Accueil

YO PA ENVANTE AYEN : DUVALIER TE ZA FE'Y AVAN YO

YO PA ENVANTE AYEN : DUVALIER TE ZA FE'Y AVAN YO

   Sé nwaris-la ki ka fè anchay tanbi Matinik la dépi yonn dé tan konpwann yo envanté an bagay.

  Mé sa yo ka rakonté a, ni an moun ki non selman za di'y, mé za mété'y an pratik : François DUVALIER ki té metamanyok Ayiti pannan etsétéra lanné nan siek pasé a. Misié té détounen La-Négritid (menm manniè "TOUS CREOLES" détounen La-Kréyolité) ek i té fè tonton-makout li fann fwa tout Milat ek tout moun ki té lapo klè (an kréyol ayisien yo ka di moun ki "wouj").
    Ba DUVALIER, sé sé moun-tala tousel ki té reskonsab léta péyi-a ek falé té fè yo pwan lavol. Sé kon sa adan an vil Ayiti yo ka kriyé Jérémi, i té voyé sé makout-li a, nan lanné 1964, tjwé pliziè santenn moun adan twa jou selman. Ni 2 fanmi milat ki pwan plis fè adan salopté-tala : fanmi DROUIN ek fanmi SANSARIQ. Men abo i té établi an pouvwè nwaris, sa pa érisi vréyé Ayiti pli douvan. Okontrè, péyi-a tjilé jiktan i tonbé adan an kalté lanmizè éti i pa janmen sòti andidan'y jik jòdi-jou.
   Sa ki pli komik la sé ki i mayé gason'y, Jean-Claude, épi an madanm divòsé ki sé an...Milatres. Fi yonn di sé pli gwo ek pli rich fanmi péyi a : lé BENETT. Kidonk, atè Matnik, toulitan nou anba pouvwè la Fwans, sé ayen ki japé sé nwaris-la pé japé, men jou lendépandans Matinik rivé, fok pa yo konpwann yo ké pé mété doubout pies kalté model sistenm nwaris an péyi-a.
   Ki yo ki sé Bétjé-a, nou ké mété yo o pa, nou ké mété yo dwet-pitjet, landimen bonmaten menm lendépandans !...