Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX
É si nou té ka fè Édwa Glisan palé kréyol ?
Madjanie LEPRIX

Lakou lékol-la té plen épi dé kalté gran-papa zeb sé zélev-la té ka maré twa pa twa épi an gwo nouk an tet-yo. Pannan yo té ka fè sé nouk-la, yo té ka résité ti pawol-tala : Twa chien, twa chat, si i vini, sé pa ba mwen. Dapré yo, sé ti pawol-tala ki té kay fè si pwofésè-a pa té kay entéwojé yo nan pochen kou-a. Tout fil zélev-la ki té douvan lapot sal-la (anba pankat let fléri a : Dòmi névè di tan sé sikré pou an bel lavi vié-kò oben vié-fanm !) té ékoutan asou zafè maré nika a ! Pli gran dwet  an mitan lanmen goch la té naté asou lonjè-a, déziem dwet menm lanmen-an, toujou pou met-la pa pengad yo é kon sa, i pa té kay entéwojé yo pies. Sa yo té ka tjenbé ka palé kréyol, kréyol an lang moun té wont palé ek nou pa té ni dwa palé an lékol-la té ka : aliyen kò-yo, mété lanmen-yo douvan, dwet-yo kolé é lévé anlè, pou yo chak la té trapé sé senk kout reg-la yo té ni andwa a.

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX
VOLAN DÈYÈ MWEN !
Madjanie LEPRIX

Sa man kay rakonté’w la pasé an 1948. An tan-tala man té an jenn ti bolonm ki té ni 14 lanné.

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX
KOKO SEK TOUJOU NI DLO !
Madjanie LEPRIX

An tan man té ti manmay, Man Ya, gran manman manman-mwen toujou té ka palé di lavi’y kay manman’y. Pres tou lé swè nou té ka bokanté pawol jik kilè-kilè. I té ka transmet nou yonn-dé valè ki té pòtalan pou’y. Ou sé jiré di sé té an lapriyè ! An tet-li, fok nou té pran labitid katjilé. Fok nou té débouya pou two ta pa té maré nou osi.

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX
Joudlan manmay-la !
Madjanie LEPRIX

An tan man té ti manmay kay manman-mwen, lè’w té tann dènié chanté kantik lanwel-la fini, moun té ja ka sonjé Joudlan. Joudlan ! Aaaa ! Mi bel moman manmay-la pou nou té pé sa pasé bon tan !

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX
An Salin-an!

Lè man lévé ti manmay an Salin-an, lavi-a té red! Red, red, red, menm ! Nou pa té menm ni an vié boul pou nou té pé sa fè an ti swé ! Ni an ti pawol ka di: « Tété pa janmen two lou pou lestonmak !» Ében mwen, man ka di, achté jwé té two lou pou potfey manman-nou! Zot menhè ka mandé kò-zot, sa ki« nou » tala ?! « Nou » tala, sé té « ich Salin-an » kon yo té ka kriyé nou. Sandra, Wobè, Brijit, Béyatris, Katia, Dominik, Fabris, Michel, Frédérik Akramel épi mwen-menm, Béti, dènié ti kras boyo manman-mwen. Sé mwen ki té pli piti ! Yo toujou té lé lésé mwen dèyè dapré yo, men man pa té ka ladjé ploton-an menm !