Accueil

Tou dé Yòl 2019 rivé « Lonè épi respé ba lé-zansien »

Tou dé Yòl 2019 rivé « Lonè épi respé ba lé-zansien »

Yè-o-swè, tout yolè matinik té sanblé l’Arobase pou tann Alain Richard, prézidan tou-nèf Fédérasion Yòl Wonn Matinik palé ba yo asou sa ki ké fèt pandan lasimenn yol-la ka vini-an.

Avansa, boul moun-lan ki té la-a kouté misié di-yo koumanniè yo trouvé sitiyasion Fédérasion-an kouchal ek an ki léta li épi létjip-li a yo jonn léfinans. I di yo an ki jan yo lévé-tet ek alé wè tout sé mè-a, tout sé partènè-a pou mété tou-tala létjè.

Polo, animatè nou-an, pran’y an kréyol toupannan i palé é sa sé an bon bagay pou toujou mété lang-nou an douvan.

Chak yòl té riprézanté épi mayo yo. Téni yonn-dé patron kontel Diany Rémi, Steve Jacka, Loic Mas, Christophe Dédé… Georges Brival, papa tou-la, Athon Mas, Alex Rosette, Patrick Lamon, Louis Boutrin, boug laCTM-lan, té la tou.