Accueil

Rad Kabann an ti kozé

Serge KECLARD
Rad Kabann an ti kozé

  Man alé wè, l'Atriom, adan sal André Arsenec-la, espozision-lapenti Alain Aumis, yo kriyé «Rad Kabann». Primié bagay ki soukwé-mwen, sé sé mèsè-bidim tablo-a andéwò é andidan sal-espozision-an. Épi, dézièm-lan, sé sé koulè-a : wouj ek nwè, é an-final-di-kont, sé labelté travay nonm-lan, ki fè tèt-mwen ek tjè-mwen vwayajé toupatou san kité isi-a.

  Avan rantré andidan sal-la, ou ka bité, adwèt, anlè an tablo wouj, migannen épi nwè. Sé té akondi an bonvini oben an pengad : «Rouge», 2019, mixed media, 200×200 cm. Pres an mitan'y, an karé chiktay-rad tout-koulè (wouj, blan, jòn, jòn-abriko, doré, nwè...), tout kanman (koton, dantel, len), anba'y, agoch, an ti-zizinng-twèl, wouj-blan-woz, ka sanm i chapé oben i ka éséyé bòdé. Es sé an mannié pou pent-lan di nou, mémwè-nou sé, silon, koud, dékoud é viré koud vié-rad-lavi-nou ?

  Lè ou rantré, ou ni anfas-ou, an gran-tablo nwè. Fok bien gadé'y, pou wè wouj, violet, blan ka fè tilili anba sé grafiyen-an :«Caresse du volcan», 2018, mixed media, 146×180 cm. Si ou kouté kò-w, (men, pa kouté-lidé'y !) ou ka'y lé menyen bel-drapé-nwè-a ka zouzounkléré anlè tout lonjè tablo-a é owa'y, akondi boutjé flè, renyon wouj, blan, dantel doré. Es sé fanm é nonm ka bokanté anlè an kabann-lanmou ? Sé koumansé ou koumansé ponmlen douvan sa ka poté rad-kabann anlè, ka gloriyé'y : bel tablo, blan, jòn, mawon, wouj, blè,  sa yo ka kriyé nan fransé, «installation», ti-zagré, é kisasayésa.

  Alain Aumis - anba larel Patricia Donatien, an gran pent matinitjèz, ki réglé bel mizik lespri'y la, kon sa ka ékri-a  - ka fè nou désann an fondok sa nou yé poutoulbon :

-  Yich an péyi ki lévé anlè rad-kabann, « vié-lenj ou pa lé, pas i tro piti, tro étwèt, plen tou, i pa lanmod ankò, ou ka rouvè-yo yonn-anlè-lot anlè tout kabann-lan, ant sé planch-la épi matla-a, akondi vié-lapo ka pliché, menm si sé vié bagay-antan-lontan, ou pa fouti ladjé-yo[1]

- Yich an péyi ki ni mémwè, - délè telman lou, i ka pété tèt dé ou twa - pas tan fè tan, tan kité tan, men, ki pa lé rété chimérik. Okontrè, sé adan sa ki pasé, i ka trapé lafos pòté labelté, gadé dimen, an mitan zié.

  Sel ti-soté ou pé ni, sé adan plodari-a pou prézanté espozision-an. Kréyol-la disparèt pran'y toubonnman. Sa vré, i ka ba espozision-an, an joy-bel-non, «Rad Kabann», i ka ba'y an larel-zéwo-fot, yonn-dé tit matjé anba sé tablo-a, men, i ka tiré pié'y, lamenm, adan sé teks Patricia Donatien-an, ki sé dé bel pasaj, fok li-yo ! Si i té ni dé teks, yonn nan kréyol, lot-la nan fransé, sa té ké ba espozision Aumis-la yan modèl kanman !

Nanpech, épi, «Rad Kabann», Alain Aumis ka obidjoul péyi-a, menm !                                                                                               

 

 

                                                                           Serghe Kéclard, jiyé 2019
[1] Transbòdaj nan kréyol teks fransé Patricia Donatien-a (transposition en créole du texte français de Patricia Donatien)