hui, vous n’êtes plus un béké fouetteur mais vous l’avez été, comme votre père et comme votre grand-père !

_  Devrais-je porter toute ma vie le poids du passé ?

_ Je le porte bien, moi ! Puisque vous faites référence à l’histoire, permettez-moi de vous faire lecture d’un texte historique et pourtant encore récent : Il date d’un peu moins de cent ans et est signé de la main de Louis XIV, Roi des français…Que faites-vous donc du Code Noir ?  Vous vous demandiez tout à l’heure ce que je voulais, Monsieur de Lunéville ? Je veux oublier cette liste infamante !

O swè ta-la , Mèt-nou fèmen ko-y an chanm li ek an boutey ronm, misié Frédérik foutél’ kan pa an déro . San di an mo, i mété  chapo anlè tèt li ek i pati

Mwen rété mwen yonn ,  lé mwen alé gadé pa finèt, lannuit-la té anvahi tout  plas-la . Mwen rété stupéfèt lè mwen dékouvè déro.           Anlè shak finèt,  té ni an limiyè. Yo tout té ka kléré,  ou sé di bèt à fé,  lakaz nou , lè yo ka volé an mitan nwèsé  lakanpa’gn. Ou pa sé di, nou té Paris . Sa mwen té pran pou bèt a fé , sété  ti flanbo ek lanp. Sété limiyè, limiyè la liberté .

 

Setièm dékatman

                                          

Mwen fè tou sa mwen té peu pou an rékonsiliasyion  mé , dépi règleman de kont Frédérik èk Mèt , lé dé moun pa té ka palé yon ba lot.

Yo té ka évité joinn , Frédérik té ka pati , lè papa’y té ka rantré. Mwen té désolé pas dapré mwen,  ish pa sa viv san paran yo.

Paris té ka grondé tout lè.  Délè,  pa téni brui, dot moman plas-la,  té ka anni ranpli èk révolusiyonè’w . O lwen , ou té peu tann  son kanon san ses .

Mwen ka sonjé Frédérik té ja  palé ba mwen

_ Maya , écoute moi, ils vont s’en prendre aux aristocrates et ils vont monter jusqu’à la Bastille.

_ Sa ki la Bastille ?

_ Une vieille prison, elle a été construite sous Charles VI . Elle n’était  plus guère utilisée mais elle demeure , pour le peuple de Paris qui la hait, le symbole de l’arbitraire du pouvoir royal. Les révolutionnaires ont déjà commencé par  pillé l’Arsenal . C’est pour aujourd’hui, Maya, je te dis  c’est pour aujourd’hui !

Jou tala , de Lunéville té fini pati, é sans i té sav, Frédérik pati dèyè’y .   Lè mwen gadé pa finèt gran salon-an , mwen wè sé dé moun lan ka pati  , yonn a gosh , lot a dwèt , tchè mwen fè mwen mal,   malgré tou , yo pati ensanm . O lwen,  an foul moun té ka kriyé :  

_ A l’Arsenal ! A la Bastille

Mwen pasé tout la jounen-an, mwen yonn an lotel-la , entchèt , ka mandé ko mwen sa ki ké rivé jodi tala .  

Pa kot nèvèdswè, Frédérik rivé. I travèsé gran sal-la konsidiré an moun ki pèd la pawol,  tout ko’y té ni la pousiyè, i té ka santi , an chimiz i té ni té ranpli épi san , mé i pa té blésé.  I rété an bon moman asis anlè an fotèy , mwen alé chaché dlo . Sé a moman tala i palé ba mwen , i tè kon an moun fou, a mizi i ka palé, i ka pléré

 

 

 

_ Un soleil brûlant fit son apparition au moment même où la Garde Nationale reçut l’ordre de marcher sur l’Hôtel  des Invalides. A l’étonnement général, la garnison ne tira pas un seul coup de feu lorsque les émeutiers, pour la plupart sommairement armés de pelles, de pioches et de fourches, prirent d’assaut l’Arsenal, enfoncèrent le portail et se répandirent dans les couloirs du bâtiment.

Alors, la foule des Sans-Culottes  se mit en marche comme un  seul homme…   Au milieu de la foule grondante, un homme se serra contre moi, j’aperçus alors , Monsieur de Lunéville, notre maitre. Serrés l’un contre l’autre, nous  avancions tous vers la sinistre forteresse, cernés par les tirs nourris des fusils des contre émeutiers…

Un immense hurlement s’exhala de toutes les poitrines lorsque le magasin d’armes fut enfin découvert, investi et pillé.

Une déflagration plus proche des autres me fit me retourner        …

_  Frédéric, je crois bien qu’il nous faut rentrer !

