Accueil

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent Alcide

Afos fè kalibantjo, afòs fè gwo-koko, ti Sarko trapé an model solibo anlè zékal do. Pannan senk lanné, Sanndopi-a ba moun gaz kon sa ka ékri. I té ka fè djez ba moun épi an Rolex, i té ka ponmnen abò bato miliardè, i té ka jouré moun (« Casse-toi, pauv’ con ! »), i té ka fè imigré pran taksi, i té ka pèmet kanmarad-li plen poch-yo etc…

Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
par Jean-Laurent Alcide
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Jean-Laurent Alcide
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Conseil Général de Martinique
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Par Jean-Laurent Alcide
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Le Bloc-notes de Jean-Laurent ALCIDE
Par Jean-Laurent Alcide