Accueil

YO DEKOUVE AN NOUVO MODEL LENFOSIT

YO DEKOUVE AN NOUVO MODEL LENFOSIT

   Ni sa ki ka ped tan-yo ka pléré "Blan rasis...Blan sisi, Blan sila" épi ni sa ki sanfoutépamal di sa Blan ka pansé ek ki ka travay red-mato.

 Sé kon sa an étjip wouchachè Linivèsité John Hopkins, atè lé Zéta-Zini, fini dékouvè an nouvo model "lenfosit" ki ké pèmet konpwann ek swen an manniè pli obidjoul moun ki ni diabet 1. Sa yo dékouvè-a sitelman fò ki tout espésialis déklaré konmkwa sa ka chouboulé domèn-yo ki yo ka kriyé "iminoloji".
   Lè ou ka fè tan jété an zié asou krey wouchach la, ou ka konstaté ki metamanyok-li sé Pwofésè AHMAD (tala ki primié-douvan asou foto-a) ki sé an moun Pakistan ek kolaboratè'y sé 2 Neg-méritjen, an Zendien épi an madanm l'Iran. Pa ni yon sel Blan-méritjen ni yon sel Ewopéyen adan'y !!!
   Olié Neg épi Arab pasé tan-yo ka badjolé ek défini kò-yo pa rapò a Blan, mi an lekzanp yo sé pé pwan pou sòti adan kalté bankoulélé-a éti yo adan'y lan dépi sitelman tan ! Yo tout la lé vini foutbalè/baskétè oben chantè/mizisien, mé pa ni ayen ki sa adan lavi ek soutou, sé pa ni espow ni lanmizik ki ké fè Blan-an rété an koté. 
   Sa ki ka fè'y rété an koté, sé lè ou ka rivé démontré ki ou mapipi pasé'y adan Lasians ek Teknoloji...

Pages