Accueil

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Le bloc-notes d'Hector POULLET
TOUTWÈL ÉPI FOUMI
Hector POULLET

Marbot pa té chwazi mété Fab-lasa, "La Colombe et la Fourmi" an kréyol ? Menm La Fontaine ékri-y apré Edmé Boursault té ja maké-y. Es ou konnèt dòt kréyolis ki fè-y. Kèlanswa ou pé voyé'y asi Montray Yo té konmandé-mwen on fab asi solidarité.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Dans la peau de Stéphanie Saint-Clair
Hector POULLET

Vendredi 6 juillet au Mémorial Act, Isabelle Kancel a été sublime !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Yo Osélélé…
Hector Poullet

   Yo bon détwa i ja chapé -monté an Galilé, yo an péyi a moun san chapo é nou, nou toujou la ka kontinyé goumé-la. 

   Mé, nou ka vwè nou pa onlo ankò.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Dé mo maké ba Rodrig : MÈSI épi PADON !
Hector Poullet

   ( Asi liv-la : « Le Talisman de la Présidente » a Man Corinne Mancé Caster )

   Rodrig Monfi !

   An ka voyé dé mo kozé-lasa pou di-w MÈSI é anmenmtan-la fè on « mea culpa ».

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Annou palé Woucikam !
Hector POULLET

   Si zòt pa ka palé Woucikam, i pasé lè pou zòt jété on koulzyé èvè on wouvè- zòrèy asi lang-lasa, poudavwa Wou-cikam sé Cikam ka wou-ankò kivédi sa onlo moun adan nou té pwan labitid kriyé : lang kréyòl. 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Papa Nwèl
Hector POULLET

   Papa Nwèl sé papa kimoun kotésit ? 

   Si nou ka kouté sa yo vlé fè-nou kwè

  Papa Nwèl té ké papa toutmoun

   asi latè

   Papa touséla, toulésèz i byen vlé 

   kriyé-y papa la.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Bèt-a-Man-Ibè é Kèlè-la
Hector POULLET

   Bèt-a-Man-Ibè  ka fè moun pè

   Jik jòdijou. 

   Kanmenmsi (bien que) ponmoun pa janmé vwè bèt-lasa

   é ponmoun pa konnèt kimoun i té Man Ibè. 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
On vyé Béké é Chival Twapat-la
Hector POULLET

   Chyen pa ka fè chat !

   Tout moun sav sa 

   Anni gadé sa pitit a pitit a on vyé béké

   anlontan  

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Sikanalis, Langannis  é on Tipastè-bòkaz.
Hector POULLET

On tipawòl ka di :

 Sé sa i bizwen difé i pou maché si lafimé 

  Si zò pwan tan kouté zò ké vwè kijan pawòl-lasa vré.

   Gadé kijan on Sikanalis é on Langannis

   touvé-yo èstébékwè douvan on pwoblèm ankòltaré (/pri adan on anmègdasyon) adan péyi a yo. 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj liméwo 17 - Dézyèm PENGA/PANGA : Koulè Zabriko.
Hector POULLET

ALABRI

Danjé opéyi !

Danjé-la  la pou onfwa-lamenm, adan sé 24trè-la ka vini la.

Pa pèd fil a-w, suiv kijan movétan-la ka kontinyé vansé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
ALIWONDAJ Liméwo 16 - Prèmyé PENGA / PANGA : Koulè Prin-Monben
Hector POULLET

AVAN VAN.

On movétan ka pwoché, sa pé i débaké si nou adan tibwen plis pasé on jouné.

Pa pèd fil a-w, rété kouté-gadé radyo télé pou ou sav kijan i ka vansé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Si « Penga-siklòn »-lasa kay bout,  kanmenmsa (/cependant, toutefois/ however) tout danjé pòkò fini poubon.

Toujou rété véyatif (/attentif/ be carefull) asi sa i ka pasé.

Défann chèché janbé kannal, dalo, oswa ravin ka débòdé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj liméwo 14 - Twazyèm PENGA : Koulè WOU-PIMAN
Hector POULLET

Danjé opéyi !

Movétan-la si nou onfwa-onfwa.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj liméwo 13 : Mi Bwètazòdi –la !
Hector POULLET

Lè an vlé sòti adan paradi-la  ola an ka rété la, fo-mwen pwan on ti-chimen kòsyè (/sentier) chimen pou ay an jaden, avan an rivé asi gran-chimen (/route) ola loto ka pasé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Aliwondaj liméwo 12 : On Paradi  an mitan  on Bwètazòdi
Hector POULLET

Asiré pa pétèt an ka rété adan on paradi. Anni gadévwè :

Lè bonmaten, lèwvwè an ka lévé an kabann an-mwen, koté sizè-d-maten, kouté : zòtolan é toutwèl ja ka bay-lavwa an zayann-la toutouwout ! toutouwout !

Le bloc-notes d'Hector POULLET

On tipawòl bòkaz ka di :

« Simétan ta, pasé janmé pa ! » ;

Onlo adan-nou ka viv tout vi a-yo san yo janmé byen konnèt kimoun yo yé toubonvré, ni menm sav ola yo yé asi latè.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Es sé konsa moun pou ka viv ? (ba toulésèz ka pwan tan li.)
Hector POULLET

Ou ka viv adan on péyi, on tililèt an vérité.

Ou tousèl a-w sèk k’on kayi, a pa on sò ou mérité.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj 10 : Mari-wont, Jandab é sé Gran Vòlè-la
Hector POULLET

Mwen ay pwonmlé an hazyé

Bòkaz a Manzè-Mari

An tann-li té ka babyé

Sa i di pa fè-mwen ri.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj 9 : Tèknoloji : Téléfònpòwtab an-nou ka pit lanmò
Hector POULLET

Noutout kontan pòwtab an-nou. Kimoun i pa ni ta-y ? Vèt kon mi, avòté kon matrité, toutmoun ni yonn é onlo adan nou té ké enmé rivé trapé dènyé pliméyè-la.

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Toutmoun ka palé, é ka li, Kréyòl plis ki sav mwa juiyé, mwa daou,mwa  sèktanm ka touvé-yo an plen sézon fouyapen é chatengn. Tout pyéfouyapen é pyéchatengn chajé é ka plen yenyen anba-yo parapòt a fouyapen mi é a chatengn ponmoun pa près ka  manjé ankò.