Accueil

Mémwè Jean Bernabé

Georges-Henri Léotin
Mémwè Jean Bernabé

   12 avril 2018 : sa ka fè an lanné Jean Bernabé pati. Sé lokazion chonjé sa i pòté ban ou, épi katjilé ki manniè fè sé grenn lan i simen an, lévé.

   Liannaj pou Lanng Kréyol Matnik (LLKM) sé an krey asosiasion : manmay ka fè kréyol lékol, matjè kréyol, manmay ka fè formasion, moun bèlè…Sa ki ka lianné tout sé dives manmay tala, sé lanng kréyol la, sé vléyans fè lanng tala viv akoté fransé a.

   Sé apré sélébrasion 28 Oktob 2016, sé diféran manmay la mété doubout liannaj la, épi sa ka fè oliwon 2 zan yo ka jwenn pou katjilé (sa nésésè !) épi pou wè ki model djoubak falé sé mété atè ansanm-ansanm.

   Sèbi Jean Bernabé pé kléré nou.

   Bernabé, sé té an moun ki té ka  lianné wouchach sérié épi travay politik. Politik : pa épi lidé chaché pos, chaché tot, men travay pou sé moun an bien épi kòyo, bien épi lanng yo.

   Bernabé travay pou lianné sé diféran péyi kréyolopal la, ki sé kon an menm gran fanmi. I té ka wè an kréyol sé pé pòté ba an lot, anivo bwet-mo : bokantaj ka fè’w vini pli rich.

   Lespri Bernabé, sé té toujou katjilé, kabéché, pou nou ni an kréyol obidjoul. I té ka chaché méyè manniè pou ékri’y, manniè pou palé’y ki pa kréyol tjòlòlò.

   Épi i té lé grandi bwet-mo lanng lan ! Ni an «  mini-brètanmo kréyol fondal andidan « Ranboulzay 2 » (paj 90/201). Toujou adan menm liv la, nou ka jwenn an ti dikchonnè fransé-kréyol, kon lot lantré kay la (paj 203/302).

   Falé nou tout la, espésialman metlékol ka fè kréyol, étidian,  matjè, jounalis, animatè radio, tousakonsa, falé nou sé ni liv tala toulonng anba lanmen nou, pou pran adan épi pou rivé pòté pa  nou tou, adan menm larel la : travay pou an kréyol fondal. 

   Jean Bernabé wouvè anpil tras. Salié mémwè’y, sé vansé asou sé chimen tala, adan menm lespri a.

          Pou « Liannaj pou Lanng Kréyol Matnik », Georges-Henri Léotin (KM2)

Pages