Accueil

Le bloc-notes d'Hector POULLET

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Inauguration du buste de Sylviane TELCHID
Hector Poullet

   Vendredi 19 Octobre 2018 a été inauguré le buste de Sylviane Telchid  dans l’enceinte du Collège du même nom. 

   A l’unanimité la fête a été belle !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj an-mwen ka hélé anmwé !
Hector Poullet

   An pa sav si sa vré ba toutmoun a sé lilèt an-nou la, mé mwen, Labityé an Gwadloup, la an ka rété la, sa ka fè lapenn.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Profanation de la stèle Henri Sidambarom à Capesterre Belle-eau
Hector Poullet

   C’est l’indignation générale en Guadeloupe. La population capesterrienne elle-même ne comprend pas. Qui a pu se permettre de salir et profaner le buste d’une des plus grandes figures historiques et symboliques de notre vivre ensemble en Guadeloupe ?  

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Sèt bobo a Lara : nou ka manjé nanm an-nou an salad !

   Yo ka di, an tan Juif té anba jouk a Léjip, Yavé voyé sèt bobo pou Faraon té asèpté lagyé pèp Israyèl, lésé-y ay viv vi a pèp a-y. Sé alantou mitoloji-lasa Juif konstwi idantité a-yo é alantou on liv yo kriyé La Thora ola ni plen mitoloji konsa.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Es sé péyi-nou an ka maché asou tèt ?
Hector Poullet

   Sé près konsa kèsion-an pozé adan Montray. Annisof moun-la ka pozé’y la ka fè’y anni pou Gwadloup, an kréyol gwadloupéien, akwèdi kèsion-tala pa ka pozé pou Matinik ?

   An ka di moun-tala mèsi kanmenmsa. Poudavwa i ni toutafètman rézon pou toulédé kèsyon i ka pozé :

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Dékolonizasyon épi Lendépandans
Hector Poullet

   An lanné 2020 sa ké fè 60 lanné  Gouvèlman Lafwans désidé swadizandi dékolonizé sé ansyen péyi-la i té ka kolonizé-la dépi syèktan. 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Konmisè Larépiblik fwansé : ki longyè a kòd-la ka maré-y la ?
Hector Poullet

   Dapwé sa an sav, Konmisè Larépiblik fwansé an Gwadloup ni lidé envité, sé jou-lasa,  adan Rézidans Sen-Klòd, tout awtis é entélèktyèl ka viv an péyi-la.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
TOUTWÈL ÉPI FOUMI
Hector POULLET

Marbot pa té chwazi mété Fab-lasa, "La Colombe et la Fourmi" an kréyol ? Menm La Fontaine ékri-y apré Edmé Boursault té ja maké-y. Es ou konnèt dòt kréyolis ki fè-y. Kèlanswa ou pé voyé'y asi Montray Yo té konmandé-mwen on fab asi solidarité.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Dans la peau de Stéphanie Saint-Clair
Hector POULLET

Vendredi 6 juillet au Mémorial Act, Isabelle Kancel a été sublime !

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Yo Osélélé…
Hector Poullet

   Yo bon détwa i ja chapé -monté an Galilé, yo an péyi a moun san chapo é nou, nou toujou la ka kontinyé goumé-la. 

   Mé, nou ka vwè nou pa onlo ankò.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Dé mo maké ba Rodrig : MÈSI épi PADON !
Hector Poullet

   ( Asi liv-la : « Le Talisman de la Présidente » a Man Corinne Mancé Caster )

   Rodrig Monfi !

   An ka voyé dé mo kozé-lasa pou di-w MÈSI é anmenmtan-la fè on « mea culpa ».

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Annou palé Woucikam !
Hector POULLET

   Si zòt pa ka palé Woucikam, i pasé lè pou zòt jété on koulzyé èvè on wouvè- zòrèy asi lang-lasa, poudavwa Wou-cikam sé Cikam ka wou-ankò kivédi sa onlo moun adan nou té pwan labitid kriyé : lang kréyòl. 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Papa Nwèl
Hector POULLET

   Papa Nwèl sé papa kimoun kotésit ? 

   Si nou ka kouté sa yo vlé fè-nou kwè

  Papa Nwèl té ké papa toutmoun

   asi latè

   Papa touséla, toulésèz i byen vlé 

   kriyé-y papa la.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Bèt-a-Man-Ibè é Kèlè-la
Hector POULLET

   Bèt-a-Man-Ibè  ka fè moun pè

   Jik jòdijou. 

   Kanmenmsi (bien que) ponmoun pa janmé vwè bèt-lasa

   é ponmoun pa konnèt kimoun i té Man Ibè. 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
On vyé Béké é Chival Twapat-la
Hector POULLET

   Chyen pa ka fè chat !

   Tout moun sav sa 

   Anni gadé sa pitit a pitit a on vyé béké

   anlontan  

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Sikanalis, Langannis  é on Tipastè-bòkaz.
Hector POULLET

On tipawòl ka di :

 Sé sa i bizwen difé i pou maché si lafimé 

  Si zò pwan tan kouté zò ké vwè kijan pawòl-lasa vré.

   Gadé kijan on Sikanalis é on Langannis

   touvé-yo èstébékwè douvan on pwoblèm ankòltaré (/pri adan on anmègdasyon) adan péyi a yo. 

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj liméwo 17 - Dézyèm PENGA/PANGA : Koulè Zabriko.
Hector POULLET

ALABRI

Danjé opéyi !

Danjé-la  la pou onfwa-lamenm, adan sé 24trè-la ka vini la.

Pa pèd fil a-w, suiv kijan movétan-la ka kontinyé vansé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
ALIWONDAJ Liméwo 16 - Prèmyé PENGA / PANGA : Koulè Prin-Monben
Hector POULLET

AVAN VAN.

On movétan ka pwoché, sa pé i débaké si nou adan tibwen plis pasé on jouné.

Pa pèd fil a-w, rété kouté-gadé radyo télé pou ou sav kijan i ka vansé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj liméwo - 15 Dènyé « PENGA-SIKLÒN » : Véyativ (/vigilance/ warning ) koulè Kaymit ( caïmite / star apple)
Hector POULLET

Si « Penga-siklòn »-lasa kay bout,  kanmenmsa (/cependant, toutefois/ however) tout danjé pòkò fini poubon.

Toujou rété véyatif (/attentif/ be carefull) asi sa i ka pasé.

Défann chèché janbé kannal, dalo, oswa ravin ka débòdé.

Le bloc-notes d'Hector POULLET
Laliwondaj liméwo 14 - Twazyèm PENGA : Koulè WOU-PIMAN
Hector POULLET

Danjé opéyi !

Movétan-la si nou onfwa-onfwa.