Accueil

ZOT, ANTIYE, KONPWANN SE ZOT SEL KI NI MADANM CHABIN ?

ZOT, ANTIYE, KONPWANN SE ZOT SEL KI NI MADANM CHABIN ?

   Milat ek Chaben paret atè l'Afrik avan lé Zantiy, bagay laplipa moun pa sav.

 Poutji ? Sé davwè lè sé kolon blan an té ka débatjé, primié bagay yo té ka fè apré 1 mwa bato san madanm, sé té jété kò-yo asou primié fanm afrijen yo té jwenn. Oben yo té ka ba sé fanm-tala lajan, oben yo té ka anviolé yo. Délè, mé sé bagay ki té ra kon zé kochon, an maren oben an solda blan té ka vini enmen an Nègres.
 Kifè yich té ka net ek sé yich-tala té timanmay migannen, mélanjé, ekzaktiman kon sa fet lontan apré lakay-nou, atè lé Zantiy. Sé pou sa Milat ek Chaben sé dabò-pou-yonn adan sé péyi l'Afrik la éti yo wè you. Sé pa lakay-nou !!!
 Anni gadé madanm met-a-manyok péyi Kaméwoun ek zot ké konpwann. Sé Chantal BIYA ki non'y ek mari'y sé Paul BIYA. Misié ni 83 lanné anlè tet-li ek madanm chabin-li a ni 50 lanné selman. Sa ka fè 38 lanné P. BIYA ka mennen péyi'y pis sé nan lanné 1982 i vini éli.
 Anlo moun ka krititjé'y ek ka di i diktatè, men pa djè ni moun ka rété katjilé asou laj-li davwè an Afrik, pli ou granmoun, pli ou sipozé ni sajes ek pli yo ka respekté'w...
Image: 

Pages