Accueil

Kannaval Matinik ka mété sé "Jilé jòn" la adjendjen

Kannaval Matinik ka mété sé "Jilé jòn" la adjendjen

   Nwel ek Joudlan poko bout ki moun Matinik za batjé adan kannaval. Sé kon sa péyi-a vini dépi yonndé lanné : an banboch ki ka woulé san rété ek san-manman tout londjè lanné-a. Pétet sé an manniè bliyé léta péyi-a ki an chinpontong épi klowdékòn, wawet, koripsion (CEREGMIA), ladwog, jenn nonm ka sazinen dot ek soutou chonmaj.

    Wi, péyi-a an chinpontong ki nou lé ki nou pa lé !

   Sa pa lé di ki an tjou-patat pa ka fet ek ki sé politisien-an sé an bann initil ek kabrit zié-loli. Okontrè, ni anchay bagay ka fet oben ka maché nawflaw : TCSP-a obidjoul, rikonstriksion Lisé Chelchè van-dan-vwel, kafé ek kako ka viré pwan balan, transpò pa lanmè ka dévlopé kisasayésa..., men sa pa sifizan pou démaré krab-la.

     Wi, krab-la maré !

   Sé dayè poutji moun Matinik, travayè matinitjé, pa batjé adan larel sé "Jilé jòn" fwansé a. Aloski an mwa févriyé 2009, apré la Gwadloup, yo té mété an papa lagrev atè ki diré pasé yon mwa, kou-tala, sé latélé yo ka gadé la Fwans ka pri difé chak sanmdi. Konsidiré la Fwans té an péyi ki sitelman lwen ki sa ki ka pasé la pa ka entérésé moun Matinik an pies kalté manniè. Men la Fwans pa l'Ostrali ek Matinik, ki i lé ki i pa lé, ka dépann di la Fwans. Si  zot wè difé-a mofwazé adan an révolision, sa pé pa pa ni konsékans asou Matinik.

    Annatandan, sé adan vidé kannaval Matinitjé ka soutienn sé "Jilé jòn" la...

Pages