Accueil

O MAREN

par Leandre Litampha
O MAREN

Grenn-nou ja a léto, yo lé séwé léto-a.

Nou ja ni pwazon polisyon tout kalté an péyi-a. Bè-a épi marina-a, môn la Popot-la épi  golf Granfon-an pé sèvi baz lawmé épi résèz bwè-manjé ba fos kolonial-a pou tjwé nèg péyi-a.

Zafè lotel épi golf-la anba prétèks touris-la sé an pwojè pou tjwé nou isi-a.

L.

   

Image: 

Pages