Accueil

Kon sa yé a, pa vini pléré apré !

Kon sa yé a, pa vini pléré apré !

   Dépi jou oswè primié lawonn (tour/round) éleksion pou vini met-a-manyok (président) la Fwans, ni yonndé moun, davwè (parce que/because) yo égri kon égri fet pis MELENCHON pa rivé kalifié kò'y, ki ka di kon sa ki MACRON ek LEPEN sé menm bet-menm pwel. MELENCHON li-menm, apré i rété djol-li fèmen pannan konmen tan, mandé moun-li "pa voté ba Front National". Sé tou sa misié touvé pou i di !!! Sé moun-tala ka rifizé rikonnet ki menmsi MACRON sé an isalop kapitalis, nou pé pa konfonn li an pies kalté manniè épi an rasis ek fachis kon LEPEN. Sé konsidiré an tan dézienm ladjè toutwonlatè-a (mondial/world) yo té ké di ki CHURCHILL épi HITLER sé menm bet-menm pwel.

   MACRON sé an isalop kapitalis, sa vré, men i ja janmen di fok fouté Neg épi Arab déwò. I pa janmen di i kay sispann alokasion familial ba moun-andéwò (étranger/foreigner). I pa janmen di i kay siprimen lwa-a ki ka pèmet fanm avòté. I pa janmwen di i kay fouté an razié lwa-a ki ka pèmet makoumè mayé a. I pa janmen di i kay viré-ouvè lajol-bagna (bagne/jail) Guiyàn la pou sa mété sé islamis-la andidan'y kon DUPONT-AIGNAN ki pou vini primié minis-li fini déklaré kisasayésa...(etc.)

   Moun Matinik ki kay abstienn kò-zot adan dézienm lawonn éleksion-an, pa vini plenn kò-zot, pa vini pléré apré lè zot wè LEPEN ké koumansé pwan séraj-zot ! Lè lapolis ké fann tjou fanmi-zot ka viv an Fwans, pa vini pléré ! Zot rété lakay-zot olié zot ay voté, zot té simié (préférer/to prefer) abstienn  kò-zot, enben, asimen reskonsabilité-zot ! Zot za konnet lanmanniè chigna(pleurnichard/whining) zot...