_ C’est à vous de rentrer, Monsieur ! Votre place n’est pas là !

Des corps inanimés d’hommes et de femmes jonchaient le sol. Monsieur de Lunéville fut atteint au flanc droit. La douleur ne tarda pas à le submerger car ses jambes se dérobaient sous lui et il s’agrippait à moi.  J’étais pétrifié par la peur Maya, notre maitre était dans mes bras, chancelant…

_  A cet instant précis , notre maître m’a dit dans un souffle

_ Frédéric, écoute-moi bien, car je sens que mes forces m’abandonnent… Tu dois savoir que j’ai signé hier votre lettre d’affranchissement, à Maya et à toi-même. De toute façon, les peuples et l’histoire ont fait leur choix : l’esclavage sera bientôt aboli, en France comme dans les îles et tu es désormais libre de vivre selon ton bon plaisir… J’ai remis à Maya les clefs d’une cassette qui contient de quoi assurer votre avenir à tous deux…

_ L’angoisse rongeait ma gorge mais je ne pus rien dire  d’autre que , Monsieur, est-ce la proximité de la mort qui vous pousse à me révéler ceci,?

_  Je te demande pardon, mon fils… A toi et aux tiens… Pardon pour moi et pour tous les miens…

 

 

 

_  Nous fumes, brusquement emporté par une violente poussée de la houle humaine qui s’avançait inexorablement,  je n’eus  ni le temps de retenir notre maître, ni même celui de le voir s’effondrer, mortellement atteint… Les émeutiers se déployèrent comme un vol d’ibis rouges affamés au-dessus de l’embouchure du grand Fleuve… Une heure après l’attaque du pont-levis, soldats et assaillants étaient également couverts de sang, car, désormais, le peuple n’était plus seulement désespéré : il était armé ! Depuis les tours, canons et fusils mitraillaient au hasard et la foule reculait en grondant, laissant derrière elle des cadavres piétinés que nul ne ramassait car on emportait plus que les blessés à l’abri des maisons. L’odeur de la poudre devint suffocante. La multitude déferla sur les quais du Pont Neuf et on pu assister à une scène inouïe : la Garde Nationale, hagarde, fit volte-face et braqua ses fusils contre les défenseurs. Chacun attendait avec angoisse l’explosion de la salve meurtrière lorsque, sans qu’on ait pu s’y attendre, un énorme cri déferla sur le moutonnement de la foule :

« La Bastille s’est rendue ! » « La Bastille est prise ! » « La Bastille est tombée ! ».

Le Gouverneur, honteux de sa défaite, tenta de se donner la mort mais n’en eût pas le temps. Des centaines de bras se saisirent de sa personne pour l’emmener à l’Hôtel de Ville et il fut fait prisonnier au milieu des vociférations, mais seule sa tête sanglante parvint au terme du périple, après avoir longtemps parcouru les rues fiévreuses de la Capitale, plantée au bout d’une pique !Le soleil se couchait tandis que la Bastille se transformait peu à peu en un amas de ruines…

Au loin, se  mêlant aux dernières et sporadiques fusillades, on pouvait entendre les premières mesures d’un chant révolutionnaire. Le peuple de Paris dansait sur ses pavés reconquis :

 

                      Dansons la Carmagnole

                      VIve le sang, vive le son

                      Dansons la Carmagnole

                      Vive le son du Canon…

 

 

 

 

Bruskeman Frédérik arété palé, ziyé femen , lapè anparé’y di mwen .  Mwen kouri an latuizin-lan , man trapé an basinn dlo ek an sewvièt,  man désabiyé ish mwen , mwen benyen’y  ek mwen rivé poté’y an chanm-lan épi mwen koushé’y an kaban-li . A moman tala i rivini à li

 _ Maya, ne me quitte pas et berce moi, comme lorsque j’étais enfant. Tu dois savoir que moi, Frédéric, esclave de la Martinique, j’ai couru le Vidé de la Révolution ! Je m’appartiens désormais… et je me donne le nom de Frédéric Bastille ! Et toi aussi, Maya, chère, tu t’appartiens car l’homme ne saurait appartenir à l’homme… Dès que j’aurai terminé mes études, nous rentrerons tous deux en Martinique. Je serai l’avocat des démunis et nous serons libres. Tu entends, Maya ? Libres !

Sé à moman tala , mwen pozé’y la kèksyion :

_  Frédéric, ish mwen éti papa,w , sa ki rivé’y ?

I gadé mwen ziyé plen dlo, i di mwen

_ Monsieur de Lunéville est mort pour sa patrie…

 

FIN

 

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.